Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7498S1

Date of Document: 1996-10-14

گفت وشنود نشريه آلماني اشپيگل با رئيس جمهوري رئيس جمهوري: من از وضع جاري سياستهايمان راضي هستم و فكر مي كنم ادامه وضع موجود خوب است ما بعد از جنگ تصميم گرفتيم مقداري از اعتبارات خارجي را براي ساخت زيربناهاي كشور به داخل بياوريم رئيس جمهوري: من هيچ موردي را نمي بينم كه اقتصاد ما تحت فشار باشد به جاي اين كه خارجي هاسرمايه گذاري كنند ما خودمان اعتبار گرفتيم و با مديريت داخلي كشورمان را ساختيم سرويس سياسي: انتخابات آينده رياست جمهوري در وضعيت ايران، اقتصادي كشور و ميزان بدهي هاي خارجي، بي اثر بودن تحريم آمريكا عليه ايران وسياست خارجي كشور از جمله پرسشهايي است كه سردبير هفته نامه آلماني اشپيگل به تازگي در گفت وگويي با آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري مطرح كرده است. در اين گفت وگو همچنين ديدگاههاي رئيس جمهوري درباره مسائل مهم منطقه اي از جمله روند مذاكرات سازش در فلسطين اشغالي و آينده عراق و صدام حسين مورد پرسش روزنامه نگار آلماني قرار گرفته است. متن اين گفت وگو كه همزمان با اروپا در ايران منتشر مي شود در پي مي آيد. خبرنگار: جناب آقاي رئيس جمهوري از اين كه وقتي را براي مصاحبه با ما اختصاص داديد تشكر مي كنيم. مايليم نظريات شما را در مورد برخي موضوعات جويا شويم. خوانندگان اشپيگل علاقه مند هستند اين نظريات را بدانند. رئيس جمهوري: حتما شهامت نشر جوابهاي ما را هم داريد. خبرنگار: من فكر مي كنم به همين خاطر هم شما مجله اشپيگل رابراي مصاحبه انتخاب كرديد. زيرا مي دانيد ما بسيار انتقادي هستيم و به همين جهات تاكيدمي كنم. اميدوارم كه در اين مصاحبه در مورد بعضي از مسائل جوابهايي دريافت كنيم; درمورد مسائلي كه در رابطه بين كشور ما با كشور جمهوري اسلامي ايران مشكلاتي را ايجاد كرده اند. قبل از اين كه به سوالهاي حساس برسيم مي خواهيم در مورد سرنوشت جناب عالي يك سئوالي بكنيم. آن طور كه ما در روزنامه ها خوانديم جناب عالي مايل نيستيد براي دور سوم رياست جمهوري كانديدا بشويد، اين صحت؟ دارد . رئيس جمهوري: همين طور است چون صحبتي كه هست اين است كه قانون اساسي اصلاح بشود براي اين كه من بتوانم دور سوم را نامزدبشوم. من لازم نمي دانم چنين كاري بشود فكر مي كنم هستند كساني كه مسئوليت را به عهده بگيرند بدون اين كه نياز باشد قانون اساسي مان تغيير كند. خبرنگار: در صورتي كه قانون اساسي تغيير بكند، آياجنابعالي مايل خواهيد بود كه دو مرتبه كانديدا بشويد تابتوانيد سياست خودتان را كه باز كردن محتاطانه درها است ادامه؟ بدهيد .رئيس جمهوري: من چون اين راتداعي كننده كارهايي مي بينم كه در بعضي كشورها مي شود كه براي حكومت مادام العمر يك نفربرنامه ريزي مي كنند آن را باروحيه خودم سازگار نمي بينم. خبرنگار: جنابعالي خودتان شخصا مايل هستيد كه اين سياستي را كه در سالهاي گذشته داشتيدادامه داده بشود و شانسي هم براي ادامه اين سياست؟ مي بينيد . رئيس جمهوري: طبعا مايلم واين را، راه درستي مي دانم و فكر مي كنم كه ادامه پيدا مي كند. خبرنگار: آيا به نظر جنابعالي اين سياست دچار بحران ومشكل نشده ؟ است زيرا هم اكنون بين ايران و كشورهاي غربي بخصوص آلمان يك مشكلاتي پيش آمده است. رئيس جمهوري: نه، اين ربطي به سياستهاي ما ندارد، آن مربوط به خود شماست. خبرنگار: جاي تاسف است كه نمي توانيم مستقيما با همديگرصحبت كنيم و از طريق مترجم انجام مي شود; ولي در خصوص رابطه ايران و آلمان ما بعدامفصلا با جناب عالي صحبت خواهيم كرد. به نظر جناب عالي سياست هاي آينده جمهوري اسلامي ايران چگونه بايد باشد بدون توجه به اين كه آيا جناب عالي در اين مقام خواهيد بود يا اين كه كسي ديگرجانشين شما؟ شود . رئيس جمهوري: من از وضع جاري سياست هامان راضي هستم. فكر مي كنم ادامه وضع موجود خوب است. البته هميشه پيش مي آيد كه مواردي اصلاح مي شود و عوض مي شود ولي در مجموع وضع جاري را خوب مي بينم. خبرنگار: اجازه بدهيد سئوال كنم در صورتي كه جناب عالي تحت فشار قرار بگيريد امكان اين هست كه براي دور سوم هم كانديدا؟ بشويد . رئيس جمهوري: كسي من را تحت فشار قرار نمي دهد. خبرنگار: اما به طور كلي جوابشما منفي نيست! رئيس جمهوري: لازم نيست، چون كار درستي آدم نيست نبايدكاري بكند كه خودش قبول ندارد. خبرنگار: به نظرم اين جوابخيلي روشن است. براساس اطلاعاتي كه ما به دست آورديم از نظر اقتصادي وضع ايران زيادخوب آيا نيست به نظرجنابعالي اين مشكل براساس اختلافات و اشكالات داخلي است يا اين كه علتش محاصره اقتصادي، به طور مثال محاصره اقتصادي؟ آمريكاست رئيس جمهوري: اطلاعات شمادرست نيست، ما وضع اقتصادي مان كاملا مطلوب مي توانيد است آن نقاطي را كه فكر مي كنيدنامطلوب است مشخص كنيد. خبرنگار: ما شنيده ايم كه تورم در حال حاضر 50 درصد است يا بعضي ها مي گويند خيلي بيشتر است. بدهي هاي خارجي ايران بسيار بالاست. يك چهارم درآمد نفت در حال حاضر فقط براي پرداخت قرض هاي خارجي ايران هزينه مي شود و اين حدود يك سوم درآمدي است كه ايران در زمان شاه از نفت داشته است، اينها نشانه ها يا علائمي است كه ما اين نتيجه گيري را بكنيم كه وضع اقتصادي ايران خوب نيست. رئيس جمهوري: شما سه - چهارموضوع مشخص را مطرح كرديد. من در هر موردي به صورت مختصر توضيح مي دهم. در خصوص درصد تورم، اين مورد مربوط به گذشته است. اما امسال، چهارماه است كه پشت سر هم رشد قيمت ها منفي است. در گذشته هم سياست انتخابي ما بوده است. ما سياست تعديل را داشتيم. قيمت سوخت مان را بالا برديم. قيمت بخشي از كالاهاي يارانه اي را بر عرضه و تقاضا منطبق كرديم. نرخ ريال مان را كه با فشار و به طور مصنوعي ثابت نگه داشته بوديم متعادل كرديم. قيمت اكثر كالاهاي كشاورزي را با تصميم خودمان عادي كرديم و از قيمت هاي يارانه اي بيرون آورديم. اين اصلاح قيمت ها جزء برنامه هاي ما بوده است. مزدها را به همان نسبت بالا برديم. از سال گذشته تصميم گرفتيم مدتي قيمت ها را تثبيت بكنيم و لذا تورم مهار شد. در گذشته به خاطر قيمت هاي تحميلي، توليد در كشورمان صرف نمي كرد. بازار را با واردات از پول نفت، پر اما مي كردند امروز توليد همه چيز در ايران، نفع دارد. اگر نمايشگاه بين المللي اخير ايران را ديده باشيد، متوجه مي شويد كه در همه زمينه ها بخش خصوصي دنبال توليد رفته است. خبرنگار: ما نمي خواهيم زياد در مورد اقتصاد بحث فشرده كنيم ولي يك مطلب ديگري كه من بايد خدمت تان بگويم اين است كه پول درآمد نفت شما در حال حاضر يك سوم درآمد نفت زمان شاه هست. آن موقع شما 35 ميليون نفر جمعيت داشتيد يعني ايران 35 ميليون نفر جمعيت داشت ولي امروزه ميليون 65 نفر جمعيت دارد. آيا اين فشاري بر اقتصاد ايران؟ نيست .رئيس جمهوري: اين هم از نقاطمثبت اقتصاد امروز ايران است. اولا بهتر است من رقم گفته شده شما را اصلاح بكنم. امسال درآمد ارزي ما با قيمت هاي جديد حدود 20 ميليارد دلار است و امسال هزينه ارزي ايران به خاطر همين سياست ها كم شده است. امسال 12 ميليارد دلار هزينه ارزي داريم يعني مازاد ارز و تراز تجارت خارجي مان به نحو خوبي مثبت است. در گذشته هر روز 5 ميليون بشكه نفت صادر مي كردند ولي ما الان براي حفظ ذخايرمان اين را محدود كرده ايم. خبرنگار: احساس ما اين است كه اقتصاد ايران در حال شكوفايي است و محاصره اقتصادي اي كه آمريكائيها اجرا مي كنند يا اجرا كرده اند بر اقتصاد ايران تاثير زيادي نگذاشته است! رئيس جمهوري: بگذاريد آن سئوالات اول را هم تكميل كنيم. شما سئوالي كرديد كه جوابش راهنوز نداده ام. بعد به اين سئوال شما هم پاسخ خواهم گفت. يكي از مطالب شما بدهي هاي خارجي ايران بود. آن هم درست يك برنامه اي براي همين تنظيم امور اقتصادي مان بود. ما بعد ازجنگ تصميم گرفتيم مقداري ازاعتبارات خارجي را براي ساخت زيربناهاي كشور به داخل بياوريم. به جاي اينكه خارجي هاخودشان سرمايه گذاري كنند ما خودمان اعتبار گرفتيم و با مديريت خودمان كشورمان را ساختيم. اين بدهي ها را زمان بندي كرده ايم، و هر سال حدود چهار ميليارد دلار مي پردازيم. در ضمن سنگين هم نيست يعني ما الان در مجموع كل بدهي هايمان 21 ميليارد دلار است. اين بدهي هم به پنج سال تقسيم شده و براي كشوري كه 20 ميليارد دلار درآمد از نفت دارد علاوه بر درآمد صادرات غيرنفتي قرض مهمي نيست. خبرنگار: اجازه بدهيد يك سوءال ديگر مطرح كنيم و آن اينكه از نظر جناب عالي، اقتصاد ايران كاملا شكوفاست و محاصره اقتصادي آمريكا هيچ تاثيري بر اقتصاد ايران نگذاشته؟ است . رئيس جمهوري: واقعا تاثيري نگذاشته است. اگر شما فكرمي كنيد در جايي برروي اقتصاد ماتاثير گذاشته آنجا را مشخص كنيد. من هيچ موردي نمي بينم كه از اين جهت تحت فشار باشد. خبرنگار: منظور شما اين است كه اين محاصره اقتصادي در واقع هيچ فايده اي براي آمريكا؟ نداشته است رئيس جمهوري: اين تحريم فقط براي آمريكائيها ضرر دارد. خبرنگار: پس اين شمشير كندي بودكه آمريكائيها بكار برده اند! رئيس جمهوري: فقط نتيجه اين شده است كه شركتهاي آمريكايي الان در نمايشگاه بين المللي ايران نمي توانند شركت كنند و از حضوردر طرحهاي فراوان نفت و گاز و پتروشيمي ايران محرومند. خبرنگار: مذاكره صلح در فلسطين به نظر شما الان در چه موقعيتي است، آيا شما اميدي داريد، شماشانسي در باره موفقيت اين مذاكرات صلح ؟ مي بينيد رئيس جمهوري: ما هميشه گفته ايم اين سبك سازشي كه در فلسطين هست يك كار محكم و ماندني نيست چون عدالت در آن نيست. تا حقوق مردم فلسطين داده نشود و مسئله آواره هاي فلسطيني حل نشود، اين سازش به جايي نمي رسد. به علاوه ما مي دانيم كه نيروهاي بسيار پرقدرتي در داخل اسرائيل هستند كه واقعا با همين سازش مخالف هستند و فكر نمي كرديم به اين زودي نتانياهو پيروز گردد و آن پيش بيني ما ثابت بشود. خبرنگار: به نظر جناب عالي با توجه به سياست شديدي كه دولت بنيامين نتانياهوانتخاب كرده است، آيا تشديد خشونت را حتي تا رسيدن به يك جنگ جديد ممكن؟ مي دانيد رئيس جمهوري: جلوي جنگ را مي شودگرفت ولي اين بحران و اين خشونتها به نظرم دوام پيدامي كند. خبرنگار: به نظر شما آيا خشونت در كشور و منطقه باز هم تشديد خواهد؟ شد رئيس جمهوري: بستگي به اين داردآنهايي كه روي اسرائيل نفوذدارند چه مقدار بتوانند موفق بشوند و آن را تعديل كنند. من فكر مي كنم اروپا و آمريكامي توانند اسرائيل را مقداري مهاركنند. خبرنگار: دو سئوال كوتاه ديگر در مورد منطقه از جناب عالي داريم. اول اينكه آيا به نظر جناب عالي صدام حسين براي منطقه هنوز خطرناك ؟ است آيا هنوز نيرويي خطرناك براي منطقه محسوب؟ مي شود رئيس جمهوري: ما حزب بعث عراق را خوب مي شناسيم، آنها اگردستشان باز باشد منطقه را نمي گذارند آرام باشد و هنوز هم امكانات فراواني دارند. خبرنگار: به نظر جناب عالي صدام حسين چه مدت ديگر مي توانددر قدرت ؟ بماند . رئيس جمهوري: اين سياست آمريكائيها است كه فكر مي كنندبايد صدام را همين جوري نگه دارند. آمريكا بااين سياستش موفق شده همه كشورهاي جنوب خليج فارس را سخت در چنگ خودش نگه دارد و رقيبهاي خودش را هم در خليج فارس منزوي كرده، كشورهاي اروپايي ديگر خيلي آنجا حضوري ندارند. براي آمريكا صدام چه ضرري؟ دارد منطقه با خطر بزرگتري مواجه شده بااين حضور گسترده نظامي آمريكا نه خود آمريكا مشكل را حل مي كند و نه مي گذارد كشورهاي منطقه خودشان مشكل را حل كنند. خبرنگار: پيروزي گروه طالبان درافغانستان شما را خوشحال مي كند يا بيشتر نگران؟ مي كند رئيس جمهوري: از اين حادثه خوشمان نمي آيد. شما ديديد خانم بوتو صريحا اعلام كرد كه آمريكاو انگليس و عربستان و پاكستان پشت اين ماجرا هستند. به علاوه كارهايي هم كه اينها درافغانستان مي كنند از نظر ما كارهاي ضد حقوق بشر و ضد اسلامي است. از اينها گذشته مسئله افغانستان هيچ وقت با جنگ حل نمي شود، بلكه بايد از راه مذاكره و تفاهم حل بشود. خبرنگار: در حال حاضر اخباري مي رسد كه اتحاديه اروپا باايران در مورد سلمان رشدي در حال مذاكره هست به نظر جنابعالي ايران تا چه حد مي تواند نسبت به حل اين مساله قدم پيش؟ بگذارد رئيس جمهوري: مثل اينكه درمذاكرات اخير ديگر اصلا مطرح نبوده است. خبرنگار: در مورد رون آرادبفرمائيد. رئيس جمهوري: آراد مساله اش در لبنان و اسرائيل است. از آنها بپرسيد ما چه اطلاعي؟ داريم از شگردهاي اسرائيلي هاست كه همه جا اين قضيه را مطرح كنند. قبل از رون آراد شما در مورد 5 نفر خبرنگار و ديپلمات ما بپرسيد كه در لبنان مفقود شدند و شايعاتي است كه آنها را به اسرائيل برده اند.