Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7484S1

Date of Document: 1996-10-14

ساخت شهر جديد سرو در غرب اروميه متوقف شد سرويس شهرستانها: به گفته استاندار آذربايجان غربي، واگذاري سند براي زمين هاي تفكيكي شهر جديد سرو در ثبت اسناد استان با مشكل مواجه شده است. علي سعادت روز گذشته افزود: ايجاد شهر جديد در منطقه مرزي ايران و تركيه در سرو ا ز مدتها پيش به تصويب شوراي عالي شهرسازي كشور رسيده و بخشي از زمين هاي آن نيز به تملك درآمده است. وي گفت: وجود مشكل در واگذاري اسناد باعث توقف كارهاي اجرايي اين شهر شده است. كلنگ ساخت شهر جديد سرو باظرفيت 40 هزار نفر در نيمه دوم فروردين ماه سال 74 توسط وزيركشور به زمين زده شد.