Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7469S1

Date of Document: 1996-10-14

گزارش قرن 2000 - 1900 همه چيز را با پول خريد، اما زندگي خريدني نبود! اول جان 1913آوريل پيرپونت مورگان يكي از بزرگترين سرمايه داران آمريكا و گرداننده بانكها وصنايع و كمپانيهاي متعدد، در 76 سالگي هنگامي كه براي گردش به رم آمده بودناگهان درگذشت. وي فرزنديك بانكدار بود و در همين حرفه ارثيه پدري را چندين برابر كرد. سپس در سال مجموعه 1901 صنايع فولاد وكارخانه هاي فلزكاري آمريكارا خريد و بزرگترين تراست صنعتي را در اختيار گرفت. در سال 1903 به سراغ مهمترين شركتهاي كشتيراني رفت و با خريد آنها شركت عظيم بين المللي كشتراني مركانتيل را تشكيل داد. براي او با پول بي حساب وفزاينده اي كه داشت همه چيزخريدني و قابل تملك بود، اما هنگامي كه اجل به سراغش آمد، پي برد كه ادامه زندگي خريدني نيست و بايد همه آنچه يك عمر گردآورده است بگذارد و با زندگي وداع كند. مسابقه براي هواپيماهاي درياخيز 1913در 16 آوريل اولين مسابقه هواپيماهاي درياخيز (Hydravion) كه در موناكو زير نظر باشگاه هوانوردي فرانسه برگزار شد 26 داوطلب شركت كردند كه در دور مقدماتي 22 نفر حدف شدند و فقط سه فرانسوي و يك آمريكايي به دور نهايي راه برنده يافتند نهايي مسابقه موريس پرومت فرانسوي اعلام شد كه مسافت موردنظر را در 3 ساعت دقيقه 48و و 22 ثانيه پيمود وركوردي برابر با 73 كيلومتردر ساعت برجاي نهاد. هزار 25وي فرانك جايزه نقدي دريافت كرد. رقيبآمريكايي وي دوم شد و دو فرانسوي ديگر در همان اوايل مسابقه به علت خرابي موتورها از حركت بازماندند. صلح متزلزل در بالكان 31 پيش نويس 1913مه توافقنامه صلح در بالكان بين طرفين جنگ در لندن به امضاء رسيد و انتظار مي رود كه جنگ در اين منطقه پايان پذيرد. در ماه مارس 1912 بلغارستان و صربستان براي جنگ با دولت عثماني پيمان اتحاد منعقد كردندو در ماه اكتبر گذشته نيروهاي مشترك آنها به تصرفات عثماني در خاك اروپا حمله ور شدند ومقاومت سربازان ترك را به سرعت درهم شكستند. با مداخله قدرتهاي بزرگ اروپايي آتش بس برقرار شد و دولت عثماني پذيرفت كه از قسمت اعظم متصرفاتش در خاك اروپا، از جمله مقدونيه چشم بپوشد و به بخش كوچكي در اطراف شهر اسلامبول اكتفا كند، اما اكنون ميان بلغارستان و صربستان بر سر تملك مقدونيه اختلاف افتاده و يونان هم مدعي سوم براي اين سرزمين است. آلمان با احساس انزوا، به تقويت ارتش شتاب مي بخشد 1913در 30 ژوئن رايشتاگ (مجلس ملي آلمان )قانوني به تصويب رسيد كه نفرات ارتش را در زمان صلح به 863 هزار نفر مي رساند و در صورت وقوع جنگ به 5 ميليون نفر افزايش مي دهد. اين تصميم در پي بررسيهاي ستاد ارتش آلمان اتخاذ شده است كه عقيده دارد تعادل قدرتها در اروپا به زيان آلمان به هم خورده و تقويت نيروي نظامي رايش اجتنابناپذير است. براساس اظهار نظر بلندپايگان نظامي آلمان، پس از شكست عثماني از قواي صربستان وبلغارستان، در بالكان قدرت تازه اي شكل گرفته كه اتريش، متحد آلمان را تهديدمي كند و نيروهاي ايتاليا نيز در مديترانه و ليبي درگير شده اند و امكاني براي همگامي با آلمان و اتريش ندارند. بدين گونه آلمان در انزوا قرار دارد و از شرق و غرب با تهديد روسيه و فرانسه روبه روست و بايد پيش از پيش در تجهيز ارتش خود بكوشد. البته اين نظريه كارشناسان نظامي آلمان در فرانسه موردتائيد نيست و حتي در لندن تقويت سريع نظامي آلمان بيشتربه سلطه طلبي تعبير مي شود تاسياست دفاعي. در سالهاي 1911 وآلمان 1912 نفرات ارتش خود رااز 653 هزار به بيش از 800 هزار افزايش داد در حالي كه مجموع سربازان ارتش فرانسه از 480 هزار نفر فراتر نرفت. به گفته يك كارشناس نظامي آلمان، امپراتوري رايش يك ملت سراپا مسلح است و تسليحات نظامي بالاترين رقم بودجه آنرا تشكيل مي دهد و در سال 1913 سربه رقم نجومي يك و نيم ميليارد مارك زده است. كارخانه هاي عظيم كروپ مرتبا در كار ساخت توپخانه سنگين هستند و از سال 1908 نيروهاي دريايي آلمان با شتابي فزاينده بر تعداد رزمناوها و ناوشكن ها، بويژه زيردريايي هاي خود اضافه مي كند. اين همه تسليحات براي؟ چيست آيا جنگي در پيش؟ است مساله اين است كه هر ابرقدرتي در اروپا جوابهايي خاص خود براي اين پرسشها دارد. بالكان: انبار باروت 29 ژوئن 1913 دومين جنگ بالكان آغاز شده است و متحدان ديروز اكنون به روي هم شمشير مي كشند. در جنگ اول با دولت عثماني اتحاديه اي از صربها، بلغارها و يونانيها براي بيرون راندن تركها از اروپا تشكيل شده بود كه به پيروزي دست يافت و حكومت اسلامبول از بخش عمده متصرفاتش در خاك اروپا عقبنشيني كرد، اما بر سر تملك اين سرزمينها متحدان ديروز به دشمنان امروز تبديل شده اند. ژنرال سروف فرمانده ارتش بلغارستان شب گذشته حمله غافلگيرانه اي را به منطقه تحت تصرف صربها شروع كرد و در همين حال گروه بزرگ ديگري از سپاهيان بلغار به فرمان فردينان پادشاه اين كشور ناحيه سرس را كه دراختيار يونانيها بود به تصرف درآوردند. بلغارها داعيه هاي بلندپروازانه اي دارند و قسمتي از مقدونيه و تراس و بندرسالونيك يا بندر ديگري را در ساحل درياي اژه طلب مي كنند. بخش عمده اين مناطق اكنون در تصرف يونانيهاست. از سوي ديگر صربها كه در جنگ با عثماني سهم موثري اكنون داشتند، سهم خود را از غنايم اراضي مي خواهند و چشم به تصاحب بخشي از مقدونيه به دوخته اند همين دليل شهرموناسيتر را كه جزو ادعاي بلغارستان است تخليه نكرده اند و در صدد اتحادي مخفيانه با يونان هستند تا بلغارها را سر جاي خود بنشانند. دولت عثماني هم به چنين اتحادي روي خوش نشان مي دهد، زيرا براساس شيوه قديمي تفرقه بينداز و حكومت كن، اگر كشورهاي بالكان به جان هم بيفتند، براي حكومت اسلامبول روزنه اميدي باز خواهد شد تا سرزمينهاي از دست رفته را باز پس بگيرد. اتريش و روسيه نيز از سالهاپيش در پي منافع خاص خود دربالكان هستند. روسها به علت هم نژادي با خانواده بزرگ با اسلاو، صربها و بلغارها همبستگي دارند و مي كوشند ضمن بسط نفوذخود در جنوب اروپا، از درگيري اسلاوتبارها جلوگيري كنند، امانگراني اتريش از قدرت گرفتن صربها و تشكيل صربستان بزرگ است و به همين علت بلغارستان را تشويق مي كند از موضع قدرت با صربها سخن بگويد و تسليم توسعه طلبي آنها نشود. در اين ميان دولت روماني هم كه در جنگ اول بالكان بي طرف بود، وارد اين معركه شده و شهرها و مناطقي را در كنار دانوب مطالبه مي كند و صريحا اعلام داشته است كه در صورت لزوم به اسلحه متوسل خواهد شد. بدين گونه در بالكان پس از افول قدرت امپراتوري عثماني، همه به جان هم افتاده اند و اين انبارباروت امنيت تمامي اروپا را تهديد مي كند. ] بازار پر رونق موتوسيكلتهاي بلژيكي ژوئن 1913 كارخانه هرشتال در شهرليژبلژيك، از چند سال پيش درساخت انواع اتومبيل شهرتي يافته، اما اكنون توليد يك نوع تازه و قدرتمند موتوسيكلت را نيز بر فعاليت خود افزوده و در اين زمينه بازار پر رونقي به دست آورده است. موتوسيكلت ساخت اين كارخانه 4 سيلندر و با موتور قدرتمندي به حجم 492 سانتي متر مكعب است. قهرمان مشت زني اروپا اول ژوئن 1913 در شهرگان در بلژيك، ديدارپاياني مسابقات مشت زني براي تعيين قهرمان اروپا برگزار شد ودر يك مصاف كارپانتيه هيجان انگيز، مشت زن نوجوان فرانسوي در برابر يك حريف غول پيكر انگليسي به نام ولز قرارگرفت كه براي ضربه هاي كوبنده اش او رابمب افكن لقب داده اند! ... در روند اول ظاهراكارپانتيه تا حدي خود را باخته بود و موضع دفاعي مي گرفت، اما بزودي و با شگردهاي مخصوص خود شروع به حمله كرد. در روند چهارم غول بمبافكن نقش بر زمين شد و داور، دست مشت زن فرانسوي را به نشانه پيروزي بالا برد. بدين گونه كارپانتيه كه قبلا هم با پيروزي بر يك انگليسي قهرمان مشت زني اروپا شده بود، مقام خود را حفظ كرد. ماليات بيشتر براي ارتش قدرتمند 1913 11 ژوئن در بلژيك دولت بر ميزان مالياتها در حدود 30 درصد افزودتا بتواند بودجه اضافي را كه براي تقويت ارتش مورد نيازاست تامين كند، مجموع بودجه اضافي مورد نياز 400 ميليون فرانك سر مي زند.