Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7456S1

Date of Document: 1996-10-14

گشتي در دنياي خبرها اورته گاي ديروز و امروز ماناگوا: به گزارش خبرگزاري نايت ريدر، دانيل اورته گا كه خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري نيكاراگوئه كرده است يك راستگرا را به نام مانوئل كالدرا به عنوان نامزدمعاونت خود تعيين كرده است. اورته گا چپگراي ماركسيست دردوران انقلاب نيكاراگوئه، اراضي و گله هاي گاوكالدرا رامصادره و ملي كرده بود. مي گويندپسر كالدرا هم مدتي مامورسيا بوده است. انتخابات نيكاراگوئه 20 اكتبر (شش روز ديگر ) برگزار مي شود. دو راهپيمايي در كنار هم . واشنگتن: پريروز هزاران Latinoلاتينو - اسپانيائي زبان و كاتوليك مذهبان آمريكاي مركزي و جنوبي و مكزيك - در خيابانهاي شهر واشنگتن و اطراف كاخ سفيد. راهپيمايي كردند و به قانون جديد مهاجرت كه كمكهاي رفاهي را به مهاجران ممنوع كرده است اعتراض كردند. آنها شعار مي دادند كه ما لاتين ها بوديم كه نخست وارد اين سرزمين شديم، اين سرزمين متعلق به ما است، شما با زور تفنگ ما را از كاليفرنيا و تكزاس و ايالتهاي غربي و با پول از فلوريدا بيرون انداختيد. بس است. در جوار اين عده صدها تن ديگر دست به تظاهرات زده بودند و تقاضا داشتند كه بودجه كمك به ايدزي ها افزايش يابد زيرا هزينه خريد دارو براي آنها اينك هر سال /16 5از هزار دلار بيشتر مي شود و عمدتا بي كار و بستري هستند. آنها همچنين خواستار افزايش هزينه پژوهشهاي پزشكي براي كشف داروي درمان ايدز بودند. فقط صداي يلتسين .مسكو: ديروز بار ديگر يك نوارضبط شده با صداي يلتسين از راديو اين كشور پخش شد كه ضمن آن كساني را كه در پرداخت ماليات تعلل مي كنند و يا دست به تقلب مي زنند تهديد كرد شديدا تنبيه خواهند شد. وي گفت براي اين منظور كميسيون ويژه اي تشكيل شده اين است دومين نوار راديويي يلتسين است كه در دو هفته اخير پخش مي شود. وي خود را براي عمل جراحي آماده مي كند. آلمان - شش سال پس از وحدت . برلين - اكتبر امسال ششمين سالگرد فروپاشي ديوار برلين ووحدت كشور آلمان است. اين رويداد تاريخي به بيش از 40 سال جدايي دو بخش كشور پايان داد. در شش سال گذشته، با وجودسختيهاي فراوان در راه تحقق وحدت كشور، كه بسياري از آنهاهنوز هم به چشم مي خورد، گامهاي بلندي در راه حذف تفاوتهاي بين شرق و غرب آلمان برداشته شده است. دولت با استفاده از امكانات مادي و انساني براي رفع مشكلات بخش شرقي و هماهنگ كردن دو بخش تلاشي را آغاز كرده و در اين راه سرمايه گذاريهاي هنگفتي داشته است. در سال 1995 ميزان خالص انتقال سرمايه از غرب به شرق آلمان بيش از 140 ميليارد مارك بود. اين سرمايه گذاريها بخشهاي مختلف زيربنايي، ارتباطي، صنعتي، شهري، زيست محيطي و ايجاد نظام تازه تامين اجتماعي را دربرمي گيرد. هدف از اجراي اين طرحها نوسازي زيربناي فرسوده، تبديل صنايع قديمي به صنايع نو با كارايي بالا و ايجاد امكانات فرهنگي و اجتماعي مشابه بخش غربي آلمان است. كارآموزي و ايجاد اشتغال نيزاز جمله اولويتهاي مهم دولت آلمان است. در يك دوره چهارساله ( 1995 1991 تا) متجاوز ازميليارد 178 مارك براي طرحهايي در اين زمينه هزينه شده است. با اين وجود در نيمه سال 1996 نرخ بيكاري در شرق آلمان 15 درصد بود /6 3كه درصد بيشتر از غرب است ). افزايش امكانات اشتغال باعث بالا رفتن درآمد خالص مردم شرق آلمان شده و به بيش از 80 درصد غرب كشور رسيده است. موفقيتهايي كه تاكنون به دست آمده باعث شده است كه اكثريت مردم (بويژه در بخش شرقي ) وحدت كشور را مناسببدانند و نسبت به آينده كشورمتحد خود و رفع مشكلات كنوني اميدوار باشند. سياستمداران غرب دروغ مي گويند. شيكاگو: بانواپرا وينفري تهيه كننده مستقل برنامه هاي تلويزيوني و فروشنده آنها به شبكه ها ديروز پيشنهاددال نامزد جمهوريخواهان را براي شركت در يكي از برنامه هايش رد كرد و گفت كه ورود سياست به اين قبيل برنامه ها كه مردم به آنها اعتماد پيدا كرده اند درست نيست، زيرا سياستمداران غرب براي رسيدن به مقصود خود، از گفتن هر دروغي و دادن هر وعده اي اباء ندارند و... دال بيش از 34 درصد هوادار ندارد و 20 درصد پائين تر از كلينتون است. آرزوهاي نوجوانان در شرق وغرب . لندن: موسسه بين المللي سنجش افكار، گالوپ، از دانش آموزان پسر دبيرستاني 10 كشور در حال رشد و پنج كشور پيشرفته از جمله آمريكا سئوال كرده است كه درآينده چه كاره مي خواهند بشوند. پاسخها كاملا متفاوت و حاكي از تفاوت طرز تفكر آنها است درصد 270 از دانش آموزان پسر دبيرستانهاي كشورهاي در حال پيشرفت (عقب مانده ) گفته اند مي خواهند استاد دانشگاه بشوند 25 درصد پزشك 18 درصد مهندس 15 درصد كشاورز، هفت درصد نظامي، شش درصد معلم و دو درصد بازرگان. در برابر 51 درصد ازدبيرستانيهاي پسر كشورهاي پيشرفته گفته اند كه كارشناس امور پولي و سهام و درصد 24 بيمه گفته اند خدمات - بازرگاني - خريد و فروش ودرصد 11000 پليس و ارتش پنج درصد پزشكي سه درصد مهندسي و بقيه معلمي و كارهاي ديگر. در مورد آمريكائيان، /22 5درصد خدمت ارتش را ترجيح داده اند كه معدل آن با چهار كشور ديگر صنعتي 11 درصد شده است. كمك اندك آمريكا خشم برزيل را برانگيخت .ريودو ژانيرو: دولت برزيل ديروزكمك 600 هزار دلاري آمريكا را به آن كشور به منظور مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر رد كرد و مطبوعات برزيل اين كمك آمريكا را، خنده آورخواندند و نوشتند دولت برزيل متعاقب رد اين كمك بسيار جزيي مذاكرات دو كشور را درباره يافتن راهي براي يك مبارزه مشترك با قاچاقچيان جهاني متوقف كرد و اعلام كرد كه آمريكا قصد جدي براي مبارزه ندارد و اگر داشت اين مبلغ ناچيز را اختصاص نمي داد! در اين ميان قاچاقچيان مواد مخدر اطمينان يافته اند كه تا كمكهاي آمريكا بيشتر شود، فرصت كافي دارند به كار توزيع مواد مخدر ادامه دهند.