Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750723-7441S1

Date of Document: 1996-10-14

چگونه با فقر زنان مبارزه؟ كنيم جايگاه زنان در لايحه فقرزدايي - قسمت آخر اشاره: به بهانه طرح لايحه فقرزدايي، جايگاه زنان و دختران در اين لايحه موضوع ميزگردي با شركت خانم مهندس صديقي نماينده مردم مشهد در مجلس، خانم شيد حقوق دان و كارشناس تامين اجتماعي و آقاي دكتر آقاجاني رئيس گروه مددكاري دانشگاه آزاد اسلامي است كه قسمت اول آن ديروز از نظرتان گذشت و امروز ادامه آن را پي مي گيريم. همشهري: فكر مي كنم مقداري از بحثهاي نظري خارج شويم و جنبه هاي واقعي و عيني مسئله را ببينيم اگر مرز فقير و غيرفقير را تامين نيازهاي اوليه ببينيم مثل غذا، بهداشت، مسكن، آموزش و تا كار، چه مقدار اين لايحه به تامين اين دسته از نيازهاي زنان پرداخته است. مهندس صديقي: لايحه نيازهاي اوليه چون خوراك، بهداشت پوشاك، و درمان و آموزش و پرورش، مسكن و اشتغال را ديده است و خودش را موظف دانسته كليه افرادي كه زير خطر فقرهستند اعم از زن و مرد را تحت پوشش ببرد. به طور اخص هم از زنان بي سرپرست نام برده كه بايد تحت حمايت قرار لايحه گيرند از نظر حرف و شعار مشكل ندارد اما از نظر مكانيزيم اجرايي و از نظر هماهنگي اهداف با كل سيستم به نظر مي رسد حلقه هاي مفقود زيادي دارد. دكتر آقاجاني: كلمه بنياد يك موسسه خيريه است آيا يك موسسه خيريه مي تواند جوابگوي نيازهاي جامعه باشد در صورتي كه بايد يك وزارت رفاه اجتماعي در مقابل مجلس پاسخگو باشد. يعني اگر به فرض اين موسسه خيريه خوب كار نكند كسي نمي تواند از او مسئوليت بخواهد ما چطور مي توانيم يك پول هنگفتي را در اختيار موسسه اي بگذاريم كه هيچ پاسخي به دولت ندهد. لايحه حتي در زمينه ارائه خدمات اوليه مشكل دارد. مهندس صديقي: در لايحه پيش بيني شده است كه نهادهاي مسئول بايد اساسنامه خود را تدوين كنند، شايد شرايط فرق كند و بنياد امداد بر اساس اساسنامه موظف به پاسخگويي باشد ما نمي دانيم كه چه مي شود پس ابهام وجود دارد. دكترآقاجاني: در هر شرايطي بر اساس مواد 21 و 29 قانون اساسي دولت در مقابل مردم مسئول است، اين لايحه به قانون اساسي هم چنانكه بايد توجه نكرده است. خانم شيد: من نكته اي ديگر اضافه كنم و آن اينكه در اين لايحه شوراي عالي تامين اجتماعي و فقرزدايي پيش بيني شده منتهي بازاين لايحه بعهده سازمان تامين اجتماعي است كه حتي بايد اساسنامه را تغيير دهد يعني يك سازمان دولتي زير نظر يك نهاد غيردولتي بايد انجام وظيفه كند. در بند ديگر گفته شده كه سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بيمه موظف هستند خدماتي را به اقشار آسيبپذير ارائه دهند. در حالي بودجه سازمانهاي بيمه اي از مشاركت كارفرما و كارگر تامين مي شود و قانونا نمي توان وظيفه حمايت از اقشار بيمه نشده را برعهده سازمان تامين اجتماعي گذاشت يعني مي گويم درصدي از افراد جامعه از حق بيمه درصد ديگري از جامعه كه براي يك منظور خاصي داده اند استفاده كنند. اما پولي كه درسازمان تامين اجتماعي وجود دارد بيت المال نيست كه آنرا به جاهاي ديگر بدهند. مهندس صديقي: البته من هيچ كجاي اين لايحه نديده ام صراحتا بگويد اجراي اين لايحه با بنياد امداد است. صحبت از خيلي جاها است. علاوه بر بنياد امداد، دبيرخانه شورايعالي فقرزدايي و تامين اجتماعي، صندوق حمايت از اشتغال و مسكن، صندوقهاي زكات و قرض الحسنه، صندوق رفاه دانشجويي، صندوق بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي، همه اينها به عنوان حلقه هايي هستند كه قرار است به نحوي به هم وصل شوند واين لايحه را اجرا كنند، حالا توي اين حلقه ها، حلقه اي به نام بنياد هست كه يك مقدار تكليفش روشن تر است و قرار است يك سري فعاليتها را از جاهاي ديگر بگيرند و به آن ملحق كنند كه به نظر مي رسد بار سنگيني روي دوش اين نهاد خواهد گذاشت ولي در مجموع از لحاظ ساختار تشكيلاتي حالت روشني ندارد. خانم شيد: توجه شما را به ماده 55 جلب مي كنم كه آمده به منظور اجراي تكاليف و وظايف مندرج در اين قانون و در جهت ايجاد هماهنگي بيشتر در ارائه خدمات به افراد نيازمند وظايف حمايتي بهزيستي كشور و خدمات حمايتي جمعيت هلال احمر و انجمن حمايت از خانواده زندانيان را از سازمانهاي ياد شده منتزع و با كاركنان، اعتبارات و امكانات ذيربط به كميته امداد انتقال مي يابد و نام اين كميته به بنياد امداد امام خميني ( ره ) تغيير مي يابد. يعني بنياد متولي اجراي اين قانون است و سازمانهاي ديگر بايدبه آن كمك كنند. در بعضي از بندها برخي مواد، مواد ديگر لايحه را نقض كرده است مثل ماده 57 كه ماده 55 را نقض مي كند و... همشهري: از بحث در مورد بند بندلايحه خارج شويم. اگر بخواهيم به جزئيات بپردازيم اشكال زياد وجود دارد، متاسفانه نماينده سازمان برنامه و بودجه هم تشريف ندارند. اين نكات را روشن كنند، پس بهتر است به كليات بپردازيم. دكتر آقاجاني: در كليات هم اين سوال اساسي مطرح است كه آيا بعد از اينكه اين لايحه تصويب شد در كشور ما فقر ريشه كن مي شود و يا حداقل كاهش پيدا مي كند، آيا امكان ندارد كه اين لايحه باعث فقرزدايي؟ نشود . خانم شيد: وقتي كه كار پژوهشي در مورد يك چنين مسايلي نشود هر لايحه اي كه تصويب شود چندي بعد احتياج به تجديد نظرپيدا خواهد كرد. لايحه فقر لايحه اي نيست كه بسته بماند. بر اساس شرايط مكاني و زماني تغيير مي كند پس بايد پژوهش و بررسي در مورد فقر پويا باشد نياز به پژوهشكده اي داريم كه به طور مستمر در مورد فقر در زمانهاي مختلف بررسي كند. همشهري: براي بحث فقرزدايي و تامين زنان جامعه از ابعاد مختلف مي توان نگاه كرد، يكي از ابعاد اين است كه تاكنون چه فعاليتهايي در اين زمينه انجام شده؟ است. مهندس صديقي: طرح تشكيل كميسيون ويژه زنان و خانواده در كميسيون آيين نامه هاي مجلس به اتفاق آرا تصويب شده كه ان شاءالله در مجلس هم تصويب شود. اين باعث مي شود كه يك هسته اي در مجلس كه وظيفه آن رسيدگي به امور زنان است تشكيل شود. در زمينه فقر زنان اعتقاد داريم كه كميسيون زن و خانواده ان شاءالله بايد بعد از تشكيل روي آن كار كند و نگاه دقيق تري به اين لايحه داشته باشد. در كنار اين، روي موارد حقوقي زنان فعاليتهايي شده كه مهمترين آن طرح مهريه است كه بر اساس آن مهريه زنان با قدرت وبه نرخ رايج محاسبه شود. گام بعدي بازكردن رابطه بين سازمانهاي غيردولتي و مجلس شوراي اسلامي براي بحث در زمينه هاي مختلف زنان است. سعي در ايجاد گفت وگو بين اين سازمانها و كميسيونهاي مختلف مجلس است تا مشكلات بررسي شود. خانم شيد: در بخش بيمه اي كارهاي خوبي شده اما مشكلاتي هم وجود دارد كه حل آنها مطرح است. يكي از آنها اين است كه از زنان و مردان حق بيمه مساوي گرفته مي شود تا يك خدمت مشخص قانوني ارايه شود اما يك مشكل وجود دارد و آن كسورات مساوي است كه پرداخت مي كنند اما وقتي مرحوم مي شوند بازماندگان نمي توانند از مستمري استفاده كنند و اين يك خلاء عام قانوني است. مسئله ديگر حق اولاد و عايله مندي است كه به زنان تعلق نمي گيرد فقط به زنان سرپرست خانوار تحت شرايطي پرداخت مي شوددر صورتي كه در شرايط مساوي حق بيمه پرداخت مي كنند بايد در شرايط مساوي هم از تعهدات استفاده كنند. بحث ديگر بيمه كردن زنان خانه دار است تا تاميني بوجود آوردبراي قشر عظيمي از جامعه. پيشنهاد ديگر بيمه كردن زناني است كه در خانه اشتغال دارند ان شاءالله اگر اين دو طرح تصويب شود بسياري از مشكلات زنان حل مي شود.