Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750722-7379S1

Date of Document: 1996-10-13

دقت كنيد! رويداد بزرگ از آغاز آبان ماه امسال، يك رويداد پر اهميت در كشور ما آغاز مي شود: سرشماري عمومي نفوس و مسكن. همكاري درست و صميمانه باآمارگران سرشماري يك وظيفه عمومي است، زيرا مي تواند در رفع تمامي نيازمنديهاي ملي ما در سالهاي آينده موثر باشد. ملتهاي رشد يافته، از جمله ملت ما به درستي مي دانند، آمار و ارقامي كه از اين راه به دست خواهد آمد، ساختار آينده كشورما را روشن مي كند و به مسئولان فرصت مي دهد، نيازهاي جامعه را براساس آمار و ارقام صحيح از ميان بردارند و نه براساس حدس و گمان. در سالهاي گذشته همواره مردم ما با شايعاتي در زمينه تهيه آمار روبه رو بودند، زيرا هنوز به كمال در نيافته بودند كه آمار، يكي از اصلي ترين پايه هاي توسعه و پيشرفت است، اما اكنون كه دو دهه از بيداري مردم ما در سايه نظام اسلامي مي گذرد و مردم پابه پاي مسئولان در غمها و شاديهاي جامعه ما شريك و سهيمند، همكاري عموم مردم با آمارگران مي تواند راههاي تازه اي براي سربلندي كشور و ملت ما فراهم آورد و پيش روي مان قرار دهد.