Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750721-7313S1

Date of Document: 1996-10-12

گشتي در دنياي خبرها نشانه اهميت يلتسين براي غرب نيويورك: آخرين روز هفته در گذشته، پي انتشار شايعه درگذشت بوريس يلتسين رئيس جمهوري بيمار روسيه كه در استراحتگاهي در خارج شهر مسكوبستري است، ارزش سهام در وال استريت شديدا پائين آمد و آن را به صورت سقوطآزاد به درآورد اين ترتيب در ركورد تاريخي 6 هزار پوينت باقي نماند. علي رغم تكذيب فوري اين شايعه توسط سخنگوي كاخ سفيد، وزارت امورخارجه و نيزسيا ميزان ارزش سهام كه تا 5 پوينت پائين رفته بود تا آخر وقت كمتر از 14 پوينت بالا آمد بنابراين سقوط آن /36 15 بود. اين وضعيت اهميت يلتسين را براي ثبات غرب نشان مي دهد. كاهش كمكهاي انساني در جهان .لندن: ميزان كمكهاي مردم به مراكز خيريه در جهان غرب كه از سال 1988 1945 تا تغييري نكرده بود باز هم ده درصد كاهش يافته است. اين كمكها در سال 1989 به ميزان 25 درصد كاهش يافت و به 75 درصد گذشته رسيد و پس از آن سير نزولي خود را ادامه داد و سال گذشته /68 5به درصد قبل از سال 1989 كاهش يافت. با اينكه ميزان كمكهاي خيريه از ماليات سالانه افراد كسر مي شود يعني به حساب هزينه آنها گذاشته مي شود، معلوم نيست كه به چه دليل علاقه مردم به دادن كمك به مستمندان و حادثه زدگان كاسته شده در است اين آمار كمكهاي غيرنقدي از جمله لباس و... هم به حساب آمده است. سناتور جاعل! ريچموند: براي انتخابات سناي آمريكا از ايالت ويرجينيا، دو وارنر از دوحزب نامزد شده اند كه اسم اول يكي آنهاجان و ديگري مارك است. جان از حزب جمهوريخواه ومارك از حزب دمكرات است. جان وارنر (شوهر سابق اليزابت تايلور و وزير اسبق نيروي دريايي آمريكا ) با جعل كامپيوتري، يك عكس، مارك را در كنار كلينتون، وايلد و ديگر ليبرالهاي آمريكا قرار داده و به صورت آگهي در مطبوعات چاپ كرده و خطاب به مردم ويرجينيا كه عموما محافظه كار و از اولين مهاجران به آمريكا در قرن هفدهم هستند نوشته است: شما مي خواهيد اين ليبرال را به سنابفرستيد وي با اين كار به ضررخود رفتار كرده است، زيرا تقريبا همه روزنامه هاي آمريكااين عكس ساختگي و عكس واقعي آنرا در صفحات اول خود چاپ كرده اند و زير آن نوشته اند: آقاي سناتور عكس جعل كرده است و.. در عكس واقعي يك محافظه كار با كامپيوتر حذف شده و يك ليبرال به جاي آن در كنار مارك، كلينتون و وايلد قرار گرفته است. زبان دوم انتخابي دانشجويان . نيويورك: ديروزفيليس فرانكلين مدير انجمن آمريكايي زبانهاي ديگر اعلام كرد كه بيشتر دانشجويان دانشگاههاي آمريكا، دروس زبان چيني و عربي را به عنوان زبان خارجي و يا زبان دوم انتخابمي كنند. وي گفت اين گزارش را از دانشگاههاي آمريكا دريافت كرده است كه در چهار سال اخير توجه آمريكائيان به فراگرفتن زبانهاي چيني و عربي به طور بي سابقه اي افزايش يافته است. تا چهار سال پيش، دانشجويان آمريكائي، زبانهاي اسپانيايي، آلماني، روسي، فرانسه و ايتاليائي را انتخاب انگيزه مي كردند آنها احتمالا سياسي، و نيز وسعت متكلمان اين دو زبان است. به دليل عدم توجه به زبان ژاپني، تصور نمي رود كه اين تحول انگيزه اقتصادي داشته باشد. فرانكلين گفت: دانشجويان درپرسشنامه هاي مربوط نوشته اند كه سادگي گرامر (دستور زبان ) زبان چيني و با قاعده بودن زبان عربي و نيز نياز به داشتن تماس با اين كشورها انگيزه انتخاب اين دو زبان بوده است. چيني زبان يك چهارم مردم جهان است. فرانكلين گفت كه دانشمندان ايراني قرون هشتم و نهم ميلادي براي زبان عربي، صرف ونحو (دستور زبان ) تنظيم كردند كه ديگر، از اين قواعد كه عين دستور رياضي است خارج نشده است و يادگيري آن آسان است. رويكرد اروپاييان به روشهاي آسيايي . پاريس: مراجعه اروپائيان وحتي آمريكائيان به مراكز درمان به روش خاص آسيايي وسيعا روبه افزايش است. طبق آماري كه ديروز در پاريس منتشر شده است مراجعين اروپايي طبسوزني در 15 سال گذشته دوبرابر /1 8يوگا برابر و مصرف گياهان /2 4دارويي برابر شده اند و خون گرفتن (حجامت ) نيزيك دهم درصد بيشتر شده است. اين روشها در آمريكا نيز افزايشهايي به همين نسبت داشته است، ولي اين روشها هنوز مورد تاييد قرار نگرفته اند، بنا براين بيمه هاي درماني هزينه آنها را پرداخت نمي كنند. انتخابات امريكا و حرفهاي مردم . واشنگتن: راي دهندگان آمريكايي كه محبوبيت دال نامزد محافظه كاران ميان آنها رو به كاهش است و 20 درصد پائين تر از كلينتون قرار گرفته است گفته اند از اين كه دال كلينتون رابوزو يعني دلقك مي نامد از او روي گردان شده اند، زيرا انتخابات كاري جدي است، بايد از ضعف ها صحبت كرد و قولهاي منطقي داد و عقايد خود را برشمرد، نه بكاربردن كلمات اهانت آميز كه همه مي توانند بر زبان جاري سازند. به انتخابات آمريكا 23 روز ديگر باقي مانده تلاش است حزب دمكرات عمدتا صرف خارج كردن مجلس نمايندگان ازدست جمهوريخواهان است، زيرابدون كنترل كنگره مخصوصا مجلس نمايندگان كه تصويبكننده بودجه است كاري از رئيس جمهوري به تنهائي برنخواهد آمد. درمبارزات انتخاباتي حتي مناظره نامزدهاي معاونت رئيس جمهوري از دو حزب و نامزدهاي احزاب ديگر موضوع فعاليت گروههاي فشار در قوه مقننه در رديف اول است و هر حزب، رقيب را متهم به اين سهل انگاري مي كند. در مناظره نامزدهاي معاونت رياست جمهوري گفته شد بعضي از گروههاي فشار كه به قوه مقننه، قانون تحميل مي كنند و يا از تصويب قانوني جلوگيري بعمل مي آورند تنهاه نماينده منافع افراد معدودي هستند نه جامعه. ديده شده است در راهروهاي قوه مقننه زناني فعاليت دارند و نمايندگان را زير فشار مي گذارند كه مدعي هستند اعضاي هيئت مديره يك انجمن زنان هستند و يا از جانب چنين انجمني آمده اند حال آنكه پس از تحقيقات معلوم شده است كه چنين انجمني تنها روي كاغذ ثبت شده است و عضوي در كار نبوده است و با چاپ چند كارت خود را نماينده زنان معرفي كرده است و از اين قبيل. نماينده پارلمان بايد تابع اصولي باشد نه اينكه تحت تاثير گروههاي فشار معلومات و اطلاعات خود را از سفسطه هاي آنها بدست آورد و...