Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750721-7277S1

Date of Document: 1996-10-12

هرچه به كمال رسد، زيباست به بهانه برگزاري نمايشگاه آثار خوشنويسي كسي كه از شيوه كامپيوتري در خوشنويسي استفاده مي كند بايد با شيوه هايي از خط، كرسي و تركيببندي آشنايي داشته باشد. اشاره: چندي پيش نمايشگاهي از آثار خوشنويسي هنرمندان معاصر با همكاري انجمن خوشنويسان ايران و موسسه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان در گالري سيحون برپا شد. در اين نمايشگاه تعدادي از آثار اسماعيل نيك بخت از مدرسان انجمن خوشنويسان به نمايش عموم گذاشته شد. به اين مناسبت گفتگويي با وي انجام شده است كه در پي مي آيد. وضعيت كنوني خوشنويسي؟ چگونه است وضعيت خوشنويسي بخصوص پس از انقلاب رو به ترقي و پيشرفت گذاشته و مشتاقان بيشتري پيدا كرده است. هم اكنون اگر كيفيت در آثار وجود نداشته باشد، ولي كميت آثار خوشنويسي افزايش يافته و علاقه مندان به اين رشته هنري بيش از گذشته از آن بهره مي برند. در گذشته يافتن قطعه اي مناسب در زمينه خوشنويسي كه بتوان از آن تعليم ديد، كار بسيار دشواري بود و ما مجبور بوديم براي اين منظور به موزه ها برويم و يا از طريق عكس و تصاوير خوشنويسي نياز خود را برطرف كنيم. ولي در حال حاضر، استاد به راحتي كپي كار را در اختيار شاگردان قرار مي دهد. نظرتان درباره خوشنويسي كه در گذشته بر روي پا انجام مي شد و اين زمان كه از پا به ميز منتقل شده است،؟ چيست تغييري كه در اين زمينه حاصل شده، تاثيري در شيوه هانگذاشته است. ولي مقداري تسهيلات در كار بر روي ميزبخصوص در زمينه نوشتن خطوط درشت وجود دارد. با اين حال، اكنون اساتيد بزرگ كار بر روي پا را بيشتر ترجيح چرا مي دهند كه پا، ميزي متحرك مي باشد كه هميشه همراه خوشنويس است و در مواردي نيز پا هنگام نوشتن به دست كمك مي كند. بهرحال اين تغييرات جزيي به مرور زمان پيش آمده و نمي توان گفت كه به منظور راحت طلبي ايجاد شده است. چرا كه به دليل نياز، نوشتن به ميز انتقال يافته و به تدريج در شركتها، دفاتر و آتليه ها ميز به جاي پا مورد استفاده قرار گرفته است. ورود شيوه كامپيوتري در خوشنويسي را چطور؟ مي بينيد براساس نياز زمان بوده است كه خط و خوشنويسي نيزمثل ساير فنون و حرف و رشته هاي هنر تجسمي كامپيوتري شود. بهرحال اين طريق، به شيوه هيچ صدمه اي نمي زند و درعين حال، سرعت كار را افزايش مي دهد. ولي متاسفانه، كيفيت كار هم اكنون در سطح پايين است. شايد زماني برسد كه اين دستگاهها به حدي پيشرفت كنند تا كيفيت كار نيز ارتقاء يابد. از طرفي، معمولا كسي كه از كامپيوتر استفاده مي كند و به آن فرمان مي دهد، بايد با شيوه هايي از خط، كرسي و تركيببندي آشنايي داشته باشد. چون در اين صورت مي تواند ابداعاتي نيز خلق كند. از چگونگي ورودتان به عرصه هنر خوشنويسي؟ بگوئيد در دوران تحصيل در مدرسه خط خوبي داشتم و به همين دليل هميشه از جانب معلمان تشويق مي شدم. از آن زمان به اين فكر بودم كه روزي بتوانم خط خود را در مكاني پرورش دهم. بالاخره در سال 1354 با استاد اميرخاني آشنا شدم و در محضر ايشان آموزش خوشنويسي ديدم. با مشاهده كمالات و فضايل ايشان بيش از پيش به اين رشته علاقه مند شدم. در آن زمان من راننده لوكوموتيو بودم و اين شغل را در تضاد با هنر خوشنويسي ديدم ولي اين موضوع نتوانست مانعي باشد. بهرحال در مدت سه سال موفق به اخذ مدرك ممتاز شدم. از سال 55 تاكنون مشغول تدريس در انجمن خوشنويسان هستم. با توجه به پيروي و آموزش هنرجويان از سبك استاداميرخاني، در انجمن خوشنويسان فكر نمي كنيد، آثار ارائه شده داراي سبك كليشه اي شده و تنوع از ميان؟ رفته است در انجمن شيوه هاي ديگري نيز تدريس مي شوند كه اين شيوه ها چون به كمال رسيده اند در جاي خود قابل تقدير هستند و اصولا هر چيز به كمال رسيده زيباست. به نظر من كسي كه چندين سال در شيوه استاد خروش كار كند، دوباره به شيوه استاد اميرخاني مي رسد. يعني هر دوي اين شيوه ها به كمال رسيده هستند. حال، چون استاد اميرخاني شاگردان بيشتري دارد كه اكثر آنها نيز ممتاز مي باشند، اينطور احساس مي شود كه شيوه ايشان بيشتر مطرح است. در گذشته نيز چنين بوده است. مثلا ساليان بسياري از شيوه مرحوم ميرعماد تقليد مي شد و روزي رسيد كه اساتيد دريافتند اين شيوه به قدري مشكل است كه نمي توانند به درجه استاد ميرعماد برسند. پس مجبور شدند تغيير شيوه دهند. سپس كلهر براي تبديل اين شيوه به شيوه اي كه اكنون مطرح است آمد و شاگردان وي كساني چون اميرخاني، خروش و كابلي هستند. نظرتان درباره نقاشيخط و تاثير نقاشي در خط؟ چيست نقاشيخط نيز اگر در حد كمال خود انجام شود، زيباست. منتها بعضي متاسفانه نمي خواهند اين كار را در كمال انجام دهند، اصالت خط را از بين مي برند. يعني خطي مي نويسند كه نه خود مي توانند آن را بخوانند و نه به ديگران نظر من با حفظ اصالت خط، خوب است كه در آن با نقاشي تنوع ايجاد شود. كساني مثل جليل رسولي و برخي ديگر از اساتيد به خوبي از اين كارآگاه هستند و آن را به درستي انجام مي دهند. جليل رسولي انصافا هم اصالت خط را به خوبي حفظ مي كند و آن را استادانه مي نويسد و هم اصالت نقاشيخط را.