Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750719-7259S1

Date of Document: 1996-10-10

در 115 حوزه انتخابيه انتخابات نظام پزشكي فردابرگزار مي شود . سرويس شهري: انتخابات نظام پزشكي فردا در 115 حوزه انتخابيه در سراسر كشور براي گزينش افراد برتر آغاز مي شود. دكتر سيدحسن امامي رضوي معاون امور دانشجويي، فرهنگي، حقوقي و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صبح ديروز در جمع خبرنگاران همچنين خاطرنشان كرد: در جريان انتخابات هزارو100 2نظام پزشكي پزشك ثبت نام كرده اند كه صلاحيت 80 درصد آنها تاييد شده است و 45 هزار نفر از پزشكان فردا براي گزينش برترين ها به پاي صندوق هاي راي مي روند. وي همچنين اضافه كرد: در تهران پزشك 40 دندانپزشك داروساز و دكتراي علوم آزمايشگاهي كانديداهستند كه از اين ميان 12 پزشك دو دندانپزشك دو داروساز و يك دكتراي علوم آزمايشگاهي برگزيده مي شوند و راي دهندگان تهراني بايستي براي راي دادن به دانشگاه صنعتي اميركبير مراجعه كنند. معاون امور دانشجويي وزارت بهداشت بااشاره به نفر 500اينكه به عنوان هيات نظارت و 500 نفر به عنوان هيات اجرايي فردا در پاي صندوق هاي راي بركار اخذ راي نظارت خواهند كرد گفت: پزشكاني كه داراي كارت نظام پزشكي هستند از ساعت 8 تا 18 فردا مي توانند براي راي دادن به حوزه هاي اخذ راي مراجعه كنند. وي زمان اعلام نتايج انتخابات را حداكثر 76 ساعت پس از پايان اخذ راي اعلام كرد و گفت: پزشكان براي آنكه در آينده بتوانند از حقوق متقابل خود و مردم دفاع كنند ضرورت دارد در پاي صندوق هاي راي حاضر شده و به كانديداهاي موردنظر خود راي بدهند.