Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750719-7228S1

Date of Document: 1996-10-10

گشتي در دنياي خبرها مافياي بزرگ روس واشنگتن: دوگلاس فراه در روزنامه واشنگتن پست - شماره پريروز - نوشته است كه مافياي روس مركب از اعضاي سابق كا. گ. ب. به مافياي ايتاليايي و قاچاقچيان كلمبيايي پيوسته و جزاير كوچك كارائيب را كه هر كدام يك كشور مستقل هستند به پايگاه خود مبدل ساخته اند و به هر كارغيرقانوني از قاچاق مواد مخدر، تبديل غيرقانوني پول، اخاذي، جاسوسي، باجگيري از قمارخانه داران، ترور، دزدي، فروش زنان يك كشور به مراكز فساد كشورهاي ديگر، قاچاق مهاجر، جعل گذرنامه و امضاء و... دست مي زنند و با اين اعمال جهان را در برابر تهديد تازه اي قرار داده اند. به نوشته فراه، پايگاه اصلي اين مافياي متحده جزيره و يابه عبارت ديگر كشور چندهزار نفري آنتيگوا است. آنها قسمتي از فعاليت خود را در جزيره سن جانز هم انجام مي دهند. مافياي روسي، پس از فروپاشي شوروي، از ماموران بيكار شده اطلاعاتي اين كشور و حتي پاره اي از كارمندان دولت بوجود آمد وپول كافي حتي از سرقت و صدور مواد هسته اي به دست آورد و به تدريج فعاليت خود را به خارج از مرزهاي روسيه گسترش داد واينك تا به آن حد پيشرفت كرده است كه ساير سازمانهاي مافيايي را به تشكيل ائتلاف كه خود مبتكر آن بود وادار كرده است. فراه ضمن ارائه اسناد و مدارك و اشاره به شواهد متعدد نوشته است: مافياي روسيه همه دنيا را فرا گرفته است و ترس آورتر از قدرت نظامي شوروي سابق شده ائتلاف است تازه كه همه انواع وسائل را دراختيار دارد از جمله هواپيما و كشتي و آدمكش و قانون دان و انواع اسلحه، از جزايرآروبا وكي مان هم استفاده مي كند و از كارائيب شبكه جهاني خود را در كنترل دارد. فراه پيش بيني كرده است كه ادامه گسترش فعاليت هاي گانگستري و مافيايي تهديد بزرگي براي امنيت مردم است. نمونه آن حمله مشترك گانگسترهاي دانمارك، نروژ، سوئد و فنلاند به يك دسته رقيب در شهر كپنهاگ بود كه ضمن آن 2 تن كشته و 17 نفر مجروح شدند. اين حمله با موشك ضد تانك انجام گرفت. قبلاگانگسترها از چنين سلاحهايي استفاده نمي كردند. حمله به محل مهماني يك دسته گانگستري رقيب صورت گرفت و... راديو و تلويزيون ويژه! ميامي - بر سر اداره راديو -تلويزيون مارتي ميان سازمان اطلاعات آمريكا و گردانندگان اين راديو - تلويزيون اختلاف پديد آمده و كار به مداخله دولت فدرال آمريكا كشيده است. اين راديو - تلويزيون براي فرستادن پيام به كوبا ايجاد شده و اختلاف بر سر چگونگي كار آن است. سفر فساد و پنج سال زندان . لاهه: يك مرد هلندي كه هويت او فاش نشده است پريروز به جرم مسافرت به منظور فساد به كشورهاي ديگر به پنج سال زندان محكوم شد. اين نخستين بار است كه از چنين جرمي سخن به ميان مي آيد و يك دادگاه محلي نيز فردي را به خاطر عملي كه در خارج از حوزه قضائي اش روي داده محكوم مي كند. آسوشيتدپرس درباره اين حادثه نوشته است: اين هلندي 43 ساله اخيرا براي خوش گذراني به فيلي پين رفت و با استفاده از پول بادآورده ناشي از تفاوت زياد تبديل پول خود به پول محلي، با زنان ولگرد ديده شده بود كه به شهرت هلند و هلنديها لطمه زده است. وي پس از بازگشت به هلند دستگير شد و قاضي پريروز او را به پنج سال زندان محكوم كرد. وي پس از گذراندن 3 سال در زندان مي توانداز آزادي مشروط برخوردار شود. ترس از همسايه! بوئنوس آيرس: در حالي كه جنگ سرد به پايان آمده و كشورهاي آمريكاي لاتين داراي حكومتهاي دمكراتيك شده اند و حكومت كودتا و ديكتاتوري در آن منطقه وجود ندارد، گزارش هايي از يك مسابقه تسليحاتي شديد ميان دولتهاي اين منطقه مي رسد. در آمريكاي لاتين اكنون هر كشوري از ترس كشور ديگر خود را مسلح كرده و رقم بزرگي از درآمد ملي را صرف خريد اسلحه از خارج اين مي كند كشورها داراي يك تاريخ هستند و به يك زبان - اسپانيايي - تكلم مي كنند و پيرو مذهب كاتوليك هستند و يك آغاز و يك سرنوشت داشته اند. اما به اين دليل كه تا قرن گذشته جزو يك امپراتوري بوده اند، با هم اختلاف مرزي دارند. ايستادگي شهردار لوس آنجلس دربرابر دولت . لوس آنجلس: ريچاردريوردان شهردار لوس آنجلس، با وجوداعتراض دولت فدرال آمريكا و سناي اين كشور 31 ميليون دلار درآمد فرودگاه شهر را در اختيار صندوق شهرداري گذارد تا به مصرف برساند. سناتور مك كين رئيس كميسيون حمل و نقل سنا مي گويد يك ايالت و يا شهر حق ندارد پول دولت مركزي را هزينه كند و ريچارد ريوردان پاسخ مي دهد: حالا كه ما مصرف كرده ايم. زورمان هم مي رسد، شهر مال ماست وفرودگاهش هم همين طور. ما از 70 سال پيش بابت زمين فرودگاه كه در اختيار دولت مركزي گذارديم از دولت طلبكاريم از آن گذشته من تابع شوراي شهر لوس آنجلس هستم نه تابع دولت مركزي آمريكا. اين كشور يك اتحاديه است و قرار نيست دولت فدرال (رئيس اتحاديه ) در امور داخلي اعضاء دخالت كند. من اين پول را به پرداخت حقوق ماموران پليس و آتش نشاني اختصاص داده ام اگر مي توانيد برويد از آنها پس بگيريد! . سود خارجي، شكست داخلي! . نيويورك: روزنامه وال استريت ژورنال پريروز (سه شنبه ) گزارش داد كه شركتهاي سيگارسازي آمريكادر سال درآمد 1995 خود را از محل صدور سيگار به خارج و يا از شعبمتعدد خود در كشورهاي درصد 15ديگر افزايش داده اند. درآمدداخلي اين شركتها به علت مبارزه شديد با دودكردن سيگار كاهش يافته است. گفته مي شود كه اين كاهش حدود هفت درصد بوده است. مديران كارخانه هاي سيگارسازي آمريكا كه از طرف دادگاهها براي پرداخت غرامت به قربانيان سيگار تحت فشار قرار گرفته اند و از آن بيم دارند كه از طرف دولت مركزي نيز به اتهام دروغ گوئي و گزارش خلاف واقع تحت تعقيب قرار گيرند در صدد برآمده اند اعتراف كنند كه سيگار سرطان زا و كشنده است و از دولت آمريكا بخواهند كه تا اين تاريخ آنها را مشمول عفو و بخشودگي قرار دهد. مشكل مصرف داخلي است. تاكنون اشاره به صادرات نشده است. دولت دوماه آمريكا، است كه سيگار را در رديف مواد مخدر قرار داده است.