Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7175S1

Date of Document: 1996-10-09

رئيس جمهوري: من در هر سمتي به انقلاب خدمت خواهم كرد آقاي هاشمي رفسنجاني در جلسه ديروز به پرسشهاي ائمه جمعه نيز پاسخ داد. رئيس جمهوري درپاسخ به اين پرسش كه اكنون اكثريت مردم مي خواهند ايشان در دوره آينده هم رئيس جمهوري باقي بمانند و اين موضوع كه آيا ايشان اين خواسته مردم را خواهند پذيرفت گفت: اولا چنين اكثريتي به نظرم ادعاست و اگر هم باشد من مصلحت نمي دانم بپذيرم با توجه به مجموعه شرايطي كه در كشور هست من مصلحت مي دانم كه به قانون اساسي دست نزنيم و ميدان را براي بروز چهره هاي جديد باز ما بگذاريم حتما در بين شخصيت هايمان آدم هاي قادر، صالح، مدير و مدبر زياد داريم بالاخره افرادي مي آيند و اطمينان مردم را جلب مي كنند. بالاخره روزي بايد اين تحول پيدا بشود جابجايي مديريت پيش بيايد، بهتر اين است كه همين موقع باشد كه من هنوز امكان كمك دارم و مي توانم كمك بكنم و براي اينكه مدير بعدي موفق بشود اين كار را خواهم كرد. مردم خيالشان راحت خواهد شد كه ديگر انقلاب و ايران با تكيه بر يك نفر و دونفر و پنج نفر نيست كه اين درياي انسانها از خودش شخصيت هاي مناسبي را حتما تحويل مي دهد و بنده هيچ نگراني ندارم و لازم نمي دانم و موافق هم نيستم كه اين تغيير قانون اساسي اتفاق بيفتد و ان شاءالله كه نخواهد بود. من تا زنده ام و تا نفس مي كشم براي انقلاب نفس مي كشم و تامي توانم يك حركتي بكنم براي اسلام و انقلاب حركت مي كنم وشكي نداشته باشيد. من حاضرم درهر سمتي به انقلاب خدمت بكنم يعني اگر فردا لازم باشد كه مثلا من استاندار يك استان هم بشوم مي آيم تا مشكلات آنجا را حل بكنم و اين مشكل نخواهد بود. وي در پاسخ به پرسش ديگري درمورد آينده افغانستان و موضع ايران نسبت به طالبان گفت: وضعيت افغانستان پيچيده تراست. واقعا ما در اطراف مان مشكل داريم، اين طرف قفقاز مساله رامي بينيد عراق و آذري ها وقفقازيها تقريبا به صورت غيرقابل حل درآمده است. غرب راهم مي بينيد، شرق را در هم مي بينيد، جنوب هم نيروهاي آمريكا كه در آبهاي نزديك ساحل ما حضور دارند. لذا نصيحت قبلي خود را كه ما بايد واقعا هوشيار باشيم تاكيد مي كنم. حفظ و تعادل اين راه با هوشياري و مديريت آگاهانه اي بايد ادامه پيدا بكند. اين مهم است مي دانيد شما كه افغانستان مشكلاتش دو سه جاست: يكي اينكه اختلافات قومي است اين اقوام با هم ميانه گرمي ندارند پشتوها، تاجيكها، ازبكها و ساير اقوامي كه هستند، از نظر مذهبي هم شيعه و سني كه در گذشته خيلي شرايط خونيني داشتند خصوصا وقتي كه آدمهاي متعصب حاكم مي شدند. حالا گاهي آدمهاي آزادمنش اصلا خيلي به اين مسائل اهميت نمي دهند ولي كساني مثل اينهايي كه يك وقتي كشتن طرف مقابل را از عبادات بزرگ ووسيله تقرب به خدا مي بينندمشكل هست، حالا اضافه شده گروههاي است مجاهد كه هر يكي براي خود حق قائلند و اينها هر گروهشان را نگاه بكنيد دهها، صدها هزاران شهيد داده اند در دوران مبارزه، براي خودشان يك حقي قائلند. وضع بسيار دشواري است اين كه حالا كسي فكر كند اگر يك گروهي با يك جنگي پيروز شد مسئله تمام شد. اين خيلي اشتباه است اول مشكل است تازه با اين گروهها، با حركتهاي مختلفي كه هست، بافقر آنجا چكار بكند با اين خرابي با اين مين هايي كه همه جا منتشرشده است چه كار بكند نه راه است، نه سد هست نه صنعت است نه برق است و نه هيچ چيز ديگرفقط در روستاها مردم كمي كارمي كنند ودرآمدهاشان از همين راه به عمل آوردن ترياك و اين چيزهابدست مي آيد يك مقداري ارزبياورند و بخورند. افغانستان خيلي دشواري دارد. هنوز طول مي كشد تا ما در آنجا يك دولت مستقل را ما ببينيم سياست مان در آنجا اين است كه فداكاري بكنند و دور هم جمع بشوند و ازميان خودشان يكي را انتخاب كنندو همه هم حمايت كنند تا يك دوره 8 - سالي 7 بگذرد كشور وضع طبيعي پيدا كند تا احزاب در رقابتهاي سياسي جايگاه خودشان را پيدا بكنند البته آنها الزامي ندارند كه نصيحت هاي ما را بپذيرند.