Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7164S1

Date of Document: 1996-10-09

نقش ايمني ساختمان، بيمه و انتقال جمعيت در كاهش خسارات حوادث طبيعي نگاهي نو به راههاي مقابله با بلاياي طبيعي (واپسين بخش ) در جوامعي كه آمادگي كافي و تجهيزات لازم براي مقابله با بلاياي طبيعي رافراهم كرده باشند، مسلما نسبت به جوامع غير آماده و غير مجهز كه پيش بيني لازم را نكرده اند خسارت كمتري را تحمل خواهند كرد. به طورمثال: از نظر شدت بزرگترين زمين لرزه زمان ما در در 1960سال جنوب شيلي اتفاق افتاد كه منجربه مرگ حدود 5700 نفر شد. انرژي آزاد شده در اين زمين لرزه بيش ازبرابر 10 زمين لرزه در 1976سال تانگ شان در شمال شرقي چين بودكه منجر به مرگ 650000 نفر گرديد. بنابراين تفاوت در ميزان تلفات بين اين دو مكان ناشي از اندازه و تراكم جمعيت ناحيه اي است كه زمين لرزه در آن اتفاق افتاده است. چه بايد براي؟ كرد كاهش احتمال مديريت فجايع، خطر و علم ارزيابي وپيش بيني خطر در حال گسترش احتمال است فاجعه به احتمال وقوع آن رويداد وابسته است و تخمين نتايج و آثار آن و احتمال وقوع آن براساس شواهد موجود بسيار مشكل مي باشد. همين جا لازم است اشاره شود كه رويدادهاي طبيعي تنها زماني كه منجر به وارد آمدن خسارت به جان و مال انسانها شود به بلاياي طبيعي تبديل مي گردد و در غير اين صورت ممكن است براي زندگي انسانها مفيد نيز باشد. مثلا انباشت خاكهاي حاصلخيز آبرفتي ناشي از سيلابهاي بيرون از مناطق مسكوني و يا نزول خاكسترهاي آتشفشاني بر روي زمينهاي به آيش گذاشته شده ثروتي است كه طبيعت در اختيار انسان قرار مي دهد. وجود سيستم اطلاع رساني موثر و تعيين كارا، خطمشي دولت ها در زمينه آمادگي و مقابله با بلاياي طبيعي و از همه مهمتر برقراري ارتباط قوي بين فعاليتهاي دانشمنداني كه روي جنبه هاي مختلف بلاياي طبيعي تحقيق مي كنند، مي تواند در كاهش احتمال فجايع موثر باشد. آمار منتشر شده در مورد ميزان خسارت هاي ناشي از بلاياي طبيعي (اگرچه ممكن است به جهت دريافت خسارت از شركتهاي بيمه اغراق آميزباشد ) نشان مي دهد كه در دهه اخيرهنوز ميزان تلفات انساني و خسارت مالي بسيار بالا است. بنابراين به عنوان يك پيشنهاد بلندمدت مي توان به صاحبان صنايع بيمه اعلام كرد كه هيچ كس بيش از آنها از پيش بيني بلاياي طبيعي منفعت نخواهد برد و اين صنعت مي تواند در كنار بخشي از هزينه هاي تبليغاتي در زمينه پروژه هاي مربوط به كاهش پيش بيني بلاياي طبيعي نيز سرمايه گذاري كند. ازجمله معمولي ترين راهها براي كاهش خطرات بلاياي طبيعي مي توان طراحي كاربري مطلوب اراضي، ساختن ساختمانهاي ضدحادثه (الزام سازندگان بنابه رعايت مقررات ايمني ساختمان ) توسعه، صنعت بيمه و برنامه انتقال جمعيت از مناطق ناامن به مناطق امن و آمادگي لازم براي مقابله با حوادث باشد. در كشورهاي كمتر توسعه يافته عموم مردم در اين موارد حق انتخابي ندارند و درنتيجه ضربه يك حادثه را با همه تبعاتش به شكل از دست دادن زندگي و ويراني و بي خانماني تحمل مي كنند. البته ناگفته پيداست كه هر حادثه اي به ميزان شدت و محلي كه اتفاق مي افتد بستگي تام دارد. براي مثال بارش شديد برف در شمال كانادا موضوعي عادي است درحالي كه در بريتانيا همين پديده بلايي خطرناك به حساب مي آيد و غالبا منجر به مرگ تعدادي ازجمله سالخوردگان و بيماران مي شود و در نتيجه در فهرست بلاياي طبيعي نزد شركتهاي بيمه، بارش شديد برف معناي ديگري پيدا مي كند. برخي از بلاياي طبيعي ممكن است به دنبال بلاياي ديگري بروز كنند و وقوع آنها ارتباطمستقيم به حادثه قبلي دارد مثلا زمين لغزه و آتش سوزي كه معمولا پس از وقوع زمين لرزه هاي بزرگ اتفاق مي افتند. در درنتيجه 1920 يك زمين لرزه در استان گان سو در مركز چين 200000 نفر جان خود را از دست دادند، كه علت آن فروريختن ساختمانها در خلال زمين لرزه نبود بلكه به سبب زمين لغزه هايي بود كه در پي آن زمين لرزه، خاكهاي رس دامنه هاي متعدد را در آن منطقه به حركت درآورده بود. و يا آتش سوزيهاي وسيعي كه در نتيجه زمين لرزه عظيم سان فرانسيسكو به وقوع پيوست و در اثر شكستن لوله هاي آب و خالي شدن مخازن آب شهر، كسي موفق به مهار آتش نبود و اكثر تلفات اين زمين لرزه ناشي از اين آتش سوزي جديدترين بود مورد از اين دست مربوط به آتشفشان پيناتوبو در دوازدهم ژوئن 1991 در شمال مانيل در فيلي پين بود كه در پايگاه امريكايي كلارك به علت بسته شدن دودكشهاي تهويه هوا در سيلوهاي زيرزميني موشكهاي اين پايگاه به وسيله خاكسترهاي آتشفشاني وضعيت جنگ هسته اي اعلام شد و در فرصت موجود با انتقال اين سلاحها به ناوهاي مستقر در اقيانوس آرام در 21 ژوئن همان سال 3300 تن مهمات باقي مانده منفجر شد و بر خسارتها و نگراني هاي موجود افزود. گاهي برخي از پديده هاي طبيعي موجب بروز بلايايي مي شوند كه در بدو امر منشاء شناخته شده اي ندارند و يا به اشتباه به فرايند ديگري نسبت داده مي شوند مثلا حادثه درياچه آتشفشاني نويويس كه ابتدا تصور مي شد ناشي از انفجار آتشفشان باشد درحالي كه مطالعات دانشمندان علوم زميني نشان داد خروج و انتشار گازهاي خفه كننده از درياچه آتشفشاني نويويس در نزديكي شهروون در 200 مايلي شمال يايونده پايتخت كامرون ناشي از تغيير تركيبات شيميايي آب اين درياچه به دنبال تغييرات دما در آب آن بوده است كه موجب تجمع گاز در قسمت زيرين اين درياچه شده و در نهايت نوعي انفجار و تخليه گازهاي مسموم كننده نظير دي اكسيدكربن را به دنبال داشت. در زمان وقوع سيلابهاي عظيم خطوط ارتباطي به حداقل كارايي خود مي رسند و امكان حمل و نقل براي همه ازبين مي رود. در چنين شرايطي به علت آلوده شدن آبهاي آشاميدني و قطع كمكهاي پزشكي بيماريهاي واگيردار نظير وبا و يرقان بيش از خود سيل قرباني مي گيرد. امروزه براساس آمار سازمان بهداشت جهاني (اگرچه به علت كمبود اطلاعات دقيق بخصوص در كشورهاي كمتر توسعه يافته اين آمار كمتر از واقعيت است ) سالانه بيش از 10 ميليون مورد مالاريا بيش از 50000 مورد فلج اطفال 200 ميليون مورد آلودگي انگلي و تقريبا 50000 مورد و با اين وجوددارد ارقام در صورت وقوع بلاياي طبيعي با تصاعد هندسي افزايش مي يابند زيرا از پيامدهاي مهم بلاياي طبيعي، حذف حداقل شرايط مطلوب براي زيستن است. با توجه به اين واقعيت شايد بتوان اهميت مديريت بلاياي طبيعي را كه ضامن حفظ حيات انسانها است واضح تر درك كرد.