Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7133S1

Date of Document: 1996-10-09

گشتي در دنياي خبرها فقط صد دلار! واشنگتن: جان راكفلر سناتورايالت ويرجينياي غربي كه آماده است ميليون 200 دلار هزينه كندتا كرسي خود را در سناي آمريكااز دست ندهد خود را با يك پرستار 53 ساله به نام بانوبوركز كه مبارزه انتخاباتي خود را تنها با صد دلار آغاز كرده است روبرو مي بيند. با وجود اين، بيم دارد كه عده زيادي از مردم به بانوبوركز راي دهند بنابراين سر كيسه را شل كرده و پي درپي آگهي تبليغاتي به تلويزيونها مي دهد. وي 18 سال است كه كرسي سنا را اشغال كرده است. حزب جمهوريخواه نتوانست يك رقيب متناسب براي راكفلر كه از حزب دمكرات است بيابد، بنابراين حاضر شده است از بانوبوركز كه خود را نامزد كرده است، پشتيباني كند. بانوبوركز ديروز به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت كه حاضر نيست يك سنت (يك صدم دلار ) بيش از يكصددلاري كه تعيين كرده است صرف تبليغات كند! خبرنگار آسوشيتدپرس پرسيده است با اين پول كه كاري نمي شود انجام داد. بانو بوركز پاسخ داده است هدف و برنامه خود را تايپ كرده و اين صد دلار را صرف تكثير آن با ماشين فتوكپي مي كند و سپس سر يك چهارراه مي ايستد و ميان مردم و اتومبيلرانها توزيع مي كند. او اضافه كرده است: اين مردم هستند كه بايد بروند زحمت بكشند تا راي گرانقيمت خود را به يك نامزد لايق بدهند نه اينكه نامزدها بروند التماس كنند، فريب بدهند و دروغ بگويند تا راي به دست آورند. مردم امريكا در برابر پنج پرسش . ميامي: خبرگزاري نايت ريدرنتيجه يك همه پرسي خود را ازمردم آمريكا ديروز در روزنامه پرتيراژميامي هرالد منتشر كرد. در اين همه پرسي پنج پرسش مطرح شده است: آيا مي خواهيد فرزندتان وارد سياست شود و به مقام رياست جمهوري؟ برسد قوه مقننه وقوه مجريه از يك حزب باشندبهتر است يا از دو حزب؟ يابيشتر كدام مطلب روزنامه ياتلويزيونها را؟ مي پسنديد نقش اول، دوم و سوم در شكل گيري اقتصاد آمريكا در دست چه؟ كساني است چه كسي رئيس جمهوري آينده روسيه خواهد ؟ بود درصد 63 از آمريكائيان به پرسش اول پاسخ منفي داده اند و در مورد قسمت آخر سئوال صددرصد آنها گفته اند كه نمي خواهند فرزندشان رئيس جمهوري شود، زيرا كاخ سفيد زيرذره بين است و فرزندان آنها گرفتار انواع افشاءگري و حمله وانتقاد و پرونده سازي مي شوند. در مورد سئوال دوم 57 درصد آمريكائيان موافقند كه قوه مقننه و قوه اجرايي آنها وابسته به دوحزب باشند تا هر كدام طرف ديگررا بپايد و در كنترل داشته باشدو به اين ترتيب موازنه قدرت برقرار شود. درصد 84 در پاسخ به سئوال سوم گفته اند كه اخبار حوادث را در روزنامه ها و رسانه ها مي پسندند و 63 درصد گفته اند كه ميزگردهاي تلويزيوني را تماشا مي كنند. درباره سئوال چهارم 51 درصدگفته اند كه درصد 28 سرمايه داران گفته اند قوه مقننه درصد 21و پاسخ داده اند رئيس جمهوري در شكل گيري اقتصاد موثر است. در پاسخ به پرسش پنجم 19 درصدآمريكائيان گفته اند كه لبدرئيس جمهوري آينده روسيه خواهدبود و بقيه هم پاسخ نداده اند ويا نوشته اند كه برايشان مهم نيست. سالگان 90 چه مي گويند . ژنودرصد 72 از هزار و چهار زن و مرد 90 ساله اي كه از آنها پرسيده شده است از ادامه حيات خود راضي؟ هستيد گفته اند كه عمر بعد از 85 سالگي با بيماري و گرفتاريهاي فراوان بويژه براي نزديكان و بستگان همراه است و رنج بردن از پيري، بيشتر از لذت بردن از زندگي ا ست ساله ها 900 با وجود اين باور كه به راحتي ابراز كرده اند مي گويند، حاضر نيستند بميرند و ميل دارند باز هم زنده بمانند. اظهار نظر 90 سالگان براي سازمان جهاني بهداشت جمع آوري شده است. دوران سازندگي يك انسان تقريبا پس از 85 سالگي پايان مي يابد و البته استثناء هم دارد. عده 90 سالگان جهان اكنون به دوبرابر 25 سال گذشته و 9 برابر همسالانشان در 75 سال پيش رسيده است. پايان يك اختلاف 152 ساله .ولينگتون: مائوري ها ( Maori) بوميان، كشور نيوزيلند سرانجام به ساله 152مرافعه خود با دولت اين كشور پايان دادند. اين اختلاف از دوران شكست مائوري هادر نيمه قرن گذشته از سربازان انگليس باقي مانده بود كه كشورشان را اشغال كرده بودند. مائوري ها اراضي شان را كه توسط مهاجران، خارجي تصرف شده بود مطالبه مي كردند. سرانجام قرار شد قسمتي از اين اراضي به آنها پس داده شود حق ماهيگيري آنهامحفوظ بماند 117 ميليون دلار نقدا دريافت دارند و به علاوه نام 78 شهر روستا درياچه كوه رودخانه و جنگل كه از زبان مائوري به اروپائي تبديل شده است بار ديگر به نام اصلي باز گردانده شود. بر سر شرط آخر دهها سال ميان مائوريها و دولت نيوزيلند بحث و مذاكره بود و مائوريها براي اعمال آن دست به تظاهرات و راهپيمائي زده اين بودند موافقت نامه، تازه پس از تصويب در شوراي مائوريها قابل اجراست. نمايندگان مائوري در پارلمان نيوزيلند شركت دارند، ولي خود مائوريها هم داراي يك شوراي مستقل هستند. تهديد ژنرال روسي. بروكسل: مطبوعات اروپا اظهارات ژنرال لبد مسئول امنيت ملي روسيه را كه در شهر بروكسل ابراز شده است به صفحات اول خود منتقل كرده اند. لبد ضمن اشاره به وقايع افغانستان گفته است كه اگر طالبان مرزهاي تاجيكستان، ازبكستان و حتي تركمنستان راتهديد كنند، روسيه كه هنوزخود را مسئول حراست از اين مرزها مي داند ساكت نخواهدنشست. مطبوعات حمايت اروپا، آمريكا را پشت سرطالبان مي بينند. روزنامه هاي آمريكا خبرهاي مربوط به تحولات افغانستان را بدون كوچكترين انتقادي از طالبان درج مي كنند. اين روزنامه هااز دولت رباني، به عنوان دولت پيشين ياد مي كنند. لبد كه براي مذاكره با ناتوبه بروكسل رفته گفته است كه مي خواهد بداند اينك كه تهديدي در كار نيست چراناتو مي خواهد دايره گسترش خود را تا مرزهاي روسيه وسعت دهد.