Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7115S1

Date of Document: 1996-10-09

ابداع شيوه اي عجيب براي درمان ناباروري اگر پزشكان موفق شوند! احتمالا هيچ داستان علمي - تخيلي شگفت آورتر يا هيجان انگيزتر از ماجرايي نبوده كه در اين بيمارستان روي مي دهد. غرق در ابري از بخار سفيد، برخيزنده از نيتروژن مايعي كه اين نمونه هاي گرانبهاي انساني را در 200 درجه زير صفر يخ زده اما زنده نگاه مي دارد; راجر گاسدن استاد زيست شناسي توليدمثل محتويات فلاسكي را زيرورو مي كند. او لوله اي را از فلاسك بيرون مي آورد كه چندين باريكه پريده رنگ از بافتي را كه از تخمدان يك كودك سه ساله زيردرمان پرتوتابي بريده شده، دربردارد. حال اگر اين دختر بچه از پيكار خود با سرطان زنده به درآيد و البته در صورتي كه روش تجربي گاسدن موفقيت آميز باشد، اين پاره هاي بافت تخمدان بيست سال بعد و يا چيزي در همين حدود دوباره به بدن او پيوند زده خواهد شد. و با داشتن اندكي شانس، اين پيوند دستگاه تناسلي آسيبديده او را ترميم خواهد كرد و به او امكان خواهد داد تا در آينده كودكاني از آن خود داشته باشد. گاسدن 47 ساله پژوهشگري است كه در دانشگاه ليدز در زمينه باروري در جانوران و انسان كار مي كند. عمده ترين انگيزه او در اين پژوهش، احساس همدرديش با مادراني است كه نمي توانند فرزندي داشته باشند. او با كارهايي كه روي تخمدان هاي گوسفند كه مشابه تخمدان انسان هستند، انجام داده، ثابت كرده كه مي توان اين بافت سرشار از تخمك را با موفقيت به تخمدان هاي نازا پيوند زد. در اين شرايط رگهاي خوني به سرعت در بافت تازه نفوذ كرده و باروري احياء مي شود. و اگرچه آزمودن اين روش بر روي انسان ها، پس از موفقيت در جانوران در شرايط عادي سالها وقت مي گيرد، اما گاسدن در به كار بستن درمان خود براي زناني كه با ناباروري روياروي هستند، ناشكيبا است. درواقع پيش از آن كه چيزي درباره هريت سلكاي سه ساله بشنود گاسدن نمونه اي از تخمدان هاي بيمار 4 سرطاني ديگر را كه همه زير 30 سال سن دارند برداشته و منجمد كرده بود. و اما هنگامي كه هريت فقط 18 ماه سن داشت روشن شد كه او به يك سرطان نادر كليه كه تومور ويلمز ناميده مي شود، گرفتار شده، درمانهاي ابتدايي، سرطان را از پيشرفت بازنداشتند، چند ماه پيش دكترهاي بيمارستان سنت جيمز در ليدز پرتودرماني بيشتر ناحيه شكمي را تجويز چنين كردند درماني نازا كننده است و يكي از تخمدان هاي هريت پيش از اين بشدت آسيب ديده در بود نهايت پزشكان براي كمك به گاسدن روي آوردند كه به امكان در آوردن بخش بيروني حلقه تخمدان دوم كه تمام تخمك ها را در بردارد، اشاره كرده بود. و اين قطعات كوچك جدا شده تا زماني كه هريت بخواهد تشكيل خانواده دهد به صورت زنده اما منجمد نگاه داشته خواهد شد. و اگر چه هنوز هيچكس قطعه اي از اين تخمدان هاي يخ زده را به انسان پيوند نزده، اما گاسدن از موفقيت روش خود مطمئن است. او مي گويد: حالا ما ماموريت هاي نوميدانه اي براي افرادي انجام مي دهيم كه در غير اين صورت نازا مي شدند. اما اين يك روش آزمايشگاهي است و تا زماني كه كسي در نتيجه دريافت اين بافت پيوندي باردار نشود به همين صورت باقي خواهد ماند. اما براي مادر هريت، هيچ ترديد و پرسشي درباره آزمودن اين روش ناآزموده وجود ندارد اليزابت سلكا 35 ساله كه همين اواخر ديگر كودك خود را كه به سبب سرطان كليه درگذشته، به خاك سپرده مي گويد: اين سرمايه گذاري براي آينده هريت است. سلكا اضافه مي كند. البته زندگي اولين هريت، موضوع است و اگر هريت زنده بماند تا به سن رشد برسد مادرشدن براي او پس انداز بزرگي است. Timeمنبع فوريه 1996 ترجمه: حائري اردستاني