Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750718-7110S1

Date of Document: 1996-10-09

نمايش عروسكي ازفرانكو تا امروز گفت و گو بااريك لانز كارگردان تئاتر عروسكي در اسپانيا اشاره: در ششمين جشنواره نمايش عروسكي تهران گروه تئاتر كشور اسپانيانمايش عروسكي سيپنوسيس را اجرا كرد. اين نمايش به دليل استقبال تماشاگران هفت مرتبه در طول جشنواره اجرا شد و همچنين در مراسم اختتاميه نيز بار ديگر به نمايش درآمد. خبرنگار همشهري با كارگردان اين نمايش اريك لانز گفت وگويي انجام داده است كه مي خوانيد: از پيشينه نمايش عروسكي در جهان و اسپانيا؟ بگوييد فكر مي كنم نمايش عروسكي در جهان از يونان آغاز شده باشد اما مي تواند همزمان با آن در شرق آسيا نيز پديد آمده باشد. دراسپانيا نمايش عروسكي از حدود 400 الي 500 سال قبل آغاز شد. نمايش سنتي كه در اسپانيا معمول بوددون كريستوبال (Cristobal Don) است كه شبيه آن در ايتاليا نيز وجود داشت. پس از روي كار آمدن ديكتاتوري فرانكو در اسپانيا او از اين نمايش در جهت اهداف خود استفاده كرد و به همين دليل مردم از تئاتر به ويژه اين نوع خاص آن به شدت روگردان شدند. حدود سي سال بعد از مرگ فرانكو وضع به همين شكل بود. پس از اين دوره تئاتر مجددا جاي خود را در اين كشور باز كرد اما آن نوع خاص نمايش ديگر جايگاه واقعي خود را پيدا نكرد. اكنون نمايش عروسكي در اسپانيا بسيار مورد توجه مردم است و هر ساله 20 جشنواره نمايش عروسكي در اسپانيا برگزار مي شود كه از آن ميان 5 جشنواره از جشنواره هاي بسيار خوب در سطح جهان به شمار مي روند. نمايش عروسكي را چگونه تعريف مي كنيد و به اعتقاد شما نمايش عروسكي تاثيرگذارتر است يا نمايش؟ زنده هر چيزي كه بتواند روي صحنه نمايش حركت كند اعم از شي ء يا انسان مي تواند نوعي ازنمايش عروسكي باشد. حتما لازم نيست روي صحنه عروسك وجود داشته باشد بلكه هر جسمي كه بتواند براي بيان آنچه در فكر است به كار رود به اعتقاد من مي تواند به نمايش عروسكي تبديل شود. به اعتقاد من نمايش عروسكي كمتر از نمايش زنده در جهان محبوبيت دارد و در نتيجه افراد كمتري با آن ارتباط برقرار مي كنند اما جاي زيادي براي پيشرفت اين نوع نمايش وجود دارد. چرا اين شيوه از نمايش را؟ برگزيديد من كار خود را از سن 14 سالگي شروع كردم. در آن زمان علاقه من به اين رشته باعث شدبه نمايش عروسكي روي بياورم و هنوز اين علاقه را با همان شدت در وجودم حس پس مي كنم اين كار را همچنان ادامه داده ام. در مجموع اين نوع نمايش در نحوه اجرا و چگونگي انتخاب ابزار بيان محدوديتهاي كمتري وجود دارد، در نتيجه مي توان از هر چيز ساده اي استفاده كرد و با استفاده از ابزارهاي ساده و ارزانتر در نهايت به آنچه مورد نظر كارگردان است رسيد. نمايش سيپنوسيس در مجموع آزادي و ميل به آن را نمايش مي داد. چگونه به اين ايده رسيديد و اين نمايش را ساختيد و از چه ابزاري استفاده ؟ كرديد من هنگام نوشتن طرح اوليه اين نمايش به دنبال يك چيز خاص نبودم و فكر نمي كنم كه خوب باشد آدم تنها به بيان يك حرف خاص و يك داستان خاص بپردازد. من دوست دارم اجزاء متفاوتي را به كار بگيرم و از آنها به شيوه اي استفاده كنم و آنها را در كنار يكديگر قرار دهم كه در نهايت بازگوكننده ذهن من باشد و در عين حال با وجودي كه هر بخش چيزي را بازگو مي كند، همگي در نهايت حرف اصلي را بيان كنند. زماني كه ساخت اين نمايش را شروع كردم مشكلات مالي ما زياد بود و به همين دليل از ساده ترين ابزار براي نمايش آنچه مي خواستم استفاده كردم. به عنوان مثال در نمايش يك مگس وجود دارد كه شايد همه فكر مي كنند عروسكي به اين منظور ساخته شده اما ما هر روز براي اجراي نمايش ناچار مي شديم يك مگس بگيريم، آنرا روي نوار سلولوئيد قرار دهيم و با استفاده از نور مناسب نشان دهيم. يا براي صحنه ماهي از يك جدار خالي پلاستيكي به شكل ماكت استفاده كرديم كه در آن آب مي ريختيم، كمي به آن رنگ مي افزوديم و ماهي را پشت آن قرار مي داديم و تمام آنچه ديده مي شد با استفاده از نور و رنگ در حالتهاي خاص ايجاد مي شد. بنابراين شيوه هاي بسيار ساده اي را به كار برديم تا كار بسيار ارزان تمام شود و در عين حال آنچه در ذهن داشتيم را نيز به خوبي بازگو كند. برگزاري چنين جشنواره هايي چه تاثيري در پيشرفت اين نوع نمايش؟ دارد جشنواره امسال را چطور؟ ديديد چنين جشنواره هايي همه ساله در جهان برگزار مي شوند و شركت در آن ما را با فرهنگهاي مختلف آشنا مي كند. و فكر مي كنم بسيار خوب است كه آدم با تكنيكهاي جديد و روشهايي كه ديگران براي بيان ذهنيات خود استفاده مي كنند، آشنا بشود. در بيشتر جشنواره هاي جهان هر گروه مي تواند مدتي با تماشاگران صحبت كند و چگونگي كار خويش را برايشان توضيح دهد تا آنها بتوانند از تجربيات او استفاده كنند. در جشنواره عروسكي تهران ما نتوانستيم درباره شيوه كارمان با تماشاگران و علاقه مندان صحبت كنيم. همچنين به دليل اينكه بسياربيشتر از قرار اوليه مان نمايش اجرا كرديم و محلهاي اجراي نمايش نيز با هم بسيار فاصله داشتند خيلي كم توانستيم نمايشهاي ايراني را ببينيم. نمايش بسيار خوبي كه ديديم مبارك بود كه شيوه سنتي نمايش در ايران است و بسيار به دون كريستوبال شباهت دارد. براي مابسيار جالب بود كه هنوز نمايشي شبيه دون كريستوبال در جهان اجرا مي شود. نمايشهاي ديگري كه ديديم زياد جالب نبودند اما بسيار خوب است كه چنين نمايشهايي به شيوه هاي جديد اجرا مي شوند چون همين كه كاري به اين صورت انجام مي شود به تدريج باعث پيشرفت نمايش خواهد شد. برگزاري چنين جشنواره هايي باعث ايجاد ارتباط مي شود و تاثير اصلي آن رشد تئاتر است. من دو سال پيش نيز با نمايش ترسن به ايران آمدم.