Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750717-7100S1

Date of Document: 1996-10-08

دانشگاه آزاد، در كشتي جهاني دانشجويان . سرويس ورزشي: در پي موفقيت چشمگير كشتي گيران دانشگاه آزاد اسلامي كه در رقابت هاي انتخابي كشتي آزاد دانشجويان جهان از مجموع 10 وزن در 9 وزن آن به مقام قهرماني رسيدند، از سوي بهرام افشار زاده مشاور عالي تربيت بدني دانشگاه آزاد نامه اي به انجمن ورزشي دانشجويان جهان ( فيزو ) فرستاده شد كه در اين نامه درخواست شده كشتي دانشگاه آزاد در پيكارهاي كشتي دانشجويان جهان در تهران صادر شود. در اين نامه آمده است در صورت عدم شركت اين دانشجويان در مسابقه هاي مذكور، اين رقابت هااز كيفيت چنداني برخوردارنخواهد شد. به دليل عدم تشكيل دبيرخانه مشترك كه از سوي دانشگاه آزادبراي يكپارچه شدن ورزش دانشجويي كشور پيشنهاد شده است، متاسفانه در حال حاضر در رقابت هاي بين المللي از تمام توان اين قشر، بهره لازم حاصل نمي شود كه نمونه روشن آن تركيب ناقص تيم تكواندوي دانشجويان ايران در مسابقه هاي جهاني روسيه بود كه به دليل غيبت تكواندوكاران دانشگاه آزاد اين تيم در عين شايستگي از كسب عنوان قهرماني جهان بازماند. تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي همچنين اعلام كرد: رقابتهاي جودو انتخابي دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي براي شركت در رقابتهاي جهاني كانادا از روز 26 مهرماه جاري در تهران آغاز مي شود.