Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750717-7094S1

Date of Document: 1996-10-08

ناكجا آباد! روياي يك شبه پول دارشدن - قسمت آخر اشاره: روياي يك شبه پول دارشدن و يا گنج پيداكردن كه اين روزها دامنگير برخي ازجوانان كشور شده است، علائم اوليه و بيمارگونه گسترش ديدغيرواقع بينانه جوانان نسبت به زندگي است. دلايل و عوامل موثر بر پيدايش چنين نگرشي در بين جوانان ديروز در اولين قسمت گزارش بررسي شد، امروز در بخش پاياني به راه حل هاي اين مشكل پرداخته شده است. اگر بخواهيم بر روي برخي واقعيت ها تكيه كنيم، بايد بگوئيم كه يك جوان خيال باف، در واقع رفتاري را انجام مي دهد، متناسب با نقشي كه جامعه به او داده و در قبال اين نقش انتظاراتي نيز از او دارد و جوان براي اينكه اين انتظارات را برآورده كند بايد تكاليفي را به عهده بگيرد. فرض كنيد، به شخصي مي گوئيم استاد، در حقيقت نقشي به او داده ايم و انتظار داريم كه براي ما استادي كند، حرفهاي خوب بزند و رهنمودهاي لازم را درباره آنچه مشكل داريم بدهد. حال اگر اين شخص نتواند سخن بگويد وهيچ اطلاعاتي نداشته باشد و نتواند در حق ما استادي كند راهي جز خيال بافي و انجام رفتار نابهنجار ندارد. جوان ما نيز اگر خيال باف مي شود و از بزرگراه تجربه به دور مي افتد به همين علت است، يا هيچ نقشي را درجامعه به عهده نمي گيرد و يا اگر به عهده گرفت، نمي تواند آن انتظاراتي را كه جامعه در قبال دادن آن نقش از او دارد برآورده كند. پس حيران و سرگردان به رويا پناه مي برد و تلاش مي كند، از بيراهه اي پرسنگلاخ و نامطمئن زودتر خودش را به مقصد برساند. دكتر اسكندري در اين باره مي گويد: ما اگر بخواهيم به برخي از جوانانمان بفهمانيم، راهي كه مي روند به ناكجاآباد است، حرف دلسوزي و گفتار شعارگونه كفايت نمي كند. براي تحقق اين امر علاوه بر شرايط لازم و آماده برخورد غلط نيز نبايد كرد. ما اگر ديوارهايي كه جوان براي فرار از واقعيات دور خود كشيده است را خراب كرديم بايد به جاي آن چيزي به او بدهيم، حتي ديوارهايي شيشه اي كه حداقل بتواند آن طرف را فقط ببيند. منظور اينكه نبايد آنچه را كه براي او غلط مي دانيم و نادرست، از او بگيريم و چيزي را جايگزين نكنيم. صرف حمله به رفتار جوانان نمي تواند كارساز باشد. اگر فقط به ظاهر ناهنجاريها حمله شود، جز از بين بردن علامت ناهنجاري براي مدتي كوتاه، كاري صورت نگرفته و ماهيت ناهنجاري همچنان به قوت خود باقي است. اگر به ظاهر ارزشهاي مادي توجه كنيم و بخواهيم آن را از بين ببريم، در حقيقت فقط مشكل را پنهان، محدود و پيچيده كرده ايم بدون اينكه آن را حل كنيم. اگر ما جوان را تحت فشار قرار دهيم و هي بگوئيم كه خيال پرداز نباش، منطقي فكر كن، پول باد آورده مخواه و با تلاش و پشتكار به دنبال زندگي حركت كن، در ابتدا بايد ببينيم تا چه اندازه بستر مطلوب اين انتظاراتي را كه از او داريم برايش آماده كرده ايم و آيا چيزي را كه از او مي گيريم، مي توانيم چيزي بهتر را جايگزينش كنيم. استاد مطهري در يكي از كتابهاي خود مي نويسد خواستگاه تربيت دوچيز است. يكي تفكر است و ديگري كار. زيرا كار به شخصيت انسانيت، و ذهنيت انسان شكل مي دهد و تفكر را از بطن خود بوجودمي آورد. بنابراين بايد فرهنگ فكر كردن و صحيح انديشيدن در جامعه گسترش پيدا كند تا جوان در پيدا كردن راه درست آينده به بيراهه نرود. تا وقتي زير ساخت هاي امور فردي و اجتماعي تغيير نكنند، روساخت ها نيز تغيير نخواهد كرد و اگر هم تغييري رخ دهد، تغييري ساده و مختصر خواهد بود. اگر بر اين تلاشيم كه نسل جوانمان را درست تربيت كنيم و آنها را از غرق شدن در رويا و خيال باطل نجات داده و به سوي دنياي واقعيات بكشانيم، بايد نشان دهيم كه به دنبال سود زود و زياد بودن، از بيراهه رفتن به شهر زندگي است و بايد كه آنها را اهل تفكر و انديشه بار بياوريم. گزارش: حسن عبدالله زاده