Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750717-7067S1

Date of Document: 1996-10-08

گشتي در دنياي خبرها قانون شكنان آمريكايي قانون وضع مي كنند هارتفورد - پريشب، در نخستين مناظره تلويزيوني كلينتون ودال، دو نامزد رقيب از دوحزب دمكرات و اين جمهوريخواه، دو تن تنها از يكديگر انتقاد كردند، ولي چند دقيقه پس از پخش مناظره كه نامزدهاي احزاب ديگر و منفردين از شركت در آن محروم شده بودند، اين دسته از نامزدها در ميزگرد شبكه ان سي. ان ويژه پخش داخلي آمريكا كه به صورت زنده اجراشد، شركت كردند. راس پرودر اين برنامه گفت: ما را به اين مناظره راه ندادند، زيرانخواستند مردم آمريكا از حقايق آگاه شوند. حقيقت اصلي، بدهي پنج هزار ميليارد دلاري دولت آمريكا است كه درصد 80 درآمددولت صرف پرداخت بهره سالانه آن مي شود و باز هم قرض مي كنند و خرج مي كنند. اينكه كاري ندارد همه مي توانند با پول ديگران زندگي كنند، ولي آخرش چه؟ مي شود.اين بدهي را چه كسي بايد بدهد. اگر يك روز دولت آمريكا ورشكست شود تكليف دلار كه در سراسر دنيا دردست مردم است چه خواهد؟ شد به علاوه، اينها مي خواهند كه آمريكا در تيول دو حزب باقي بماند. اين دمكراسي واقعي نيست. صداي هر كس بايد شنيده شود. مسئله قوه قانونگزاري آمريكا گروههاي فشار هستند. اين گروهها مانع تصويب قوانين خوب و مفيد براي جامعه مي شوند يا اينكه اين قوانين را با اعمال فشار و نفوذ چنان جرح و تعديل مي كنند كه چيزي از آن باقي نمي ماند جز چندين جمله مبهم و نامفهوم. اين گروههاي فشار، طرحهاي خود را به اعضاي كنگره تحميل مي كنند تا به عنوان طرح خود ارائه دهند و اين طرح به سود يك گروه از جامعه و بر ضد ديگران تصويب شود. اين چه پارلماني است كه ما؟ داريم. حتي به ما، در كشوري كه ابراز عقيده آزاد است، وقت تلويزيوني كافي نمي فروشند، تا حرفهايمان را بزنيم و كميسيون ارتباطات فدرال ( FCC) هم اعتراض ما را در اين زمينه رد مي كند كه مغاير قانون اساسي است. رالف نادر نامزد حزب سبز هم به گروههاي فشار كه نظر خود وافراد ذينفع را درتصميم گيريهاي كنگره اعمال مي كنند و بدون اينكه مردم آنها را انتخاب كرده باشند، پشت پرده قوانين را طرح و پيشنهاد مي كنند حمله برده و گفته است: اعضاي كنگره نمايندگان مردم هستند يا كار چاق كنهاي انجمن زنان، پزشكان، قصابيها و... كه به پاره اي از نمايندگان ضعيف نزديك مي شوند و طرح مي دهند و اعمال نفوذ مي كنند. چرا ما اين همه قانون داريم، صد كتاب قانون. به همين دليل است كه هر انجمني كه عضو واقعي هم ندارد و تابلويش علم مي شود با اعمال فشار قانون وضع مي كند و... قوانيني كه در اجرا با مشكل روبرو مي شوند و مشكلات جامعه را پيچيده تر مي سازند. چه كسي مي داند كه اين طرحها و فشارها از يك توطئه ضد ملي سرچشمه؟ نمي گيرند. انتخابات مردانه . كويت: در انتخابات دوشنبه پارلمان كويت كه دومين انتخابات پس از حمله عراق است تنها يك هفتم جمعيت كويت كه 107 هزار مرد كويتي هستند مي توانستند راي بدهند. يك مرد كويتي هنگامي مي تواند راي دهد كه پدرش هم كويتي باشد. در اين انتخابات مردانه 230 نامزد مستقل براي اشغال كرسي 50 پارلمان شركت حزب جستند در اين كشور وجود ندارد. كويت داراي 25 حوزه انتخاباتي است كه هرحوزه مي تواند دو نماينده به پارلمان بفرستد. بزرگترين اين حوزه ها شامل 9740 راي دهنده و كوچكترين آنها شامل 1129 راي دهنده است مهاجران و ديگران حق شركت در راي گيري را ندارند. پارلمان كويت قادر به تغيير نخست وزير اين كشور با راي عدم اعتماد نيست زيرا وي در عين حال وليعهد كويت هم هست. يك جزيره از قعر اقيانوس بالا مي آيد . هونولولو: مجمع الجزاير هاوائي در مركز اقيانوس آرام به زودي داراي يك جزيره 80 كيلومتر در 75 كيلومتر تازه مي شود كه از بعضي كشورها بزرگتر است. اين جزيره كه توسط يك آتشفشان زيرآبي ساخته مي شود ممكن است به زودي از اقيانوس سربر آورد. دانشمنداني كه از داخل زيردريايي بالا آمدن اين جزيره را زير نظر دارند مي گويند به تدريج مخروط آتشفشاني درهم فرو مي رود و يك سطح هموار به وجود اين مي آورد نخستين بار است كه زمين شناسان به چشم خود تشكيل خشكي جديدي را مي بينند. بسياري از خشكي هاي كره زمين به همين صورت تشكيل شده اند كه هيچكس تاكنون نتوانسته است ببيند. بازگشت ميكروب مرگ به ژاپن . توكيو: ميكروبي كه در تابستان امسال با سمي كردن غذا باعث مرگ ژاپني 11 و مسموم شدن صدهاتن ديگر شد بار ديگر به اين كشور بازگشته است. از شهرموريوكا در شمال توكيو به وزارت بهداشت ژاپن اطلاع رسيده است كه باكتري Coli.E غذاي يك مدرسه را سمي كرده و جمعه گذشته 198 دانش آموز و هفت معلم كه در اين مدرسه ناهار خورده بودند مسموم شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. علائم بيماري آنها شكم درد، اسهال خوني و تب است. زنان شاغل . سالت ليك سيتي: نه تنها در بلكه كابل، در شهرسالت ليك سيتي ايالت يوتاي آمريكا ديروزگوردون هينكلي رئيس كل كليساي مورمون Mormon آمريكا، از زنهاي شوهردار و داراي فرزند خواست در خانه بمانند و خانه داري كنند. بيشتر مردم ايالت يوتامورمون (شاخه اي از مسيحيت ) هستند كه تعدد زوجات ( چندزنه شدن ) در مذهب آنها مجاز و قانوني است. وي گفت كه بهانه اقتصادي و اينكه شوهر به تنهايي نمي تواند معاش خانواده را تامين كند منطقي نيست. زيان اجتماعي كاركردن خانمها در خارج از خانه به مراتب بيشتر از ارزش پولي است كه به دست مي آورند. شوهر زناني كه كار مي كنند از زندگي خود راضي نيستند و براي هردو طرف خطرات متعدد از جمله گرايش به عادات زيان آور وجود دارد. فرزندان از مهر و محبت ومراقبت كافي برخوردار نمي شوندكه نتيجه اش اين همه جنايت سفيدو سرخ از است لحاظ اقتصادي هم به صرفه نيست، زيرا هزينه خانواده اي كه زن و شوهر، هردو كارمي كنند زيادتر است و ريخت وپاش درآن بيشتر. از همه مهمتر بيكارماندن مردان است و گناه با در خانه ماندن زنان به مراتب كمترخواهد شد كه باعث خوشنودي خداوند است. وي كه در يكصدوشصت و ششمين سمينار عمومي روساي كليساهاي مورمون سراسر آمريكا سخن مي گفت، اظهار داشت: بانوان بروند و فكر كنند و اگر توصيه مرا به حال خود، خانواده، شهر و كشور مفيد يافتند آنرا حتي المقدور اجرا كنند.