Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-7012S1

Date of Document: 1996-10-07

نفير اره هاي برقي شيون جنگل وسيل... سيل اخير منطقه كجور نتيجه حتمي نابودي جنگل هاي اين منطقه است احداث جاده هاي غيرضروري و تنها براي دسترسي به درختان مناطق صعبالعبور پيكر جنگل را فرسوده و بستري براي سيل هاي ويرانگر فراهم كرده است چرا درباره كاشت ناموفق درختان غيربومي كه منجربه انقراض درختان بومي شده است، تحقيق به عمل؟ نمي آيد اشاره: سيل اخير در غرب مازندران تلفات و خسارات قابل توجهي به جا گذاشت. بي ترديد اين سيل پيامد حتمي نابودي جنگل ها، از ميان رفتن پوشش گياهي و فرسايش خاك در اين منطقه حساس اقليمي كشور ماست. نامه اي كه مي خوانيد نه از سوي كارشناسان محيط زيست بلكه از سوي يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي براي همشهري ارسال شده است و واقعيت هاي تلخي را در لابه لاي سطرهاي اين نامه درباره پيامدهاي نگران كننده واگذاري جنگل ها برملا مي كند و بار ديگر ضرورت تجديد نظر سريع در امر واگذاري جنگل ها را مطرح مي سازد: اميدوارم تلاشهاي شما كه به عنوان پيشگامان توجه به حفظ محيط زيست در روزنامه و مجلات مطرح هستيد هر چه بيشتر ثمر دهد و شاهد آن روز باشيم كه با آگاهي عمومي درباره حفظ محيط زيست و بيدار كردن افرادي كه هنوز نمي دانند در معرض چه فجايع زيست محيطي قراردارند از تخريب بيشتر منابع طبيعي جلوگيري نماييم و به احياء آن بپردازيم. مطلبي كه مي خوانيد نه علمي است و نه مطلبي كارشناسانه است از سر از درد ما كه در جوار اين طبيعت زيبا رشد يافته ايم و ما كه شاهد از ميان رفتن سريع آن هستيم. شاهد بي توجهي افرادي هستيم كه آينده نسلي را تباه مي سازند. هنوز هم وقتي به كوه و جنگل پناه مي بريم راحتمان نمي گذارند و در نقاط دوردست صداي دلخراش و ظالمانه اره هاي برقي طرحهاي جنگلداري! بگوشمان مي رسد. اگر در تهران شما شاهد مناقصه براي نگهداري يا احداث فضاي سبز هستيد اينجا ما شاهد مناقصه تخريب جنگلها خواهشمند هستيم است مطلب زير را هر گونه كه صلاح مي دانيد با هر تلخيص و تغييري ارائه دهيد شايد افرادي را آگاه سازد. سيل كجور يكبار مطلبي از قول يكي از مسئولان در جايي خواندم كه ضرر بهره برداري جنگلهاي شمال به اين صورت از هر نظر بيش از سود آن است. مسئولان منابع طبيعي!؟ آيا وقت آن نرسيده در تصميم گيريهاي اشتباه خود تجديد نظري كنيد. هر گاه در شمال سيل مي آيد يا كوه رانش پيدا مي كند بسياركارشناسانه علت آن را تخريب محيط زيست اعلام مي داريد. آيا علل تخريب محيط زيست را هم اعلام؟ مي كنيد از سيل كجور و نمونه هاي مشابه آن عبرت بگيريد. چگونه تخريبكنندگان قانوني! جنگل كه بسياري ازآنان بي تعهد و بي تخصص لازم كه فقط به بعد مالي مساله مي انديشند مي توانند به چشم آسيبديدگان و خانواده هاي از دست رفتگان نگاه كنند. كدام عقل سليمي ضرر و زيان به خود و همنوع خود را قبول؟ دارد چرا با استقرار ناموفق درختان غيربومي و صنعتي درباره به هم خوردن اكوسيستم جنگلهاي شمال و نابودي سريع گونه هاي گياهي و جانوري سازگار يافته در طول صدها سال، تحقيق جامع؟ نمي كنيد اخيرا نيز متوليان حفظ محيط زيست راه تازه اي براي حفظ آن! يافته اند و به بهانه امكانات و تفريح دادن به مردم شروع به احداث پاركهاي جنگلي و آسفالت كردن در جنگلهاي دست نخورده و طبيعي نموده اند. نمونه هاي آن را مي توانيد در شهرهاي مازندران كم و بيش بعضي ببينيد طرح ها قرار است شروع شود بعضي نيز آغاز شده و بعضي مانند پارك جنگلي النگدره گرگان تازه به بهره برداري! رسيده است. هر شخص غيركارشناس با ورود به اين پارك مي تواندحدس بزند كه چه مقدار درخت براي ساخت اين پارك از ريشه كنده شده است. جاده هايي كه هيچ جايي را به جاي خاصي وصل نمي كند فقط به خاطر قطع درختان در نقاط بعضا صعبالعبور احداث شده است. چرا با توجه به نياز مردم اقدام به كاشت درخت و احداث پارك جنگلي نمي كنيد، در حاليكه وجب به وجب خاك شمال ارزش ملي براي هر ايراني دارد، شهرها بصورت نامتناسببدون برنامه ريزي رشد مي كنند. به طوريكه تخريب منابع طبيعي براي شهرسازي كاملا روزمره شده و محسوس تر از هميشه اين است روند ناموزون در شهرهاي بزرگ شمال كشور محسوس در است روزنامه همشهري درباره سيل كجور نقل قول شده بود كه مردم و روستاييان محلي چنين سيلي را در يكصد سال اخير بي سابقه مي دانند. كاش اين مطلب را هم مي گفتند كه در يكصد سال اخير چنين تخريب گسترده منابع طبيعي پيرامون خويش را هم سراغ با نداشتند عرض تسليت به بازماندگان دوستان دانشجويي كه در سيل كجور به ديدار معبود خويش شتافتند. برادر شما، س - دانشجو