Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-7000S1

Date of Document: 1996-10-07

اقتصاد كوبا 1996 دركوبا زنان خانه دار اولين گروهي بودند كه تاثير افزايش شديد قيمت نفت را احساس كردند زيرا سهميه ماهانه نفت سفيد خانواده ها كه عمدتا براي پخت و پز مصرف مي شود، به شدت كاهش داده شد. تقاضاي بالاي جهاني و بحران جاري بين آمريكا و عراق، بهاي بين المللي نفت را به بالاترين حد خود در 6 سال اخير رسانده است. به منظور كاهش مصرف نفت سفيد، دولت كوبا اين ماه سهميه ماهانه خانواده هارا /6 4به ليتر يعني در حدود 31 سهميه قبلي رسانده اين است ميراث وضعيت، دوراني است كه دولت، سوخت سوبسيد دار را از اتحاد شوروي سابق وارد بعد مي كرد از آن كه كوبا مجبور شد فرآورده هاي نفتي را با قيمت بازار وارد واردات كند، خود را به حداقل رساند و ورشكست شدن بسياري از كارخانه ها، اين كشور را وارد نوعي بحران كرد و اقتصاد آن را با رشد منفي 35 درصد بين سالهاي 1991 و مواجه 1993 كرد. در حالي كه كوبا به سختي مي كوشد از اين وضعيت دشوار خارج شود افزايش ناگهاني قيمت نفت رشد اميدواركننده اقتصادي آن را تهديد مي كند. اقتصاد كوبا در 6 ماه اول سال 1996 رشدي /9 4معادل درصد داشت و اين رقم براي كشوري كه /5 5رشد درصدي در سال را پيش بيني كرده بود نتيجه مطلوبي به نظر اما مي رسيد بالا رفتن ميزان واردات و كاهش درآمدهاي صادراتي موجب تغيير پيش بيني ها شده است. وزير سرمايه گذاري خارجي كوبا در سخنراني خود براي مقامات قضائي كشور درباره قانون هلمز -برتون گفته است: مجموعه اين عوامل فشار عظيمي بر تراز پرداخت هاي كوبا وارد آورده است. طبق ارقام رسمي، كشور كوبا كه درگذشته يك سوم از درآمد ارزي خود را صرف واردات نفت مي كرد اكنون يك ميليارد دلار در سال به خريد نفت اختصاص مي دهد كه اين رقم تقريبا برابر درآمدحاصل از صنعت رو به گسترش توريسم در آن كشور خوزه است گونزالس معاون وزيراقتصاد در مصاحبه با يك تلويزيون محلي گفته است: باتوجه به افزايش اخير بهاي نفت ممكن است كوبا مجبور به افزايش واردات نفت به ميزان 100 ميليون دلار ديگر درسال جاري شود. كارلوس لگ معاون رئيس جمهوري اين هفته در مقاله اي درروزنامه گرانما ارگان حزب كمونيست اعلام كرد: افزايش قيمت نفت و همچنين غذا، كاهش قيمت نيكل ( صادراتي ) به اين معني است كه كوبا درسال ميليون 170جاري دلار كسر بودجه خواهد داشت. هاوانا - خبرگزاري فرانسه ترجمه: نيلوفر قديري