Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-6988S1

Date of Document: 1996-10-07

نامه هاي تهديدآميز و نگراني پليس . واشنگتن: به گزارش مطبوعات آمريكا، اف. بي. آي - پليس امنيت داخلي آمريكا - اخيرا نامه هاي تهديدآميزي دريافت داشته است كه نشان مي دهد گروههايي كه در آمريكا با مصرف الكل مخالفند و آنرا منشا و ريشه بيماري و انواع فساد و حوادث مي دانند درصدد حمله به مشروبفروشي ها و كارخانه هاي توليد مواد الكلي برآمده اند. طبق اين گزارش، اف. بي. آي ضمن بررسي براي شناسايي اين گروهها، به مراكز فروش مشروبات الكلي و كارخانه مربوط هشدار داده است كه از خود مراقبت اف كنند. بي. آي متن يكي از اين نامه ها را منتشر كرده است. در اين نامه، رسانه هايي هم كه آگهي مشروبات الكلي را چاپ و يا پخش مي كنند تهديد شده اند. در اين نامه شبكه هاي اي. بي. سي، بي سي. اس، ان. بي. سي، فاكس و سي. ان ان مستقيما و با ذكر نام تهديد شده اند. در بيشتر ايالات آمريكا، فروش مشروبات الكلي در فروشگاههاي متعلق به دولت صورت مي گيرد.