Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-6980S1

Date of Document: 1996-10-07

پس از جدايي . كپنهاك - نتيجه يك بررسي مشترك روانشناسي - اجتماعي حاكي است كه به طور متوسط، زنها شش ماه و مردها چهار ماه پس از طلاق زندگي عادي را ازسرمي گيرند و گذشته را به فراموشي مي سپارند. ميزان اين فراموشي به طول زندگي زناشويي و سنين زن و مرد بستگي دارد. اين بررسي نشان مي دهد كه زن و مردي كه فرزند مشترك دارند با هم بيگانه نمي شوند. اين بررسي در دانمارك اعلام شده كه جامعه اي باز دارد وروابط خانوادگي همواره در خطر تزلزل و فروپاشي است.