Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-6972S1

Date of Document: 1996-10-07

دقت كنيد! تا زمستان از راه برسد... اولين ماه پائيز از نيمه گذشت و نخستين نشانه هاي سرما در منطقه هاي سردسير كشورمان نمايان شد. زمستان پارسال، خبرهاي ناگوارفراواني در مطبوعات چاپ شد كه بسياري زن و مرد و كودك بر اثر گاز گرفتگي جان خود را ازدست داده اند. استفاده از گاز طبيعي، براي گرم كردن خانه ها در سالهاي اخيرتوسعه گسترده اي يافته و چگونگي استفاده از آن، به طور طبيعي به تجربه بيشتري نياز دارد تا اهل خانه دچار گاز گرفتگي نشوند و يا شعله هاي آتش، خانه وكاشانه مصرف كنندگان را نسوزاند. اين روزها تا از راه رسيدن سرماي سخت زمستان فرصتي است تا دستگاههاي گرم كننده گازسوزخود را، پيش از نصب و استفاده به متخصصان اهل فن بسپاريم تا هرگونه عيب و گرفتاري آن را رفع كنند و براي روزهاي سرد آماده باشند. دقت و توجه همگان در اين زمينه مي تواند ميزان ايمني خانواده هارا از هر جهت بالا ببرد و هرخطري را به حداقل برساند.