Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750716-6970S1

Date of Document: 1996-10-07

گشتي در دنياي خبرها سختگيري در دبستانها و دبيرستانهاي امريكا واشنگتن: مدارس آمريكا - ابتدائي و متوسطه - كه به آنها توصيه شده است بر ضد بي قيدي، كارهاي خلاف اخلاق، عادات زيان آور و اقتباس ازروش ها و مد لباس غيرعادي سختگيري كنند در مدت كوتاهي كه از آغازسال جديد تحصيلي مي گذرد خبرسازشده اند. چند مورد اين خبرها از اين قرار است. جمعه گذشته مدير مدرسه منلوپارك كاليفرنيا دانش آموز 11 ساله اي را به نام فيليپ دائو كه موي سرش را از ته تراشيده بود تا به قول خود يول براينر شود، به مدرسه راه نداد و به پدر او خبر داد كه تاموي سر فيليپ به چهار ميليمترنرسد وي را نخواهد پذيرفت، زيراتراشيدن موي سر به صورتي كه فيليپ تراشيده است عملي غيرعادي است كه سرمشق ديگران مي شود و مدرسه و كوچه پر از بچه هاي سرتراشيده خواهد شد. مدير دبيرستان بي كر در شهرفيربورن ايالت اوهايو يك دخترساله 14 را به نام كيمبرلي سمارت كه به همكلاسي 13 ساله اش اريكا تايلور چند قرض مسكن قرض داده بود به مدت 10 روز از مدرسه محروم كرد. اريكا نيز نمي تواند يك هفته به مدرسه برود. اريكا شاگرد اول كلاس خود بود، اندره ديرينگ 7 ساله كه يك همكلاسي اش را در دبستان شهر نيويورك آزار داده بود 5 روز از مدرسه اخراج شد ولي با وساطت شهردار نيويورك دو روز آن بخشوده شد. كلوين پرت يك ساله 6كودك كه موهاي همكلاس اش را كشيده بود از دبستان خود در شهرلكزينگتون ايالت كاروليناي شمالي يك هفته اخراج شد و.... در بسياري از مدارس به رانندگان اتوبوسهاي دولتي مامور حمل و نقل دانش آموزان توصيه كرده اند كه دانش آموز بدون يونيفورم را سوار نكنند. كيف و جيب بعضي از دانش آموزان بازرسي مي شود. اگر در كاليفرنيا زلزله بيايد... لوس آنجلس - دانشمندان زلزله شناس در كاليفرنيا شكافهاي 25 متري پيداكرده اند كه معتقدند پيش از وروداروپائيان به اين قسمت آمريكابر اثر دو زمين لرزه بزرگ پديد آمده اند. دانشمندان عقيده دارند اگر چنين زلزله هايي در حال حاضر روي دهد صدها هزار و بلكه ميليونها تن را خواهد كشت. به نظر زلزله شناسان، وقوع زلزله هاي سخت ديگري در كاليفرنيا و ادامه آن مكزيك و نيز جزاير ژاپن قابل پيش بيني است. انگشتري كه از قعر اقيانوس درآمد! نيويورك: ماجراي سرنگون شدن جت بوئينگ 747 شركت تي دبليواي كه در جريان آن 230 تن كشته شدند و با اين كه 90 درصد قطعات هواپيما از اقيانوس بيرون آورده شده هنوز علت سقوطروشن نشده است، بتدريج باحوادث جانبي رومانتيك مخلوطمي شود. جمعه گذشته جولي استيووارت به دادگاه دادخواست داد و تقاضا كرد كه حلقه ازدواج او كه از انگشت نامزد متوفايش خارج شده است به وي پس داده شود كه تا پايان عمر آن را نگهداري كند و مقابل چشمش بگذارد و تا پايان عمر به وي وفادار بماند. نامزدجولي به نام اندروكروكار ساله عازم 41 پاريس بود تا در بازگشت با هم ازدواج كنند. مهندس كروكار كامپيوتر به منظور شركت در يك كنفرانس حرفه اي به پاريس مي رفت كه هواپيما به اقيانوس اطلس سقوط كرد. جولي مي گويد او اين حلقه الماس هزار 15را دلار براي اندرو خريده بود واجازه نمي دهد در موزه نگهداري شود. قرار است قاضي دادگاه دراين زمينه تصميم بگيرد. چهره ديگري از فقر! بوداپست: در كنار در ورودي يك بيمارستان در كشور مجارستان يك آگهي پارچه اي آويزان شده است كه از والدين نوزادها خواسته شده اگر به فرزندشان علاقه ندارند و با بي اعتنائي خود باعث مرگ او مي شوند، بهتر است او را به بيمارستان تحويل دهند. خبرگزاريهاي غربي اين وضعيت را دليل خرابي اوضاع اقتصادي مجارستان مي دانند. سال گذشته در مجارستان 24 نوزاد توسط والدين فقيرشان كشته شده بودند. كلينتون و طالبان. لوس آنجلس: روزنامه لوس آنجلس تايمز در تفسيري نوشته است كه دولت كلينتون از عمليات طالبان در افغانستان جانبداري مي كند. اين روزنامه اضافه مي كند: افغانستان كه در دو قرن گذشته مركز اصطكاك ابرقدرت ها بود هنوز همين وضعيت را حفظ كرده است. دولت كلينتون با عمليات محرمانه پشت سر طالبان كه بر سه چهارم افغانستان مسلط شده اند، ايستاده است. كتابها و كتابخوانها. لندن - بررسي عاريه كنندگان كتابهاي غيرداستاني و تخيلي درهفت كشور آمريكا، كانادا، انگليس، فرانسه، آلمان، ژاپن وسنگاپور نشان مي دهد كه علاقه مندان كتابهاي پزشكي و راهنماي كامپيوتر در رديف اول، كتابهاي تاريخ و راهنماي نوشتن، كاريابي و قانون به زبان ساده در رديف دوم، كتب خاطرات و بيوگرافي در رديف سوم، اقتصادي و كسب و كار و كتب مربوط به اتومبيل و هواپيما در رديف چهارم، كتب نظامي پنجم بوده اند و.... كتابهاي فلسفه كمترين خوانندگان را داشته اند. اين آمار مربوط به سال 1995 است. فصل حراج كتاب. نيويورك: فصل حراج كتاب دركتابخانه هاي عمومي پژوهشي آمريكاآغاز شده است. اين كتابها با جلد و شيرازه هركدام 50 سنت ( نيم دلار ) و جلد كاغذي 25 سنت بفروش مي رسند. كتابهاي حراجي كتبي هستند كه چاپ جديدتر آنها به بازار آمده، يا كثيف و پاره شده اند و يا اينكه بيش از ده سال در كتابخانه باقي مانده اند و يا به صورت كامپيوتري (CD) و ديسك درآمده اند. براي خريد اين كتابها، صفوف طولاني تشكيل مي شود. هدف عمده از اين عمل، در حقيقت توزيع اين كتابها ميان مردم به قيمت ارزان است تا جا براي خريد كتب تازه چاپ باز شود. بااين عمل دو هدف تامين مي شود يكي رفتن كتابها - معلومات - از كتابخانه ها به منازل و ديگري كمك به امر تاليف و نشر كتاب و نوشدن كتابخانه ها پاره اي است از كتابهاي حراجي، چاپ سال گذشته اند. در ميان خريداران، كشورهاي خارجي هم به چشم مي خورند كه صندوق - صندوق اين كتب را مي خرند و به كشور خود مي فرستند و در كتابخانه هاي خود قرار مي دهند. پيش بيني شده است كه كتابهاي حراجي امسال از 35 ميليون جلد تجاوز كند. ضمنا انجمن هاي معروف به دوست كتاب كتابهاي اضافي مردم را خانه به خانه جمع مي كنند و به اين حراجيها مي دهند. موريانه پرونده سرقت سلاح راخورد! مانيل - ستاد ارتش فيلي پين به سناي اين كشور اعلام كرد كه اسناد مربوط به سرقت اسلحه ازانبارهاي ارتش اين كشور را موريانه خورده است و بهتر است كه قضيه، ديگر دنبال نشود و نظاميان شركت كننده در شش كودتاي نافرجام برضد رئيس جمهوري پيشين مورد عفو و بخشودگي قرار گيرند. در جريان اين شش كودتا چهار هزار و پانصد قبضه اسلحه از انواع مختلف از پادگانها به سرقت رفته است كه تنها 60 تفنگ از ميان آنها بدست آمده است. سناي فيلي پين دادن عفو به نظاميان كودتاگر را موكول به تحويل اسلحه مسروقه كرده بود. شناسائي اين سلاحها، ديگر امكان پذير نيست زيرا اسناد مربوط به شماره هاي آنها را موريانه! خورده است. چه كساني راي؟ مي دهند .ژنو - يك بررسي جهاني ده ساله نشان مي دهد كه مردهاي بالاي 40 سال وزنهاي سال 50بالاي بيشتر از افراد گروههاي سني ديگر در انتخابات شركت مي كنند و راي مي دهند. طبق همين بررسي هشتاد درصد مردهاي بالاي سال 55 در راي دادن شركت مي كنند حال آنكه تنها 33 درصد مردان زير 28 و 12 درصد زنان 25 تا 45 سال راي مي دهند.