Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750715-6924S1

Date of Document: 1996-10-06

شب، كاميون و باران سنگ و خاك! اگر اغراق تصور نشود هشتاد درصد كاميون ها و وسائط نقليه سنگين كه از ساعات اوليه شب تا طلوع صبح به حمل بار و مصالح ساختماني در سطح شهر اشتغال دارند موتورهاي آنها تنظيم نيست و دود بسيار غليظي از آنها متصاعد مي شود و چون هوا بيشتر اوقات در سطح تهران ساكن و حركت ندارد و باد نمي وزد اين دودها در روزهاي بعد باقي مي مانند و موجب آلودگي هوا مي شوند. همين طور بيشتر وسائطنقليه اي كه هر روز در تهران رفت و آمد دارند داراي نقص فني هستند كه ضرورت توجه راهنمايي و رانندگي براي جلوگيري از تردد آنها را مي طلبد. همچنين يكي از مهمترين مشكلاتي كه كاميونها به ويژه كمپرسي هاي سنگين به بار مي آورند، بارش بي امان سنگريزه، خاك و حتي سنگ هاي درشت بر خيابان ها و بزرگراههاست كه اي بسا باعث حوادث خونين رانندگي مي شود. بارها شاهد بوده ام كه مردم اين مسئله را در همشهري و ديگر مطبوعات تذكر اما داده اند، تاكنون براي ايجاد حفاظ مناسب براي كاميونهاي حامل خاك و سنگ و نخاله هاي ساختماني اقدامي به عمل نيامده است. مرتضي - بديعي