Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750714-6835S1

Date of Document: 1996-10-05

ترافيك سنگين و مشكلات عابران پياده در چين واحد رسانه هاي خارجي همشهري - احترام دو جانبه رهگذران و رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي از اصول اساسي شهرنشيني در است چين، بسياري از مردم اين مقررات را ناديده مي گيرند و با اين كار جان خود را در خطر مي اندازند. به گزارش تلويزيون ان بي سي، شبكه گسترده و پيچيده اي ازبزرگراههاي طولاني، نقاط مختلف پكن را به همه اين خطوط مي پيوندد مواصلاتي باعث رواني تردد خودرو در حداقل زمان ممكن در پايتخت بزرگ و چند ميليون نفري چين است. اما هر چقدر كه بزرگراهها رفت و آمد را در سطح شهر تسهيل كرده است، براي رهگذران بي توجه مشكل پديد آورده است. در خيابانهاي عادي نيز رهگذران همواره راهي را در ميان سيل خروشان خودروها مي جويند. در واقع مردم به طور اعم احترام چنداني براي مقررات راهنمايي و رانندگي قائل نيستند. در موارد زيادي با وجودي كه رهگذران مي توانند از پل روگذر هوايي استفاده كنند، آنان اقدام به گذر از سطح خيابان يا بزرگراه مي كنند كه بسيار پرمخاطره است. البته چنانچه حادثه اي به اين شكل در بزرگراه پيش بيايد و به زخمي شدن يا حتي مرگ عابر پياده بيانجامد، راننده خودرو مقصر تلقي نمي شود. بنابر آمار دولت چين پارسال حدود 70000 نفر بر اثر حوادث ناشي از ناديده گيري مقررات راهنمايي و رانندگي در جاده هاي اين كشور كشته شدند كه 5 درصد بيش از سال پيش از آن است. كارشناسان خاطرنشان مي كنند مسئله اصلي كاستي اين مقررات نيست، بلكه واداشتن مردم به پيروي از مقررات است كه در بيشتر شهرهاي آسيا وجود دارد.