Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750714-6819S1

Date of Document: 1996-10-05

دقت كنيد! وظيفه همه ماست مدتي است كه در صفحات حوادث روزنامه ها به انواع و اقسام تقلب و تدليس بر مي خوريم كه برخي از سودجويان و مال اندوزان بي توجه به عواقب كار خود دنبال مي كنند تا غريزه زياده خواهي را ارضاء كنند، اما بخشي از اين تقلب و تدليس، با سلامت و تندرستي افراد جامعه در تضاد است. انواع مواد غذايي تقلبي، انواع شامپوها و صابونهاي نامرغوب و گاه خطرناك براي تندرستي مردم، جزو اقلامي است كه ماموران پس از كشف، اعلام مي كنند. كساني كه از چنين راههايي ارتزاق مي كنند و به تندرستي خانواده ها و جامعه بي اعتناهستند، بايد به اشد مجازات مصرحه در قانون محكوم شوند. بخشي از همين سودجويي ها ديري است كه در زمينه دارو و درمان ادامه دارد، هر چند كه گاه تمهيدات و تدبيرهايي براي پيشگيري از اين گونه تقلبها ديده شده است، اما چون پي گير و مداوم نبوده، تاثير چنداني هم نداشته است. دقت و توجه تمامي خانواده ها مسئولان، و ماموران در اين زمينه كاري بس بزرگ، ژرف و موثر است، بنابراين همه ما مسئوليم كه هر جا با موردي از اين دست روبه رو شديم، چشم پوشي نكنيم و متخلفان را به دستگاههاي ذيربط بشناسانيم.