Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750711-6689S1

Date of Document: 1996-10-02

سال 30 بعد از كودتا شكاف طبقاتي در اندونزي . واحد رسانه هاي خارجي همشهري - ديروز سالگرد كودتايي در اندونزي بود كه پس از سلسله وقايعي به قدرت رسيدن سوهارتو را به همراه داشت. اكنون پس از 30 سال از حكمراني بلامنازع ديگرباره شراره هاي نارضايتي ظهور كرده در است پي شورشهاي اخير، صدها نفر از مبارزان بازداشت شدند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، درفاصله نه چندان دوري از مراكز خريدو هتلهاي مجلل جاكارتا، آلونكهاي چشم آزاري ديده زندگي مي شود در اين نواحي ساده همراه با فقر است. ساكنان آلونكها از خدمات همسايگان مرفه خود بي بهره اند. حتي آب به صورت دستي به آنان مي رسد. آلونك نشينها هر روز پس از طلوع آفتاب راه مركز شهر را در پيش مي گيرند و به سر كار مي روند. آنان با استفاده از قانوني كه ورود خودروهاي داراي كمتر از سه سرنشين را در طي ساعات شلوغ به مركز شهر ممنوع مي كند، سوار خودروهاي افراد متمكن مي شوند. آنان درازاي كار خود پول اندكي از رانندگان مي گيرند. رانندگان هم اغلب از اين معامله راضي هستند. در اين حال، اقشار متوسط اندونزي در زير لواي سياستهاي حمايتي دولت در قبال شركتهاي بزرگ رشد شكاف كردند، دارايان و نداران همچنان گسترده است. در حالي كه اندونزي تدريجا در آستانه خروج از جرگه كشورهاي توسعه يابنده و تبديل به يك كشور متوسطالحال قرار مي گيرد، توده بي سواد و فقير پشت سر مانده اند. كساني كه از رونق چشمگير اقتصادي اندونزي بهره مند شده اند مي گويند حتي بچه هايي كه هر روز صبح با ماشين سواري و رفتن به مركز شهر پول در مي آورند، نيز از اين رشد استفاده اما مي كنند اكنون عده اي در ميان صاحبان صنايع كشور پديد آمده اند كه اعتماد خود را به نظم جديد سوهارتو از دست داده اند. آنان مي گويند از فشار و نابرابري به تنگ آمده اند و از جنبش نوخاسته مخالف طرفداري مي كنند، هرچند كه مي دانند اين كار خطرات زيادي دارد. با اين حال، دولت نمي تواندصداي اعتراض كساني را كه مي گوينداز قافله رشد عقب خاموش مانده اند كند. هر سال 2 ميليون نفر به جرگه كارجويان در شهرهاي پرتراكم اندونزي بيشتر مي پيوندند آنان مجبورند با هر شغلي بسازند. دولت اندونزي در صورتي با خطر مواجه خواهد شد كه سرخوردگيهاي اقتصادي فقرا به آرزوهاي تازه سياسي طبقات متوسط مرفه گره بخورد.