Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750710-6643S1

Date of Document: 1996-10-01

معاون پارلماني دوماي روسيه در موزه فرش: فرش ايران هنر ارزنده وشناخته شده اي در جهان است ديدار معاون دوماي روسيه ازكارگاه فرشبافي . سرويس شهري: معاون پارلماني مجلس دوماي روسيه كه همراه جمعي از مشاوران خود در تهران به سر مي برد در ديدار از موزه فرش استاد رسام عربزاده، آثار هنري استاد را در جهان بي همتا دانست و فرش هاي ايران را از نظر طرح و بافت به عنوان نمونه هاي ارزنده اي براي استادان جهان معرفي كرد. سرگئي بابورين تربيت چهارهزار هنرآموز توسط استاد عربزاده رااز نقاط قوت احيا وجاويدان سازي اين صنعت در ايران دانست و اظهار اميدواري كردجمهوري اسلامي ايران همچون گذشته به احيا و اشاعه جنبه هاي هنري فرش به سراسر جهان همت كند. معاون پارلماني مجلس دوماي روسيه همچنين گفت: من به كشورهاي زيادي مسافرت كرده ام كه در اغلب آنها از فرش ايران به عنوان افسانه هاي زيبا، جاويدان و بي همتا ياد مي شود. براساس اين گزارش استاد رسام عربزاده در اين ديدار باجهاني خواندن زبان هنر اظهاراميدواري كرد هنر فرش ايران جايگاه واقعي خود را در جهان بازيابد. عربزاده از هنرمندان خواست با ارج نهادن به زمينه هاي بومي در احياي هرچه بيشتر فرهنگ پربار كشور تلاش كنند.