Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750710-6614S1

Date of Document: 1996-10-01

گشتي در دنياي خبرها ژنرال لبد در برابر يلتسين مسكو: ژنرال لبد ديروز گفت كه بيماري يلتسين ملت روسيه را دستخوش سرگرداني كرده است و پيشنهاد كرد كه وي موقتا ازرياست جمهوري كنار برود. نيويورك تايمز اين اظهارات لبد كه مشاور امنيتي يلتسين است مبارزه اي تمام عيار و گستاخانه با وي تلقي كرده و نوشته است كه تذكرلبد مستقيما ترتيب جاري تقسيم قدرت در كرملين را كه بعضي مسئوليتهاي يلتسين به نخست وزير وي تفويض شده است زير سئوال برده است. لبد گفته است كه بيماري طولاني يلتسين ابهامات فراوان در رهبري روسيه پديد آورده است كه چه كسي مسئول امور است. وظائف و مسئوليتها در روسيه اينك لوث شده است به نظر مي رسد نزديكان يلتسين از بيماري او سوءاستفاده مي كنند و در جائي كه منافع آنها ايجاب مي كند همه كاره مي شوند. اين خلاء قدرت، روسيه بيمار را از پاي در مي آورد. لبد گفت: ما، هم رئيس جمهوري داريم و هم نداريم; چنين وضعيتي قابل دوام و قابل قبول نيست. خيلي خطرناك است كه ديگران به نام رئيس جمهوري حكومت كنند. من چنين روشي را تائيد نمي كنم. در اين شرايط، رئيس جمهوري بايد همه اختيارات و مسئوليتها را به يك نفر بسپارد و پس از بازگشت به كار از او پس بگيرد تا معلوم شود چه كسي مسئول امور كشور است. لبد گفت كه يلتسين لزوما بايد براي حداقل 34 ماه تفويض قدرت كند. نيويورك نابغه ها: يكشنبه شب، شبكه تلويزيوني سي. اس بي آمريكا درمجله خبري خود ( دقيقه ) 60 افرادي را نشان داد و با آنها مصاحبه كرد كه بدون مطالعه موسيقي، آهنگ مي نويسند و بدون مطالعه نقاشي، صورتگري مي كنند و با همان سرعت ماشين حساب الكترونيك محاسبات رياضي را در ذهن خود انجام مي دهند و با يك بار گرفتن شماره يك تلفن اين شماره براي هميشه در ذهن آنها باقي مي ماند، تاريخ را با ذكر روز و ماه و سال وقوع رويداد در مغز خود دارند و.... اين شبكه گفت: ولي اين افراد كه بعضي از حواس آنها تا اين اندازه قوي است كه حتي مي توانند از بر هم خوردن لبها، بگويند كه گوينده چه مي گويد و حتي تپق هاي او را تشخيص دهند، در حواس ديگرشان بسيار ضعيف هستند. اين شبكه ضمن مصاحبه با چند متخصص نتيجه گرفت كه مجموعه حواس پنج گانه يك توان مشخص دارد كه اگر فردي در يكي، دو حس ضعيف باشد به همين اندازه حواس ديگر او اما نه به يك نسبت تقويت مي شوند، مثلا حواس لامسه و سامعه (شنوائي ) يك نابينا از حواس ديگر او قوي تر است. تحريم امريكا عليه كوبا كارسازنشد . هاوانا: به گزارش خبرنگار مجله آمريكائي پاريد در هاوانا، قانون تشديد تحريم كوبا از سوي آمريكا، معروف به قانون هلمز - برتون نه تنها آسيبي به كوبا وارد نكرده بلكه اقتصاد اين كشور در پنج ماه گذشته چهاردرصد رشد داشته است و به طور متوسط هر /330خارجي 000ماه براي استراحت و استفاده از دريا به كوبا مي روند و سيل معامله گران و سرمايه گذاران اروپائي به اين كشور همچنان جاري و كشورهاي كمونيستي سابق از جمله روسيه بار ديگر باب معاملات خود را با كوبا باز كرده اند. اين خبرنگار نوشته است: كوبائيان تشديد تحريم كوبا را توسط آمريكا يك حسادت مي پندارند، زيرا كه اروپائيان، ديگر جائي براي فعاليت اقتصادي آمريكا در كوبا باقي نگذارده اند. هلمز يك سناتور راستگراي افراطي از حزب جمهوريخواه و برتون يك نماينده راستگراي افراطي حزب جمهوري خواه در مجلس نمايندگان آمريكا هستند كه طرح اين قانون را كه به نام آنها معروف شده است مشتركا به كنگره آمريكا تسليم كردند كه تصويب شد، ولي مقاومت اروپاي غربي سبب شد كه اجراي آن به تعويق تمام افتد قاره آمريكا از جمله كانادا و مكزيك، شركاء ايالات متحده در پيمان تجاري شمال آمريكا هم با اين قانون مخالفت كرده اند و چين آنرا خارج از بحث خوانده است. هنگ كنگ براي پيوستن به چين آماده مي شود . هنگ كنگ - هنگ كنگي ها خود رابراي الحاق به كشور چين، اصلي شان، آماده مي كنند. به گزارش آسوشيتدپرس، كلاسهاي آموزش لهجه ماندارين براي كودكان هنگ كنگي همه جا به چشم مي خوردتا آنها بتوانند آسانتر با ساكنان مناطق همجوار هنگ كنگ در چين معاشرت داشته باشند. هنگ كنگي ها، همچنين به تدريج بسياري از روش هاي زندگي اقتباس شده از غرب و رفتار ياپي (از خودراضي بودن ) را كنار مي گذارند و متوجه هنر مي شوند و به جاي قاشق با چوبغذا مي خورند، ولي هر روز بيش از روز گذشته خود را مجهز به ابزارهاي الكترونيك از قبيل كامپيوتر كيفي، تلفن همراه ووسائل مايكروويوي پختن غذا واطوي ايستاده لباس و... مي كنند و جغرافياي اقتصادي جهان مي خوانند زيرا از دهم تير آينده دروازه تجارت چين يك ميليارد و دويست ميليون نفري خواهند بود. پايگاههاي هوايي انگليس درآلمان برچيده مي شود . لندن - دولت انگليس تصميم گرفت دو پايگاه باقيمانده هوايي خود را در آلمان تا سال تعطيل 2002 كند. يكي از اين دوپايگاه كه در لابروخ قراردارد در سال 1999 و ديگري كه در مرز آلمان و هلند است درسال 2002 برچيده خواهند شد. نيروهاي انگليسي به عنوان يكي از چهار فاتح آلمان از سال در 1945 اين كشور مستقر شده اند. تنها نيروهاي روسيه، آلمان را ترك كرده اند كه فاتح برلن بودند. نيروي نظامي ضربتي آمريكا درآفريقا .واشنگتن - آمريكا براي مداخله در آفريقا با ايجاد يك نيروي نظامي ضربتي ده هزار نفري موافقت كرد و روزنامه واشنگتن پست در شماره ديروز خودآنراجاه طلبانه خواند. طرح ايجاد اين نيرو دو روز پيش به تاييد رئيس قوه مجريه آمريكارسيده است. كلينتون گفته است كه هدف از ايجاد اين نيرو، اعزام آن به هر نقطه از آفريقاست كه در آنجاشورش مسلحانه، جنگ داخلي وكشتار غيرنظاميان مشاهده شودو آمريكا افراد اين نيرو را آموزش خواهد داد و مجهز و مستقر خواهد كرد و نيمي از هزينه استقرار آنها را برعهده خواهد گرفت و حمل و نقل آنها نيز رايگان خواهد بود. ظاهرا قرار است همه افراد اين نيرو آفريقايي باشند. آمريكا نظر كشورهاي اروپاي غربي و آفريقايي را در اين زمينه جويا شده است.