Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750710-6613S1

Date of Document: 1996-10-01

بدون صنعت وا مي مانيم گزارشي از وضعيت صنعت كشور بدون توسعه صنعتي فراهم كردن شرايط مادي پيشرفت و توسعه با دشوراي مواجه مي شود. تامل كنيد. نگاهي به اطراف و پيرامون مكاني كه هم اكنون در آنجا در حال مطالعه اين گزارش هستيد بيندازيد. چندنوع كالا در همين محل ؟وجوددارند 5 تا 10 تا 15 تا.. اين كالاها چگونه به محل كار يا زندگي شما؟ راه يافته اند در كجا؟ توليدشده اند چگونه توليد آيا؟ شده اند مي توانيد تصور كنيد كه در شهر تهران و يا هر شهر ديگري و يا حتي در روستا زندگي مي كنيد ولي فاقد يخچال، اجاق گاز، دوچرخه، موتوسيكلت، لامپ و...؟ هستيد آيا مي توانيد تصور كنيد كه زندگي بدون توليدات صنعتي در شرايط كنوني چگونه امكان پذير؟ است به گفته دكتر علينقي مشايخي در كشاورزي بدون وسايلي نظير پمپ آب و يا كمباين، در بهداشت ودرمان بدون وسايل پزشكي براي تشخيص بيماري يا انجام عمل جراحي، در آموزش بدون وسايل آموزشي نظير گچ، كاغذ و قلم و كامپيوتر و وسايل آزمايشگاهي، در حمل و نقل بدون كاميون و قطار و اتومبيل، در انرژي بدون ماشين آلات حفاري و توربين و ژنراتور و سيم انتقال برق، در مخابرات بدون تلفن و فاكس و مراكز تلفن، در بخش راه و ساختمان بدون ماشين آلات و وسايل راه سازي و ساختماني، در بخش فرهنگ و اطلاع رساني بدون ماشين هاي چاپ، راديو و تلويزيون كار زيادي نمي تواند انجام شود. همه ابزارها و وسايل مذكور كه در بخش هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد توسط بخش صنعت توليد مي شود. گزارش حاضر نگاهي دارد به مسائل بخش صنعت در شرايط كنوني. خريداران توليدات صنعتي از گراني، كميابي و احيانااز پائين بودن كيفيت توليدات داخل شكايت دارند. مديران واحدهاي صنعتي نيز به نوبه خود از اينكه شبكه بانكي كشور سقف اعتبارات و تسهيلات خود را ثابت نگه داشته و به توليدكنندگان كمك نمي كند و همچنين از اينكه دولت از واحدهاي صنعتي بيش از بخش تجاري و دلالان ماليات اخذ مي كند ناراحت هستند. تعداد پرشماري از توليدكنندگان مي گويند، توليدكنندگان كالاهاي صنعتي كه با دشواريهاي زياد مبادرت به اين كار مي كنند كمتر از توزيع كنندگان سود مي برند و... هم اكنون پرسش هاي زيادي از سوي مردم مي شود كه صنعت كشور در كجا قرار ؟ دارد چه اقداماتي در سالهاي اخيرشده؟ است آيا مي توانيم اميدوار باشيم كه روزي توليدات ايراني از نظر كيفيت قادر به رقابت با توليدات مشابه خارجي؟ باشند و توليدكنندگان صنعتي از اينكه آيا مي توانند اميدوار باشند كه سياستهاي بازرگاني، پولي و ارزي و مالي سرانجام هماهنگ با سياستهاي صنعتي خواهد شد پرسش مي كنند. ارزان مي شودبه دنبال روند صعودي قيمت كالاها در ارديبهشت سال و 1373 براي جلوگيري از تشديد اين روند بسياري ازتوليدات صنعتي در حيطه عمل سازمان هاي كنترلي و نظارتي قرار گرفت. اگر چه در عمل قيمت تعدادي از كالاها تا حدودي و براي مدت معيني كاهش يافت، اما قيمت بسياري از كالاها از جمله لوازم خانگي ارزان نشد. مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت كالاها بويژه لوازم خانگي كه هم اكنون در بازار آزاد بسيار بالا است كاهش خواهد يافت گفت: در 5 ماه اول امسال توليد بسياري از لوازم خانگي از جمله يخچال، يخچال فريزر، جاروبرقي و... نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش يافته و قيمت آنها كاهش خواهد يافت. بهتر مي شودهم اكنون كيفيت بسياري از توليدات داخلي از سوي مصرف كنندگان با ترديد مواجه است و مصرف كنندگان نمي توانند باور كنند كه توليدات ايراني مي تواند با كيفيت بالا توليد شوند. وزير صنايع معتقد است: بايد باور كنيم كه ايراني مي تواند توليدات با كيفيت توليد كند. در حال حاضر حتي در مورد بسياري از خودروهاي سواري نيز كيفيت افزايش يافته است. بايد صبر داشته باشيم و از توليدات داخلي حمايت كنيم. آينده آن دسته از ملتها و جوامع كه دوردستها را مي بينند و آينده نگري را به عنوان يك اصل در دستور كار دارند، عموما موفق تر از ملتها و جوامعي هستند كه در روزمرگي غوطه ورند. در شرايط حاضر كشورمان گامهاي اوليه را براي احياي تمدن اسلامي برداشته و در نظر دارد يك برنامه ريزي باافق درازمدت و 25 ساله را براي سرعت بيشتر در اين زمينه داشته باشد. وزير صنايع مي گويد: تجربيات ساير كشورها نشان مي دهدكه حركت در درازمدت نياز به برنامه ريزي در سه پارامتر عمده جمعيت، درآمد سرانه و انتخاب يك بخش از اقتصاد ملي به عنوان موتور رشد و توسعه دارد تا بتواند امكانات مادي را براي رسيدن به خواستهاي اجتماعي و فرهنگي فراهم سازد. به گفته نعمت زاده براي رسيدن به هدفهاي بلندمدت اجتماعي و فرهنگي، تقويت و توسعه صنعتي تنها راه حل است. تجربيات بسياري از كشورها مويد اين است كه بدون توسعه صنعتي فراهم كردن شرايط مادي پيشرفت و توسعه با دشواري مواجه مي شود. مهندس احمد صادقي نيز در يك ميزگرد در همين ارتباطمعتقد است: با توجه به رشد جمعيت ايران و فضايي كه در كشور ماست، اگر فكر كنيم غير از پرداختن به صنعت، مي توانيم به طريقه ديگري مشكلات آينده را حل كنيم خطا كرده ايم. ما چاره اي نداريم جز اينكه صنعت را هرچه بيشتر گسترش دهيم. احساس خطراگر چه توليد صنعتي در سال پيش، رشد مناسبي داشت و پيش بيني مي شود كه رشد اين بخش از فعاليتهاي اقتصادي به 10 درصد برسد اما رسيدن به اين هدف بدون هماهنگي ساير فعاليتها و سياستهاي اقتصادي از جمله سياستهاي بازرگاني، سياستهاي ارزي، پولي و مالي با دشواري مواجه خواهد شد. به گفته مهندس نعمت زاده در شرايط حاضر سياستهاي مالي بويژه در بخش ماليات با حركات بخش صنعت هماهنگ نيست و ميزان مالياتي كه از اين بخش گرفته مي شودبيشتر از توانائيهاي آن است. وي مي گويد: بايد در اين باره تجديدنظر اساسي صورت پذيرد و امنيت سرمايه گذاران از اين طريق بيش از گذشته حفظ شود. در حال حاضر سياستهاي مالياتي به گونه اي است كه صاحبان صنايع انگيزه كمي براي اجراي طرحهاي توسعه دارند. وي با انتقاد از سياستهاي پولي به ويژه در بخش اعتبارات شبكه بانكي مي گويد: اگر قرار است كنترلي از نظر تسهيلات و اعتبارات بانكي براي جلوگيري از تورم صورت پذيرد اين كنترل نبايد منحصر به بخش توليد باشد. اگر اين وضعيت كه پرداخت تسهيلات و اعتبارات بانكي را با محدوديت مواجه ساخته است براي سال بعد هم ادامه داشته باشد من احساس خطر مي كنم و از مجلس محترم و از هيات دولت مي خواهم كه در قانون بودجه سال 1376 در اين باره كمي بازتر عمل كنند. خارج از مرزهاآگاهان اقتصادي بر اين باورند كه اگر قرار است توسعه صنعتي در كشورمان اتفاق بيفتد و از آن طريق رفاه مادي در جامعه افزايش يابد و معضل بيكاري حل شود چاره اي نداريم كه به بخش صادرات فكر كنيم و در اين راه گام برداريم. مهندس اشرف سمناني در ميزگردي كه توسط مجله فراز درباره بخش صنعت برگزار شد در اين باره مي گويد: صادرات را مهم بدانيم. به خاطر اينكه واقعا از اقتصاد تك محصولي نجات پيدا كنيم راهي جز اين نداريم كه به جاي يك محصول چند محصول صادر كنيم. مهندس نعمت زاده نيز بر اين باور است كه ايران توانايي كار در زمينه صادرات را دارد. به جز اين كشورمان در حال حاضر در بخشي از صنايع به حدي از توانائيها رسيده است كه در مناقصه طرحهاي بزرگ صنعتي و عمراني خارج از كشور شركت كرده و در بسياري از موارد برنده نيز شده است. وي مي گويد: در حال حاضر ساخت واگنهاي مورد نياز سوريه و بنگلادش به ايران محول شده است. هم اكنون ايران در ساخت كارخانه هاي سيمان بسيار توانا شده است و در كشور ليبي و سوريه به احتمال زياد برنده خواهيم شد. در نيمه راه. بايزيد مردوخي كارشناس ارشد صنعتي مي گويد: براي اينكه درجه صنعتي شدن كشور را تعيين كنيم از چندين شاخص مي توانيم استفاده كنيم. يكي از راههاي سنجش ميزان صنعتي شدن كشور مقايسه سهم نسبي توليد صنعتي ايران در جهان با سهم نسبي جمعيت و مساحت آن است. به گفته وي در حالي كه سهم نسبي مساحت ايران در جهان /1 23درصد و سهم نسبي جمعيت ايران در /1 17جهان درصداست سهم نسبي توليد صنعتي ايران در /0 28جهان درصد است. برپايه اين معيار صنايع ايران فقط 25 درصد راه را طي كرده است و 75 درصد راه هنوز طي نشده است. وي مي افزايد: شاخص ديگري كه براي ارزيابي درجه صنعتي شدن اقتصاد كشور مي توان به كار برد، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي كشور و مقايسه آن با كشورهاي صنعتي است. سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي ايران به حدود 16 درصد رسيده كه در مقايسه با ميانگين كم درآمدترين كشورها كه 10 درصد است و پردرآمدترين كشورهاي جهان كه 28 درصد است نشان مي دهد ايران در نيمه راه است. مهندس احمد صادقي مديرعامل ذوبآهن اصفهان نيزمي گويد: من اين را حس كرده ام كه در حال حاضر در كشورما بستر براي صنعتي شدن و براي ايجاد تحول آماده من است در مورد كل صنعت خوش بين در هستم شرايط حاضر نه تنها در صنعت فولاد بلكه در ساير بخش هاي صنعتي نيز جوانه ها در حال شكفتن هستند.