Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750709-6587S1

Date of Document: 1996-09-30

تصميمات ديروز هيات وزيران . سرويس سياسي: در جلسه ديروز هيات وزيران اصلاح گروههاي ورودي شاغلان دستگاههاي دولتي مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصويب رسيد. براساس اين اصلاحيه دارندگان مدارك تحصيلي پايان دوره ابتدايي در گروه 3 مدراك پايان دوره راهنمايي در گروه 4 ديپلم در گروه 6 فوق ديپلم در گروه 7 ليسانس در گروه 8 فوق ليسانس در گروه 9 و دكترا در گروه 10 قرار خواهند گرفت. در جلسه ديروز همچنين مبلغ حق فني داروخانه ها در شبها از ساعت 22 تا ساعت 6 صبح 20 درصد قيمت نسخه از حداقل 300 ريال تا حداكثر 750 ريال تعيين شد. اين تصميم در جهت افزايش تسهيلات دارويي در شبانه روزاتخاذ شده است.