Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750709-6543S1

Date of Document: 1996-09-30

گشتي در دنياي خبرها بحث روز اروپا و امريكا: علم بهتر است يا؟ ثروت لندن: گزارشهاي انتقادآميزمكرر و بي سابقه مطبوعات آمريكادر اين مورد كه پول ميان مردم جدائي افكنده و در جهان دو طبقه اجتماعي با فاصله اي بسيار زياداز هم بوجود آورده است سببشده است كه مطبوعات اروپا هم به آن تاسي جويند و درج چنين مطالبي را با نظريات صاحبنظران آغاز اين كنند اقدام پيش ازفروپاشي شوروي، در مطبوعات غرب كه مدافع ثروت بودند سابقه نداشت. مطبوعات اروپائي پا را از همكاران آمريكائي خود فراتر نهاده اند و نوشته اند كه تنها امتياز يك فرد بر فرد ديگر دانش و مهارتها و استعداد او و همچنين ميزان خوبيها و رفتار حسنه اش است كه اين دو خصلت براي كل جامعه فايده بخش است و پول نبايد ملاك امتياز قرار گيرد، اگر چه امروزه قرار گرفته است. بايد تدابيري بكار رود كه پول نتواند بيش از مهارت و دانش و هنر يك فرد، توليد درآمد كند. نبايد درآمد يك كارشناس ماهر معادل يكصدهزار دلارپول باشد كه مهارت و دانشي ندارد و معلوم نيست كه از چه راهي بدست آمده است. كار چاق كنهاي امريكايي و 160 ميليارد زيان . فيلادلفيا: دونالد بارلت وجيمز ستيل در گزارش مفصلي در روزنامه فيلادلفيا اينكوايرو نوشته اند كه در حال حاضر صدها Lobbyist (كار چاق كن ) رسمي كه داراي كارت و شماره ثبت هستند در كنگره آمريكا و سازمانهاي دولتي وضع مقررات، از منافع كشورهاي خارجي و عملا بر ضد كشورشان دفاع مي كنند و مانع وضع قوانين و مقررات مالي بر ضد آن كشورها مي شوند و وضع مقرراتي كه منافع كشورهاي مشتري آنها را تامين مي كند تشويق مي كنند. كار اين افراد اعمال نفوذ از هر طريقي است، از راه تهيه اسناد و مدارك و شواهد تاريخي و آمار تا... عده آنها هم علي رغم انتقادهاي دائمي كه از آنها مي شود روزافزون است. اين دو نويسنده نوشته اند: در هيچ كشوري جز آمريكا كمتر كسي پيدا مي شود كه دانسته و عاملا وعامدا بر ضد وطنش و به سود خارجي تلاش كند و اين كار را وسيله امرار معاش خود قرار دهد. در بسياري از موارد همين كارچاق كنها شكل سياست تجارت خارجي آمريكا را به زيان وطنشان و به سود شركتها و دولتهاي خارجي و كمپانيهاي چند مليتي تغيير داده اند. آنها عمدتا مقامات سابق و افراد كارشناس در مسائل جهاني هستند كه قاعدتا بايد از منافع وطن خود حراست كنند. در سال 1970 صادرات آمريكا يك و نيم ( /) 1 برابر واردات آن بود. در پايان اين دهه كسري صادرات به حدود يك ميليارد دلار رسيد و در پايان سال ميليارد 160گذشته دلار اين بود رقم درشت نشان مي دهد كه معادل اين مبلغ، توليدات سابق آمريكا به كشورهاي ديگر انتقال يافته است و آمريكائيان بي كار و بي پول شده اند. بزرگترين صادركنندگان به آمريكا، چين، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، مكزيك، آلمان، فرانسه و انگليس هستند. واردات از چين كه در صفر 1970سال دلار بود سال گذشته از رقم 46 ميليارد دلار تجاوز كرد. آمريكا اينك بابت اين واردات اضافي 7 ميليارد دلار به چين بدهكار است. آمريكا كه خود سازنده راديو - تلويزيون و كامپيوتر بود سال گذشته 3 ميليارد دلار راديو تلويزيون و يك ميليارد دلار كامپيوتر از چين وارد كرده است. يك سوم تمامي كفش و پوشاك مردم آمريكا در چين توليد مي شود و دوسوم اسباببازيهاي بچه هاي آنها ساخت اين كشور است و تنها صادرات آمريكا به چين كود شيميائي است كه تازه يك شركت مختلط چيني آنرا در آمريكا توليد مي كند. اين نفوذ و رخنه اقتصادي خارجيان در آمريكا ميسر نبود مگر با كمك همين لابي بيست هاي آمريكائي كه عده آنها از ده هزار تن تجاوز مي كند. آنها هستند كه آمريكا را نيازمند واردات از خارج كرده اند. آيا راهي براي نجات آمريكا از دست اين وطن دوستان! وجود؟ دارد پاسخ به اين مسئله فعلا عملي نيست. جاسوسي امريكا در روسيه. مسكو: روسيه كه اين روزها بامسئله رهبري روبرو شده است پريروز آمريكا را متهم كرد كه علي رغم پايان جنگ سرد كه قاعدتا بايد به پايان رقابت هاي تسليحاتي منجر شود هنوز به فعاليت هاي جاسوسي خود در روسيه ادامه مي دهد وجان ساتر دبير سابق كنسولگري آمريكا در مسكو كه اين سمت را از سال 1991 تا 1994 برعهده داشت دوباره به عنوان نماينده تجاري به روسيه بازگشته و سرگرم اجير كردن كاركنان صنايع تسليحاتي روسيه به منظور جمع آوري اطلاعات است. يك مقام رسمي روسيه گفت: اين تعجبآور است، در حالي كه ما اجازه مي دهيم فضانورد آمريكائي شش ماه در ايستگاه فضايي ما اقامت كند، آنها به جاسوسي خود ادامه مي دهند. پس از دستگيري يك عضو انستيتو علمي صنايع نظامي روسيه و كارشناس زيردريائيهاي اتمي و تحقيق از او، جان ساتر متهم به فعاليت براي سيا در روسيه شده است. كارمند مورد بحث يك هفته پيش در سن پترزبورگ دستگير شد. پاكباخته! . نشويل - درباره هواپيماربايي يك مردآمريكايي كه ديروز در صفحه چهارده روزنامه و در خبرهاي حوادث جهان چاپ شده اطلاعات بود، تازه اي اعلام شد. براساس اين اطلاعات داني والتر 25 ساله از ساكنان شهركلاركستون كاروليناي شمالي پس انداز يك سال خود را در جيب گذارد و با استفاده از مرخصي سالانه به شهر لاس وگاس رفت كه با بازي قمار پولدارتر شود، ولي در طول پنج روز اقامت در اين شهر، تمامي پول خود را باخت، به گونه اي كه پياده، گرسنه و خسته خود را به فرودگاه رساند تا با استفاده از بليت بازگشتي كه داشت به شهر خود بازگردد. او در هواپيما تا آن حد از عمل خود پشيمان بود كه جنون آني به او دست داد و انبري را كه خدمه هواپيما با آن يخ در ليوانها مي گذارند برداشت و با كشيدن فرياد مسافران را تهديد كرد. خلبان مجبور شد هواپيما را با 125 مسافر در نيمه راه در فرودگاه نشويل فرود آورد و داني را به پليس تحويل دهد. وي به پليس گفت: در هواپيما هنگامي كه مجسم كردم كه بايد در مقصد، دهها كيلومتر پياده بروم تا به خانه برسم ديوانه شدم. لعنت بر مخترع قمار، تهديد مسافران در اراده من نبود. داني كه با هواپيماي شركت هواپيمايي يو. اس - اير مسافرت مي كرد بازداشت شده است و اتهامش هواپيماربايي است كه در آمريكا حداقل مجازاتش 20 سال زندان است.