Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750708-6486S1

Date of Document: 1996-09-29

حادثه در جهان از واحد رسانه هاي خارجي هواپيما ربايي در امريكا واشنگتن: يك مرد آمريكايي مسلح به چاقو روز گذشته خلبان يك هواپيماي مسافربر را مسافر 125كه داشت مجبور كرد درفرودگاه بين المللي نشويل فرود آيد. اين مرد به هيچ يك از سرنشينان هواپيما آسيبي نرساند. پس از فرود هواپيما مرد مهاجم به جرم هواپيماربايي توسط پليس دستگير شد. حداقل محكوميت هواپيماربايي در آمريكا 20 سال زندان است. علت اقدام اين مرد به ربودن هواپيما هنوز روشن نيست. هواپيماربايي در مسير پروازلاس وگاس به شارلوت روي داد. انفجار در هند و فرانسه. مدرس - بر اثر يك انفجار در هتلي در شهرمدرس در جنوب هند ديروزنفر 9 به شدت مجروح شدند. هتل در مقابل ايستگاه راه آهن و در كنار يك مقر پليس قرار دارد. علت انفجار در هتل هنوز روشن نيست. بمب 6 نيز ديروز در مقابل 6 دفتر پستي در جزيره آژاكس فرانسه منفجر شد و پليس سه بمب ديگر رادر اين جزيره خنثي كرد. اين انفجارها زيانهايي به دفاتر پستي وارد آورد، اما به كسي آسيب نزد. پليس فرانسه ملي گرايان را عامل اين بمبگذاريها مي داند. قارچ سمي 77 تن را كشت. كيو - قارچهاي سمي دراوكراين در چند ماه گذشته بيش از 77 تن را كشتند. بيشتر مسمومين كودكان هستند. كارشناسان به تازگي حدود 25 نوع قارچ سمي را در ميان قارچهاي خوراكي اين كشور شناسايي كرده اند. درگيري در واشنگتن زندان - در پي درگيري زندانيان مكزيكي و سياهپوست در زنداني در ايالت كاليفرنيا آمريكا يك تن كشته شد و 8 نفر نيزبا چاقو و 6 نفر ديگر به ضرب گلوله ماموران زندان به شدت مجروح شدند. درگيري ميان شورشيان در محوطه زندان ايالتي كاليفرنيا روي داد و 40 دقيقه طول كشيد. مجروحان اين شورش به بيمارستان زندان منتقل شدند. مرگ بر اثر نوشيدن قاهره حشره كش - يك زن از روستايي درجنوب كشورمصر ديروز بر اثرنوشيدن مايع حشره كش جان خود رااز دست داد. وي براي از بين بردن مورچه اي كه وارد دهان او شده بود، مقدار زيادي حشره كش نوشيد و پس از چند ساعت به شدت مسموم شد و پيش از رسيدن به بيمارستان جان سپرد.