Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750708-6473S1

Date of Document: 1996-09-29

دقت كنيد! ميهمانان و ميهمان نوازي ما نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران تا چند روز ديگر برپا خواهد شد و توليدكنندگان و بازرگانان كشورهاي جهان به ميهماني مردمي مي آيند كه از نظر ميهمان نوازي و خوشرويي شهره آفاقند. نمايشگاههاي بين المللي علي الاصول عرصه حضور متخصصان و بازرگاناني است كه با هدفي مشخص به نمايشگاه مي آيند و غرفه داراني كه نه تنها بر رونق نمايشگاه مي افزايند، بلكه با دادوستد خود در طول برپايي نمايشگاه، زمينه هاي اقتصادي را در مبادلات چند جانبه گسترش مي دهند. مسئولان برپايي نمايشگاه بدون شك، اكنون پس از سالهاتجربه، به درستي دريافته اندكه در مقابل ميهمانان چگونه بايد عمل كنند، اما برخي افراد غير مسئول همواره درچنين رويدادهايي دور از چشم مسئولان باعث نارضايي ميهمانان مي شوند كه خود نه تنها بر ديدگاه آنان نسبت به ميهمان نوازي سنتي مردم ما اثر منفي مي گذارد، بر زمينه هاي دادوستد و رايزنيهاي بازرگاني ما نيز بي تاثيرنيست. دقت و تامل در آموزش افرادي كه در نمايشگاه مسئوليتي دارند مي تواند اين گونه دشواري ها را به حداقل برساند تا ميهمانان با خاطره اي خوش كشور ما را ترك كنند و در نمايشگاه آينده با ميل و رغبت و رضايت بيشتري حضور يابند.