Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750708-6457S1

Date of Document: 1996-09-29

چقدر همسرتان را؟ مي شناسيد اگر بتوانيد بگوييد همسرتان از چه چيز مي ترسد و يا خيلي بدش مي آيد و چه چيز او را خيلي خوشحال مي كند مي توانيد هماهنگي بين خود را ارتقاء ببخشيد هرچه شما همسرتان را بيشتر بشناسيد، تاثير بيشتربر او خواهيد داشت و بدين ترتيب زندگي موفق تري مي توانيد داشته باشيد با دانستن گذشته زندگي همسر خود و اينكه چه چيز در زندگي برايش مهم بوده بهتر مي توانيد رفتار و حركات او را در مواقع ضروري يا بحراني تشخيص دهيد اگر بتوانيد بگوييد همسر شما به كداميك از اعضاء خانواده اش بيشتر علاقه مند است يا بدترين لحظه زندگي اش در كودكي چه بوده حتما در زندگي مشترك زوجي موفق خواهيد شد آقايان، آيا مي دانيد همسرتان چه رنگي را دوست؟ دارد بله، بسيار خوب است. خانم ها، ورزش مورد علاقه شوهر شما؟ چيست درست گفتيد خيلي خوب، اينك يك سوال مشكل تر، بهترين چيزي كه همسر شما برايتان ميخواهد؟ چيست اگر به اين سوالها پاسخ صحيح داديد بايد به خودبباليد چرا كه توانائي شما در پاسخگويي به چند سوال ساده بيانگر كيفيت خوب ازدواج شماست. به عقيده جويس برادرز يكي از روانشناسان مشهور، هرچه بهتر شما همسرتان را بشناسيد بيشتر در او موثر واقع خواهيد شد و بدين ترتيب ازدواجي موفق خواهيد داشت. براساس گفته هاي اين روانشناس، با دانستن چهار نكته با ارزش قادر خواهيم بود به ازدواجي موفق دست يابيم. دانستن سوابق گذشته شريك زندگي آينده، دقت كردن واحترام گذاردن به برخوردها و رفتارهاي تشخيص همسرمان، آنچه كه همسرمان دوست دارد و آنچه كه وي دوست ندارد و نيز دانستن اميدها و روياهاي همسر. برادرز بر اين باور است كه هر فرد هرچه بيشتر بر اين چهار نكته آگاهي داشته باشد از نظر احساسي بيشتر خواهد توانست همسرش را حمايت كند. براي كمك به يافتن اين مطلب كه چقدر همسرتان را مي شناسيد و يا براي اينكه بهتر او را بشناسيد، اين روانشناس به ما كمك كرده است تا با شركت در يك آزمون كوچك و ساده، ميزان آگاهيها و معلومات خود را نسبت به همسرمان مورد آزمايش قرار دهيم. براي اينكه به نتايج خوبي دست يابيد، وقتي به اين آزمون پاسخ دهيد كه هر دو و با هم تنها باشيد و به ترتيب شانزده سوالي را كه در ذيل مي آيداز هم سوال كنيد. اگر قصد آن داريد كه بعضي عناوين را با جزئيات بيشتري مورد تبادل نظر قرار دهيد، كمي استراحت نموده و سپس به سراغ سوالات آزمون بيائيد.؟ آماده ايد قسمت اول: تاريخ و سوابق گذشته شريك زندگي آينده همانطور كه برادرز به ما يادآوري كرد وقتي با فردي ازدواج مي كنيم در اصل با هر آنچه كه وي از دوران كودكي با خود آورده است ازدواج با كرده ايم دانستن گذشته همسر خود، بهتر مي توانيم حركات او را در بعضي از مواقع لازم درك نمائيم. براي مثال: شوهري كه درمي يابد والدين همسرش به يك نوع نوشيدني خاص علاقه دارند، نقطه نظراتي هم در موردهمسرش در اين خصوص بدست مياورد. و حال سوالها: - 1 تاريخ و محل تولد همسر شما چه زمان و در؟ كجاست - 2 بدترين لحظه زندگي همسر شما در دوران كودكي؟ چيست - 3 پيش از ديدار با شما بهترين و با شكوه ترين موفقيت براي او چه بوده؟ است - 4 همسر شما بيشتر به كداميك از اعضاء خانواده خودش علاقه مند؟ است خوب، اينجا كمي استراحت كنيد و براي هم از گذشته بگوئيد، اگر همسر شما ساكت شده است با او حرف بزنيد و از وي سوال نمائيد. به ادامه آزمون برگرديد ولي به ياد داشته باشيد تنها هنگامي به قسمت دوم مراجعه كنيد كه احساس مي كنيد مي توانيد درباره گذشته همسر خود داستاني بنويسيد. قسمت دوم: دقت و احترام به رفتار دقت در ظاهر و رفتار همسرتان بيانگر آن است كه شماهمسرتان را مورد توجه قرار داده ايد. و اينكار شماباعث خوشحالي همسرتان خواهد شد. - 1 همسر شما اغلب چه رنگ لباسهائي برتن؟ مي كند - 2 وزن همسر شما چقدر؟ است - 3 آيا مي توانيد آخرين لطيفه اي را كه همسر شمابرايتان گفته تعريف ؟ كنيد - 4 بهترين روز و لحظه به يادماندني كه همسرتان باشما داشته است چه موقعي بوده؟ است (البته به غيراز دوران ماه عسل ). اگر شما به سه يا چهار سوال مطرح شده در اين قسمت پاسخ غلط داديد، تازه بسياري از چيزهاي جديد را در مورد همسرتان ياد گرفته ايد. ما همه دوست داريم كه همه سوالات را درست پاسخ دهيم ولي بايد بدانيم كه از ميان چهل و چهار زوجي كه اين آزمون را جواب داده اند، تنها چهارده درصد موفق شده اند تا هر چهار سوال قسمت دوم را به درستي پاسخ دهند. قسمت سوم: علاقه و بي ميلي نسبت به چيزها. دانستن اين مطلب كه چه چيزهايي همسرتان را خشنودميسازد و يا چه چيزي وي را ناراحت ميكند، هماهنگي طرفين را ارتقاء مي بخشد. سوالهاي اين قسمت را نيز امتحان كنيد. - 1 در كداميك از تعطيلات به همسرتان بيشتر؟ خوش گذشت - 2 همسر شما از كدام عمل شما خيلي بدش؟ مي آيد - 3 همسر شما از چه چيزي خيلي؟ مي ترسد - 4 كدام هديه از سوي شما همسرتان را خشنود؟ ميسازد از ميان هشتاد و هشت زوجي كه به اين قسمت از آزمون جواب دادند 58 نفر از آنها ( % ) 66 توانستند تنها به دو سوال پاسخ مثبت دهند. ولي به هر حال اگر 3و 4 سوال را به درستي پاسخ داده باشيد نشان ميدهد كه شما واقعا يكديگر را مي شناسيد چرا كه در تحقيقات ما فقط چهارده درصد به اين دو سوال جواب دادند. قسمت چهارم: بحث و گفتگو بر سر آرزوهاي طرفين، مي تواندبينانگذار بسياري از اهداف آينده باشد. حال به سراغ سوالهاي اين قسمت مي رويم ولي انتظارنداشته باشيد كه بتوانيد به سوالات پاسخ درست دهيدولي به آنچه كه همسرتان به شما خواهد گفت، به دقت گوش فرا دهيد. - 1 اگر براي همسر شما پول مهم نباشد چه چيز ديگري را همسرتان دوست دارد كه روزي در اختيارش؟ باشد - 2 مهمترين چيزيي كه وي براي بچه ها ميخواهد؟ چيست - 3 همسر شمادوست دارد كه برنامه اش در پنج سال آينده چه؟ باشد (چه از نظر كار و چه از نظر تعطيلات ) - 4 همسر شما به زندگي پس از مرگ و اصول اخلاقي تا چه اندازه معتقد ؟ است پس تاكنون فهميديم كه هرچه دقيق تر و صحيح تر به سوالات پاسخ داديم، از آرزوها و روياهاي همسرمان بيشتر آگاهيم. وقتي من و همسرم در اين آزمون شركت كرديم تازه فهميديم كه نسبت به بعضي از چيزها چقدر از هم دور هستيم. هنگاميكه شنيدم حلقه اي را كه براي بيست و پنجمين سال تولد همسرم براي او خريده بودم چقدر برايش جالب و زيبا بوده است، بسيار خوشحال شدم چرا كه پيش از اين فكر ميكردم همسرم تنها زماني حلقه را به دست ميكند كه مرا خوشحال كند ولي حال ميدانم كه اين حلقه يكي از باارزش ترين دارائيهاي همسرم است. ما هر دو دريافته ايم كه چقدر با همديگر ارتباط برقرار پس مي كنيم از شركت در اين آزمون، دريافتيم كه همه گفتگوهاي بين ما درباره چيزهاي منفي است: مشكلات كار، بچه ها و پول و... ولي اينك فرصتي دست داده است تا در موردآرزوهايمان با هم بحث و تبادل نظر كنيم. حال بيشتربا هم قدم مي زنيم و بيشتر به آينده مي انديشيم. مترجم: فرزاد مددي منبع: digest Readers