Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750707-6401S1

Date of Document: 1996-09-28

گزارش قرن - 1900 2000 ترور و كودتا در عثماني 1913 21 ژانويه در پايتخت عثماني، محمود وزيراعظم شوكت، به قتل رسيد و گروه تجددطلب (تركهاي جوان ) با يك كودتاي بدون خونريزي قدرت رابه دست گرفتند. يك شوراي سه نفره از آنان اداره كشور را به عهده خواهد گرفت كه عبارتند از: طلعت - جمال - انور. نهضت تركهاي جوان سالها پيش وابتدا در ميان افسران ارتش عثماني شكل گرفت كه از فساددربار و بي لياقتي مقامات حكومت ناخرسند بودند و يك سلسله اصلاحات اساسي را در امور كشورتقاضا داشتند، اما وضع امپراتوري عثماني به تدريج به وخامت بيشترگراييد و اخيرا در جنگ باايتاليا و سپس اتحاديه دولتهاي بالكان، بخشهاي مهمي از متصرفات آن در شمال آفريقا و جنوبشرقي اروپا از دست رفت. اكنون شوراي سه نفره حاكم قصددارد يك تحول اساسي ايجاد كندتا از فروپاشي كامل امپراتوري عثماني جلوگيري از كند ميان سه عضو شورا، انورپاشا تمايل آشكاربه آلمان دارد و به همين جهت ويلهلم دوم امپراتور آلمان بااستفاده از فرصت بلافاصله ژنرال فن ساندرز كارشناس نظامي رايش را به اسلامبول فرستاده است تا براي تقويت و بازسازي ارتش عثماني با مثلث جديد قدرت در اين كشور مذاكره كند. دولت انگليس هم براي اين كه از آلمان عقب نماند، كمكهاي فوري براي تجديد سازمان نيروي دريايي عثماني و فروش چند فروند ناو جنگي را پيشنهاد كرده است. طراح نظامي رايش درگذشت 1913 4 ژانويه مارشال فن شليفن، يكي ازبلندپايگان نظامي آلمان و طراح اصلي برنامه تجهيز و تقويت ارتش اين كشور در 79 سالگي در برلن بدرود زندگي گفت. ويلهلم دوم، امپراتور آلمان درمراسم خاكسپاري او شخصا حضوريافت و تاج گلي بر تابوتش نهاد. فن شليفن در سال 1905 برنامه اي براي پيروزي ارتش آلمان در يك جنگ احتمالي آينده تنظيم و به امپراتور تقديم كرد كه براساس آن نيروي نظامي رايش بايد چنان تجهيز و سازمان دهي شوند كه توانايي پيكار در دوجبهه راداشته باشند: در غرب با فرانسه و در شرق با روسيه. براي اين منظورشليفن پيشنهادمي كرد كه ابتدا آلمان با حداكثر قدرت جنگي خود فرانسه را هدف قرار دهد و با يك حمله ضربتي برق آسا و پيشروي تا نزديك پاريس، حريف را به تسليم وادارد. سپس تا روسها به خودبجنبند و نيروهايشان را بسيج كنند، رايش فرصت كافي خواهد داشت براي مقابله با آنها قواي كافي از غرب به جبهه شرقي منتقل كند و به پيروزي بر روسيه نيز امكان پذير شود. به نظر مي رسد كه اين استراتژي جنگي هنوز هم در ستاد ارتش آلمان معتبر است و سازماندهي و تقويت ارتش رايش بر مبناي آن پي گيري مي شود. آشوب در مسابقه ورزشي اول ژانويه 1913 در چهارمين دوره مسابقات راگبي ميان پنج كشور، تيم فرانسه و اسكاتلند در برابر هم قرار گرفتند در ورزشگاه پارك دوپرنس درنزديكي پاريس با حضور 25 هزارتماشاگر ورزشكاران فرانسوي در آغازخوش درخشيدند اما در ادامه بازي كوتاه آمدند و با نتيجه 21 مغلوب 3بر شدند. اما تماشاگران كه ازاين شكست حقارت بار تيم فرانسه خشمگين و به باكستر داور انگليسي مسابقه معترض بودند، پس از اعلام نتيجه به ميدان ريختند و با ضربات مشت و لگد و فريادهاي دشنام و اعتراض دق دل خود را سر داور خالي كردند. داور بزحمت از صحنه بيرون برده شد، اما معترضان دست بردار نبودند و در خيابان هاي اطراف به راه افتادند و با وجود مداخله پليس تا مدتي به تظاهرات اعتراض آميز و دادوفرياد وجاروجنجال ادامه دادند. بزرگترين ايستگاه راه آهن جهان گشايش يافت ايستگاه راه آهن نيويورك 1913 2 فوريه در نيويورك، ايستگاه مركزي راه آهن كه در جهان بزرگترين ايستگاه است گشايش يافت. اين تاسيسات عظيم محوطه اي در 32 هكتار را در بر مي گيرد و مي تواندبيش از يكهزار واگن و لكوموتيورا در خود جاي دهد. ساختمان ايستگاه در دو طبقه بنا شده است. طبقه دوم پايانه 42 خط اصلي بين شهري است و طبقه اول به خطوطحومه نيويورك اختصاص دارد. مسافران از سالنهاي وسيع انتظاراستفاده مي كنند و تازه واردها باسوار شدن به قطار زيرزميني مي توانند خود را به هر نقطه شهرنيويورك يا حومه آن برسانند. اثر 1600 هنري در يك زرادخانه نظامي 1913 17 فوريه براي اولين بار برجسته ترين آثار هنري نقاشان و مجسمه سازان اروپايي و آمريكايي در يك نمايشگاه به تماشا گذاشته اين شده است نمايشگاه بزرگ و بي مسابقه در نيويورك است، اما نه در تالارهاي شكوهمند و مجلل مرسوم، بلكه در يك زرادخانه نظامي، زيرا برگزاركنندگان نمايشگاه چون محل وسيع و مناسبي براي نمايش 1600 اثر هنري نيافتند و از خطر دستبرد سارقان هم بيمناك بودند، از مقامات نظامي كمك طلبيدند و آنها نيز اجاره محل وسيع يك زرادخانه را پيشنهاد كردند. نمايشگاه هنري زرادخانه در نيويورك تاكنون بيش هزار 300از تماشاگر داشته است كه يك ركورد به شمار مي رود و علت آن كنجكاوي و اشتياق آمريكاييها به تماشاي پديده هاي هنري تازه اروپاست. در نمايشگاه تابلوهاي گوناگوني از نقاشان و پيكرتراشان بلند آوازه فرانسوي، از قرن نوزدهم تاكنون به تماشا گذاشته شده است، ازدلاكروآ وكوربه تاانگر وسزان و ون گوگ وگوگن. از رمانتيسم تا امپرسيونيسم و پيشتازان دوره معاصر، در ميان نقاشان معاصر، تابلوهاي پيكاسو، ماتيس، سورا و پيروان ديگر سبك كوبيسم، تماشاگران آمريكايي را بهت زده كرده اين است مجموعه آثار هنري پس از نيويورك در بوستون وشيكاگو نيز به نمايش درخواهدآمد. انفجار بمب در ويلاي رهبر حزبليبرال انگليس 1913 19 فوريه در ويلاي ييلاقي لويد جرج رهبرحزب ليبرال انگليس بمبي منفجرشد كه خسارات جاني و مالي نداشت، اما بازتاب آن در محافل سياسي لندن حدس وگمان هايي برانگيخت. گفته مي شود كه احتمالا اين بمبگذاري مي تواند توسط بانواني صورت گرفته باشد كه براي كسب حق راي مبارزه مي كنند و به تازگي با شدت بخشيدن به تظاهرات اعتراض آميز خود صريحا اعلام كرده اند كه چون سياستمداران انگليسي براي سخنان منطقي آنهاگوش شنوا ندارند، ناگزير به اقدامات تخريبي متوسل خواهندشد. آنچه دخالت عوامل زنانه را در اين بمبگذاري تقريبا محرز مي كند، اظهار نظري است كه درباره آن توسط بانوپانكهرست رهبر زنان مبارز انگليسي صورت گرفته است. وي در مصاحبه اي گفت: من از اين بمبگذاري تعجب نمي كنم، چون آقاي لويدجرج و سياستمداران ديگر بالاخره بايد با وسيله اي از خواب بيدار شوند و واقعيات را درك كنند. مبارزه بانوان انگليسي براي حق راي به همان اندازه مهم و جدي است كه جنگ درمكزيك، بلندپايگان سياسي لندن را پريشان كرده است. البته بمبي كه منفجر شد فقط يك زنگ خطر بود و ما زنان برخلاف مردان، حتي براي احقاق حق خود به ندرت به خشونت متوسل مي شويم، به ندرت و نه هرگز! بانوپانكهرست و هوادارانش تقريبا هر روز با تظاهرات اعتراض آميز خود خيابانهاي لندن را به آشوب مي كشند و پليس نيزاز مقابله با آنها عاجز است. بلژيك، دستخوش اعتصاب همگاني 1913دربلژيك 17 فوريه حزب سوسياليست براي آوريل 14 آينده اعلام اعتصابهمگاني كرده است و مي كوشد همه طبقات مردم را به شركت در آن برانگيزد. بهانه اين قانون اعتصاب، انتخابات كنوني است كه به همه افراد حق راي برابر در جهت انتخاب نمايندگان مورد نظر در پارلمان نمي دهد، سوسياليستها براي اصلاح قانون انتخابات كنوني طرحي تدوين و ارائه كرده اند كه با مخالفت جدي دولت و اكثريت حامي آن در مجلس روبه رو است. جناح چپ نيز با قانون نظام وظيفه مورد تائيد دولت مخالف است و عليه آن تبليغات پرسروصدايي به راه انداخته است. هنوز معلوم نيست كه مردم به فراخوان اعتصاب همگاني چپگرايان چگونه پاسخ خواهندداد.