Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750705-6317S1

Date of Document: 1996-09-26

اعجاز قرآن كريم خبرهاي قرآن كريم از آينده! بعضي ازخطوط تقدير را قرآن كريم قبل از وقوع آن، خبر داده است. سوره الفتح آيه: 27 والبته شمامومنان، به مسجدالحرام با دل ايمن وارد شويد. در حقيقت نيز، مسلمانان پس ازفتح مكه بدون كوچكترين وارد نگراني، بيت الله الحرام شدند. سوره نصر آيات 1 و: 2 چون هنگام پيروزي با ياري خدا فرا رسد، در آن روز مردم را بنگري كه فوج فوج بر دين خدا داخل مي شوند. در اواخر عمر حضرت رسول ( ص ) مردم، گروه گروه، قبيله به قبيله، اسلام مي پذيرفتند. در جريزه العرب جايي نبود كه اسلام نفوذ نكرده باشد. آفرينش شبدر سوره نمل آيه 86 مي فرمايد: آيا كافران نديدند كه ما به قدرت كامله خود، شب را تاريك براي سكون و آرامش خلق قرارداديم و روز راروشن براي كسب و كار، همانا در اين وضع شب و روز، آيات و نشانه هاي قدرت الهي براي اهل ايمان پديدار است. انسانها تاچند دهه قبل، شب رامترادف باتاريكي مطلق، و نظامي مطابق باعرف خلقت مي پنداشتند و در ظرافت مساله، دقيق نشده بودند. در صورتي كه اگر اين حفره هاي تاريك عالم، وجود نمي داشت، شب و روز در روشنايي ديوانه كننده اي غوطه ور مي گشت. حفره هاي يادشده با ميدان مغناطيسي خود، امواج نوري را جذب و امكان ظهور شب و تسكين افراد بشر را فراهم مي سازند.