Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750705-6316S1

Date of Document: 1996-09-26

گل بوته هايي از اسرار نماز ششمين گردهمايي سراسري نماز يكشنبه اين هفته در زنجان برگزار شد. به همين مناسبت صفحه پرتو هدايت اين هفته به مطالبي پيرامون اهميت نماز اختصاص يافته است. زنگ بيداري نمازيك زنگ بيداري و يك هشدار در ساعات مختلف شبانه روز است. به انسان برنامه مي دهد و از او تعهد مي خواهد، به روز و شبش معنا مي دهد واز گذشت لحظه ها حساب مي كشد. در آن هنگام كه انسان مشغول وبي خبر از طي زمان و انقضاي عمر است او را مي خواند و به او كه روزي گذشت و روزي آغاز شد. بايد فعاليت كني. مسئوليت بزرگتري بر عهده بگيري و كار مهمتري انجام دهي. به دليل آنكه بخشي از عمر، از فرصت عمل، به سرآمد بايد بيشتر تلاش كرد و پيشتر رفت زيرا هدف بزرگ مگر است تا فرصت از كف نرفته به آن دست يافت. ( ) 1 معراج مومن نماز، خلاصه اصول مكتب اسلام و روشنگر راه مسلماني و نشان دهنده مسئوليتها، تكليفها، راهها، و نتيجه هاست. در آغاز روز، در نيمروز، در هنگام شب، مسلمان را طلبيدن و اصول و راه وهدف و نتيجه را به زبان خودش به او فهمانيدن و او را با نيرويي معنوي وادار به عمل كردن. اين است نماز، و اين است كه مومن را قدم به قدم و پله پله به قله ايمان و عمل كامل نزديك مي سازد و از او عنصري ذيقيمت و مسلماني درست مي سازد. نماز نردبان مومن است. ( ) 2 نيكوترين نيرونماز كه با تلقين و تكرار ياد خدا، بشر محدود و آسيبپذير را با خداي نامحدود و مسيطر، مرتبط مي سازد و بدو متكي مي كند و با پيوند زدن انسان به مدبر جهان قدرتي نامحدود و بي زوال به او مي بخشد، بايد نيكوترين درمان ضعف انسان و موثرترين داروي عزم واراده به حساب آيد. ( ) 3 آرايشگر دلهاي مضطربنماز و نيايش، ارتباط صميمانه اي است. ميان انسان و خدا، آفريده و آفريدگار. نماز، تسلابخش و آرامشگر دلهاي مضطرب و خسته و بستوه آمده، و مايه صفاي باطن و روشني روان پيمان است و انگيزه تحرك و بسيج و آمادگي است در حالتي صميمانه و دور از رنگ و فريب; براي نفي هر بدي و زشتي است و تدارك هر نيكويي و زيبايي. برنامه اي است براي بازيافتن و آنگاه ساختن خويش; و كوته سخن، رابطه اي و استفاضه اي مداوم است با سرچشمه و پديدآورنده همه يعني نيكيها خدا. ( ) 4 پاك ساختن محيطبه نظر مي رسد كه اقامه نماز، چيزي فراتر از گزاردن نماز است. يعني فقط همين نيست كه كسي خود به عمل نماز قيام كند. بل اين نيز هست كه در جهت و سمت نماز، جهت و سمتي كه نماز بدان فرا مي خواند، به راه افتد و ديگران را نيز به راه اندازد. گويا برپاداشتن نماز آن است كه انسان، با كوششي بايسته، جو و فضاي زندگي خود وديگران را جوي نمازگزارانه يعني خداجويانه و خداپرستانه بسازد و همه را در خط و جهت نماز به راه افكند. پس مومن يا جامعه مومن، با اقامه نماز ريشه تباهي و گناه و فساد را در خود و در محيط خود مي سوزاند و روحيه گناه و انگيزه هاي دروني و بروني، يعني عوامل نفساني واجتماعي آن را خنثي و بي رنگ مي سازد. محققا نماز فرد و جامعه را از كارهاي زشت و ناپسند باز مي دارد. ( ) 5 حضور قلبنماز، مومن را موقن مي كند. به انسان سيرمي دهد: از مشهود به سوي معقول. يعني مشهود انسان آن مي شود كه در معقول اوست (مشهود را به معقول نزديك مي كند ). نماز، براي سلب عادت است، پس بايد مواظب بود كه خودش يك عادت نشود وگرنه قدرت عادت شكني او از دست مي رود. علت اينكه بسياري از نمازها آن خواص ذاتي خودشان را نشان نمي دهند بخاطر اين است كه انسان در اجراء، نماز را طبق عاداتي كه به او گفته اندبجا مي آورد. نماز بايد ذكر باشد تا بتواند اثر داشته باشد، نماز به خاطر آوردن است پس بايد اين جنبه او محفوظ بماند ولذاست كه رسول اكرم ( ص ) مي فرمايند: لاصلوه الابحضور قلب يعني جنبه ذكري آن بايد زنده باشد، نماز بايد موثر باشد. نمي فرمايد الابحضور ذهن، مي فرمايد بحضور قلب. پس اگر خود نماز در غفلت صورت بگيرد ديگر هيچ. ( ) 6 جهت دادن به فكر انسان اول نكته اي كه نماز به انسان يادآوري مي كند همان كلمه الله اكبر است. انسان كه اشتغال به هر هدف غيرالهي دارد و بوسيله آن ازهدف اصيل خلقتش دارد دورمي شود با بياد آوردن الله اكبر، مقداري تامل و توجه مي كند كه خدا بزرگتر است حتي بزرگتراز اينكه بتوان او را وصف كرد. از همه چيز بزرگتر است حتي بزرگتر از وصف شدن و توصيف شدن. از اين نظر انسان با يادآوري اين هدف الهي در نظر او ارجح خواهد بود از هدفهاي غيرالهي و مقصد او همان مقصد الهي مي شود وقتي كه الله اكبر را چنان كه هست ادا كند. ديگر از اينها شهادت به وحدانيت خداست. معنايش اين است كه هيچ چيز و هيچكس خدا نيست و هيچ قدرتي جز او نيست. هيچ حول و قوه اي غير از او نيست. پس اين اشيائي كه من مي بينم همه مظاهر قدرت او هستند. اين فكر انسان را يك كاسه و يك جهت مي كند. ( ) 7 ماخذ5 1 تا:برگرفته از كتاب: از ژرفاي نماز - نوشته حضرت آيت الله خامنه اي 7 6 و:برگرفته از كلاسهاي درس آيت الله حائري شيرازي