Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750704-6262S1

Date of Document: 1996-09-25

فائزه هاشمي نماينده مردم تهران رئيس جمهوري آينده بايد از همه نيروها استفاده كند . سرويس سياسي: رئيس جمهوري آينده بايد سعه صدر داشته باشد و از تمام نيروها و جناحهاي موجود در كشوراستفاده كند و در اين صورت در كار خود موفق خواهد بود. خانم فائزه هاشمي درگفت وگو باخبرگزاري جمهوري اسلامي با بيان اين مطلب افزود: انقلاب اسلامي راه خود راپيدا كرده وهر كسي كه بر مصدر رياست جمهوري ايران قرار گيرد، بايد اين راه را ادامه دهد. خانم هاشمي دراين گفت وگو درباره سفر رياست جمهوري اسلامي ايران به آفريقا گفت: استقبال گسترده مردم آفريقا از رئيس جمهوري اسلامي پايگاه ايران نشانه، قوي انقلاب اسلامي ايران درميان مردم جهان است. وي با اشاره به صف هاي طولاني مردم اين كشورها در مسير حركت رئيس جمهوري براي ابرازعلاقه ومحبت خود به انقلاب اسلامي گفت: اين استقبال همزمان باموضع گيريهاي اخير آمريكا و تبليغات گسترده اين كشوربراي منزوي كردن جمهوري اسلامي ايران نشان داد كه ديگر سياستهاي آمريكا نمي تواند نقش چنداني در دنيابازي كند. وي افزود: در اين سفر هيات پارلماني جمهوري اسلامي ايران كه به همراه رئيس جمهوري رفته بود در كليه كشورها ديدارهايي باروسا و اعضاي پارلمان هاي اين كشورها داشت.