Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750704-6204S1

Date of Document: 1996-09-25

نق نزنيد! بياييد ياد بگيريم چگونه بدون نق زدن تقاضاي خود را مطرح كنيم o نق زدن راه آسان و سريعي براي فريب خود است ما فكر مي كنيم با اين ابتكار چيزي را عوض مي كنيم اما هيچ چيز را نمي توانيم تغيير دهيم. o مردان و زنان هر دو نق مي زنند: زنان در مورد كارهايي كه شوهرانشان بايد انجام دهندنق مي زنند، اما مردان نق زنهاي واقع بين هستند مثلا مي گويندتو خيلي ولخرج هستي. شير آب يك ماه بود كه چكه مي كرد. تزئينات درخت كريسمس تا عيد پاك (سه ماه ) همانطورروي درخت باقي مانده بود. كفشها همانجائي كه از پا در آورده اند روي زمين افتاده اند من به عنوان همسر و مادري محترم به شكلي محترمانه عكس العمل نشان دادم: من نق زدم. و نق زدم. وباز هم نق زدم. چيزي عوض در نشد حاليكه صدايم گرفته بود با خود فكر مي كردم آيا راه ديگري وجود ندارد تا بتوان خانواده را به فرمانبرداري ؟ واداشت مطلقا، كارشناسان تاكيد دارندنق زدن راه آسان و سريعي است و ما خود را فريب مي دهيم كه فكر مي كنيم چيزي را عوض خواهيم كرد، ولي چيزي تغيير نمي كند. اين گفته جين نلسون نويسنده Disapline Positive انضباط مثبت است. هر دو جنس نق مي زنند. به قول ملودي لومن شوهر درمانگر، هم به اندازه زن نق منتهي مي زند، به روشهاي ديگر. زنها در مورد كارهايي كه مي خواهند شوهرانشان انجام دهند نق مي زنند: چمن را كوتاه كن. شوهرها مايلند نق زنهاي واقع بين باشند. مثلا مي گويندببين اتومبيل مرا به چه روزي انداخته اي ياتو خيلي ولخرج هستي. چرا آدمها نق ؟ مي زنند ديويداولسون روانشناس مي گويد: هر زمان كه شخص استانداردهاي بالاتري در عرصه اي خاص نسبت به ساير افراد داشت، نق زدن طبيعي خواهد كمتر بود كسي علت نق زدن را مي داند: راهي مخفي ودر لفافه براي انتقاد است. لومن مي گويد چون كه نق زدن امري منفي است باعث تضعيف روابط مي شود، ولي با وجود اين همه نق مي زنند. در اينجا توصيه هايي به شما مي شود تا با رعايت آنها خانه شما به محلي بدون نق تبديل شود. صريح باشيد. وقتي لامپ روشنايي سقف سه متري آشپزخانه من سوخت، فهميدم كه كار كار شوهرم است. سر شام روز تعطيل اعلام كردم كه چراغ آشپزخانه سوخته است. تمام هفته تكرار مي كردم كه چراغ سوخته، حتي موقع ظرف شستن چراغ قوه اي زير چانه ام نگاه مي داشتم. بالاخره از كوره در رفتم. چرا چراغ را عوض؟ نمي كني باب چنين جواب دادآخر از من نخواستي آنرا عوض كنم. لومن مي گويد اگر زني در خواستش را بطور صريح مطرح نكند، مرد گوش شنوا ندارد. درخواست خود را اينطور مطرح كنيد راستي مشكلي دارم، به اين ترتيب همسر شما خواهد دانست كه نمي خواهيد از او انتقاد كنيد. توضيح دهيد كه از چه چيز ناراحت هستيد (شايد برف آنقدر كپه شده كه شما مي ترسيد بچه هاي كوچك را در خود فرو ببرد ) از اوچه انتظاري داريد (اينكه پياده رو را پاك كند ) و چه وقت (حالا قبل از اينكه كسي صدمه ببيند. ) با كودكان خود هم صريح باشيد. به جاي اينكه بگوئيداز تو انتظار دارم منظم تر باشي آنچه را كه بايد انجام دهند به آنها بگوئيد: كتت را آويزان كن. به جاي اينكه بگوئيددير نكني درست وقت بازگشت را تعيين كنيد. سرزنش نكنيد. زن و مرد جواني كه به تازگي ازدواج كرده بودند، حساب جاري مشتركي داشتند. شوهر كه يك كتابدار آگاه و با شعوري بود هر يك از نقل و انتقالات مالي خود را يادداشت مي كرد، زن به ندرت يادش مي ماند تا حساب چكي را كه صادر كرده يادداشت هر كند وقت كه يك اخطاريه چك بي محل مي رسيد، مرد نق مي زد. زن قول مي داد كه از اين پس سعي خود را خواهد كرد ولي فراموش مي كرد چه قولي داده است. در آخر هر ماه وقتي آنها به حسابهاي خود مي رسيدند مدام يكديگر را سرزنش مي كردند. اين زوج هم مثل بسياري از زوجها در مشاجره اي كه برنده اي ندارد گرفتار مي آمدند. اين زوج مي توانستند به جاي زخم زبان زدن براي اين مشكل خود راه حلي پيدا كنند كه همين كار را هم كردند. يكي از مسئولين بانك به آنها پيشنهاد كرد كه از چكهاي كاربن دار استفاده كنند كه بطور خودكار يك كپي از چك مي گيرد. لومن مي گويداغلب نق زدن ناشي از شكست در يافتن راههاي مختلف حل مشكل است. وقتي مسئله اي به كل خانواده مربوط مي شود راه جلوگيري از شماتت خانواده اين است كه همه را دور هم جمع كنيم، مشخص كنيم كه چه رفتاري نق را تشديد مي كند و راهي براي مقابله با آن بيابيم. مادري كه مدام از نامرتب بودن حمام شكايت دارد مي گويد: خانواده بايد موافقت كنند كه هميشه حوله هاي خيس را آويزان كنند يا لباسهاي چرك را در جاي مخصوص آن بگذارند. يا به نوبت حمام را تميز كنند. تمركز داشته باشيد. خانمي اهل سانفرانسيسكو صبح كه شوهر به قصد كار، خانه را ترك مي كند به او مي گويدمن امشب شام مخصوصي تدارك مي بينم. خواهش مي كنم ساعت 7 خانه باش. ساعت 8 شب شوهر در مي زند. زن مي گويد هميشه دير مي آيي! مرد در مقابل پاسخ مي دهدتو هيچوقت از نق زدن دست برنمي داري. جوآن لارسن، طبيب و نويسنده مي گويدنق زدن در روابط به الگويي منتهي مي شود كه يك دورتسلسل منفي بي انتها بوجود مي آورد. بدتر اينكه اين عمل توجه را از آن تخلف اصلي منحرف مي كند و خود عمل نق زدن مسئله مي شود. آنهائي كه نمي خواهند سر موقع حاضر شوند يا لامپ خراب را تعويض كنند تنها از اينكه به آنها نق زده مي شود شكايت مي كنند. توصيه لارنس اين است: بر مشكل تمركزداشته باشيد و بگوئيد نق زدن چه دردي را درمان مي كند. مشكل دير آمدن است. خوب در اين باره چه بايد؟ كرد نكته اينجاست كه كاري كنيم كه صحبت دو طرفه شود نه اينكه يك نفر به تنهايي سخنگو باشد. مذاكره. خانمي با اتومبيل وارد پاركينگ شد سخن به شكايت باز كرد كه اسباببازيهاي شكسته و ابزارآلات، قوطي هاي كهنه رنگ و غيره كه جلوي ديوار صف كشيده بودند، هفته ها اين خانم به جون شوهرش نق زد كه كاري بكن بالاخره روش را عوض كرد و از شوهرش پرسيد كه فكر مي كند چكار بايد كرد. او پاسخ دادبايد بعضي از آنها را دور بريزيم. استانداردهاي شوهر براي مرتب كردن، طبق معمول هميشه مشابه استانداردهاي زن زن نبود كه فهميده بود هر چيزي را بايد اصلاح كرد چنين پيشنهاد كرد: چرا خود را از شر اين تير و تخته ها خلاص نمي كني، بعد هم من اتاق را تميز خواهم؟ كرد سپس زن و شوهر وقتي را براي اين كار تعيين كردند. ديويد اولسون مي گويد: كسي كه نق مي زند وانمود مي كند خواسته اش بلافاصله برآورده مي شود. كسي كه نق مي زند فكر مي كند. طي تقريبا يك هفته به منظور مي رسد. بايد واقع بين باشد و انتظار بي جا نداشته باشد. از آنجائي كه شوهر بعد از اينكه از سر كارش برمي گشت خيلي خسته بود، اين زوج با هم تصميم گرفتند روز شنبه به اين كار بپردازند. پاركينگ طي چند ساعت تميز شد، خانم خوشحال و شوهرش هم راضي از اينكه ديگر نق زدن به پايان رسيده است. ملودي لومن مي گويد: اشخاص در ازدواجهاي موفق نسبت به ديگران به همان اندازه درگيري دارند ولي فرقشان اين است كه آنها ياد گرفته اند چگونه با درگيريها كنار بيايند. شمارش مزيت ها: خانمي عادت داشت هر روز صبح موهايش را در وان حمام شانه كند وتارهاي بلند موهايش را داخل وان بريزد. شوهرش هشدار مي داد كه تو بالاخره باعث مي شوي راه آب مسدود شود. حتما وان را تميز كن. زن هميشه عجله داشت لباس بپوشد تا سركاربرود و بچه ها را آماده رفتن به مدرسه كند. اين است كه فراموش مي كرد وان را تميز كند. شوهرش كه از كوره در مي رفت مدام نق مي زد كه زن شلخته اي است. اتهامي كه زن احساس مي كرد بسيار ناروا و غيرعادلانه به او نسبت داده مي شود. اشتباه اين شوهر اشتباهي است كه هركسي مرتكب آن مي شود. جين نلسون معتقد است: اشخاص نمي توانند چيزي را كه مي خواهند انجام شود تقاضا كنند و معمولا از روش مستقيم استفاده نمي كنند. بايد بدانيم چيزي را كه ما در حين نق زدن آنرا از خانواده مي خواهيم چيزي نيست كه براي آنها مزيتي داشته باشد بلكه تنها براي خود ما مزيت دارد. حال براي اينكه به تقاضايمان برسيم بايد آنها را تشويق كنيم با مشكل ما شريك شوند و نق زدن براي اينكار محرك بسيار ضعيفي است. چگونه شخصي را تشويق كنيد دستشويي را بشويد يا سر خمير دندان را ؟ بگذارد لارسن مي گويد: ياد بگيريد تقاضاهايي را مطرح كنيد كه به جاي اينكه طالب تغييري باشد، آن دگرگوني راپيشنهاد كند.. به جاي بكار بردن سخن تهديدآميز يا آزاردهنده از كلمه خواهش مي كنم و متشكرم استفاده كنيد. از بكار بردن كلماتي مثل نبايد يانكن استفاده نكنيد. راه ديگر اين است كه از قبل و جلوجلو عواقب ناشي از گوش ندادن را تعيين كنيم. بگذاريدبچه ها بدانند مثلا اگر بشقابهايشان را به آشپزخانه برنگردانند، اجازه نخواهند داشت در اتاق نشيمن چيز ديگري بخورند. كمتر بگوئيد. مردهايي كه دوست ندارند به آنها گفته شود چه كنند، كاري را كه از آنهاخواسته شود را هم انجام نخواهند داد و يا لااقل همان موقع انجام نمي دهند. دبوراتانن زبانشناس در كتاب تو درك نمي كني مي گويد: چرا زن مدام تقاضايش را از مرد تكرار مي كند. چونكه متقاعد شده وقتي كه شوهر درك كرد كه او واقعا چه مي خواهد، درخواستش را اجرا خواهد كرد. با وجود اينكه مرد اجراي درخواست را به تعويق مي اندازد ولي زن باز هم درخواستش راتكرار مي كند. هر وقت خانم بنگاه دار به پسر نوجوانش نق مي زد كه كارهاي عادي را انجام دهد، او امتناع مي كرد. اين خانم تصميم گرفت براي پسرش يادداشت بنويسد و يادداشتها را روي يخچال بچسباند. اين خانم شاغل مي گويد: حالا تقريبا هميشه وقتي به خانه برمي گردم، او همه چيز را انجام داده است. روال مادري عادي زماني هرچه را كه طي يك روز (تعطيل ) به دختر نوجوانش ديكته كرده بود يادداشت كرد: آيا همه روز را مي خواهي ؟ بخوابي كمدت بسيار نامرتب است وراست بايست كه اين تنها سه قلم از قلم 22 دستوري بود كه به دخترش داده بود. اگر شما هم يكي از والدين هستيد، شايد با جملات فوق آشنايي داشته باشيد. آيا ما به فرزندانمان درباره هر چيز كوچكي نق مي زنيم يا روي چيزهايي كه بيشتر موجب آزار ما مي شود انگشت مي گذاريم. سوالاتي را كه هيچگاه از خود نمي پرسيم اينها هستند: فرق اين دو؟ چيست چرا اينقدر خشن رفتار؟ مي كنيم آيا اين مشكل آنهاست - يا مال؟ ماست لارسن توضيح مي دهدهمه ما عادت داريم به فرزندان و همراهان خود مثل ابواب جمعي خودمان بنگريم. همچون پدري كه شايد به اين دليل به دير آمدن فرزندش نق مي زند كه به خود مي بالد كه هميشه سر وقت مي آيد. لارسن مي افزايد: ما فكر مي كنيم اگر آنها مطابق استانداردهاي ما زندگي نكنند به اين معني است كه ما به نوعي شكست خورده ايم. سخت است اعتراف كنيم كه خيلي چيزها هست كه ما دوست داريم مردم رعايت كنند ولي كنترلي بر آنها نداريم و نبايد هم دنباله اش را بگيريم. لارسن تذكر مي دهد كه بايد فكر خود را از آنچه كه در خانم ها غلط است به آنچه كه صحيح است معطوف كنيم. وقتي شرح داديد كه ترجيح مي دهيد رفتار اشخاص چگونه باشد، اطرافيانتان بيشتر اوقات همان رفتارها را خواهند داشت. ريدرز دايجست سپتامبر 1996 ترجمه: مينو بهتاش