Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750702-6100S1

Date of Document: 1996-09-23

رهبر معظم انقلاب: گردهمايي سالانه نماز بزرگترين خدمت به مردم و كشور است حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني: براي آن كه نماز واقعي در ميان جامعه تحقق يابد، بايد كار كنيم حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، به مناسبت گردهمايي سالانه پيامي نماز، صادر فرمودند. متن پيام مقام معظم رهبري كه توسط حجت الاسلام والمسلمين قرائتي درگردهمايي سالانه نماز درشهر زنجان قرائت شد، به اين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم خداوند متعال راسپاس مي گويم كه دلهاي نوراني و پاكيزه يي را به كار نماز و ترويج و برپاداري آن، برانگيخته و شوق مجاهدت و تلاش مخلصانه در اين راه را به آنها بخشيده است. ثمره كوشش هاي هوشمندانه ي جمع شما در اين چندسال آن شده است كه نماز كه مظهر كامل پرستش ونيايش و رازگويي و نيازجويي وعشق وايمان به محبوب فطري عالم وجود است، پرتوي درخشانتر وحضوري برجسته تردرذهن وعمل جامعه ي اسلامي ما يافته است. اكنون بحمدالله دربسياري از جاهايي كه جماعت مردم در آن گرد مي آيندوبويژه مراكز گردآئي جوانان مانند مدارس ودانشگاه ها وسربازخانه هاوبوستانها و نيز دانشگاه هاي دولتي و راه ها وغيره، نماز، حاضر و بارز و چشم و دل نواز است. نوشته هاوگفته هاي بسيار دررسانه ها ودركتابها ودرس هاوبرنامه هاي هنري وتبليغي به نماز مي پردازد وذهن هاودلهاي كسان بيشماري رابه اين تكليف شيرين ودلنشين متمايل مي سازد وبه گزاردن آن وامي دارد. شك نبايد كردكه اين راهي است به سوي كاميابي وتوفيق درهمه ي مهام شخصي واجتماعي راهي است به سوي سعادت و فلاح، قدافلح المومنون، الذين هم في صلوتهم خاشعون. چه افراد و جماعاتي كه با شناختن قدر و جايگاه ذكر و خشوع و انابه كه نماز مظهر كامل آن است و همراه كردن كار و ابتكار دنيايي با آن به قله هاي تعالي و كمال رسيدند و چه بي خبران و كوته نظراني كه با غفلت از اين راز بزرگ هستي، خود را از سعادت كامل محروم ساختند و چه در صورت تلاش و كار مادي و چه در صورت بيكارگي و تنبلي، هرجا به گونه ئي خود را در منجلابهاي محروميت و ناكامي غرقه ساختند. انسانهايي كه تلاش و مجاهدت در عرصه ي زندگي بشري را با ياد خدا و انس با او و عشق به او همراه مي سازند خوشبختي در معناي حقيقي آن را درمي يابند و آن را براي جسم و جان خود فراهم مي كنند. شما برادران و خواهراني كه به امر نماز همت گماشته ايد از اين ديدگاه در تدارك بزرگترين خدمت به مردم و كشور خود هستيد و بي گمان، ملت ما ازمعرفت به نماز و عمل به آن بهره هاي بزرگ در همه ي عرصه هاي زندگي خودخواهد برد. مسئولان محترم اقامه نماز گزارش اميدبخشي از به كاربستن سفارش هاي قبلي درباره ي نماز داده اند. اينجانب پس از سپاس از آنان و از همه ي بخش هايي كه به آن سفارش ها جامه ي تحقق پوشانده اند به همه دست اندركاران اين مهم وديگر مديران و مسئولان كشور توصيه مي كنم كه: - 1 براي تبيين ژرفاي نماز ومعرفي رازها و زيبائي هاي آن دست به تلاش پيگير و همه جانبه ئي زده در شود كتابهاي معارف دانشگاه ها و كتب درسي دوره هاي پيش از دانشگاه وجزوه هاي كوچك و قابل فهم همه، سخنان نغز و پرمغزو مضمونهاي تازه ي فراوان در اين باره وارد شود. -احكام 2 فقهي نماز به صورت آسان وروان منتشر شود و جزوه هاو نوارهاي صوتي و تصويري مناسب براي فرستادن به ميان ملتهاي ديگر آماده گردد. - 3 اذان از حنجره ي اشخاص خوش صدا در همه جا پخش شود و هيچ شهر و محله ئي محروم از آهنگ اذان نماند. -مساجد 4 به شكل شايسته غبارروبي شود و خدمت به مسجد كاري مردمي و همگاني شمرده شود. - 5 نماز صبح در مساجد اقامه شود. - 6 نمازهاي جمعه در هرشهر باشركت فرزانگان و اصحاب معرفت در ستادهاي آن پربارتر گردد. - 7 مديران دستگاه هاي اداري و دولتي خود متصدي اقامه ي نماز در آن دستگاه ها شوند. - 8 در سربازخانه ها آموزش نماز و عمل به آن از آنچه هست جدي تر گرفته شود. - 9 در ميان جاده هاي بياباني مسجد بقدر كافي ساخته شود و در شهرهاي سرراه در همه ي بيست و چهار ساعت، مسجد باز و آماده وجود داشته باشد. - 10 در شهرها و شهركهايي كه تازه ساخته مي شود مسجد جامع نخستين بنا و مركز حقيقي شهر قرار گرفته و ساخته شود. - 11 در همه اجتماعات با فرارسيدن وقت نماز نماز به پاداشته شود و اجتماعاتي كه به خاطر انبوهي آن يا به هرجهت ديگر قادر به اين كارنيستند، برنامه ي زمان بندي آنها جوري تنظيم شود كه با وقت نماز تصادف پيدا نكند. - 12 و بطور خلاصه وضع شهرها و روستاهاي كشور را جوري كنيد كه هركس كه تازه وارد آن مي شود آن را محيط اهتمام به نماز و جايگاه اقامه ي آن بداند. توفيقات همه ي شما را از خداوند خواستارم. سيدعلي خامنه اي /6/1375 31 سخنان رئيس جمهوري در اجلاس سراسري نماز در زنجان به گزارش خبرنگار همشهري اززنجان، حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني ديروز در اين مراسم كه در دانشگاه آزاد اسلامي زنجان برگزار شد در سخناني گفت: نماز آثار فراواني دارد و مجموعه مضاميني كه در قرآن در اين باره آمده است اين موضوع را به اثبات مي رساند. وي با اظهار خوشحالي از توفيق شركت در ششمين اجلاسيه سراسري نماز گفت: من مايل بودم كه در اين اجلاسيه به صورت يك برنامه مستقل شركت كنم و براي اداي احترام به حركت خوبي كه شروع شده است اين سفر را انجام دهم. رئيس جمهوري از اصل حركت برگزاري اجلاس نماز به عنوان يك ضرورت ياد كرده و برگزاري اينگونه برنامه ها را براي تقويت فرهنگ نماز ضروري و اجتنابناپذير توصيف كرد. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي از نماز با عنوان كامل ترين شيوه پرستش خداوند ياد كرد و گفت: من هيچ مذهب و ديني را نديده ام كه به زيبايي اسلام مراسم پرستش خداوند را تنظيم كرده باشد. وي افزود: براي اينكه در ميان جامعه و مردم نماز واقعي تحقق پيدا كند بايد كار كنيم. رئيس جمهوري اضافه كرد: در چندسال اخير كار زيادي در خصوص ترويج فرهنگ نماز انجام گرفته است و من از آقاي قرائتي و ساير مسئولين ذيربط در اين خصوص تشكر مي كنم ولي ما هنوز در ميانه راه هستيم. وي با موثر توصيف كردن پيام هاي رهبر معظم انقلاب در خصوص نمازگفت: ايشان در هر پيام خود چند نكته جديد را مطرح فرموده و به محورهايي كه مي تواند فرهنگ نماز را عمومي كند اشاره كرده اند.