Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750702-6050S1

Date of Document: 1996-09-23

معرفي كتاب o املاء و تمرين فارسي پايه دوم ابتدايي o تاليف: شكوه تقديسيان o ناشر: معاونت آموزش عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران o چاپ اول 1375 15000 تابستان نسخه يكي از هدفهاي مهم تعليم و تربيت، پرورش و شكوفايي استعدادهاي گودكان و رشد تفكر و خلاقيت آنان است. در اين راه استفاده از روشهاي صحيح آموزش از سوي مربي، فراهم كردن تجارب رغبت انگيز و با معناي يادگيري و استفاده از ابزار و وسيله مناسب در اين زمينه، به همراه تاكيد بر جنبه هاي مثبت يادگيري كودك به جاي جنبه هاي منفي وي و آگاه كردن او از ميزان پيشرفت تدريجي خود و تشويق او در اين راه يكي از شگردهاي نوين در امر تعليم و تربيت است. كتاب املاء و تمرين فارسي پايه دوم ابتدايي در چهارچوب طرح انتشار كتابهاي كار اداره كل آموزش و پرورش تهران منتشر شده و تجارب رغبت انگيز و با معناي يادگيري را براي فراگيران فراهم مي كند. اين كتاب كه مقدمه دكتر حسن پاشا شريفي را نيز به همراه دارد، مي تواند مورد استفاده آموزگاران و دانش آموزان دوم ابتداي در تعميق يادگيري زبان فارسي باشد.