Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750702-6046S1

Date of Document: 1996-09-23

مشاركت دختران روستايي در كشاورزي گزارشي از باشگاههاي دختران روستايي شركت دختران روستايي درباشگاههاي دختران روستايي مي تواند علم كشاورزي و يا فن هاي جديد آن را به ساده ترين شكل ممكن به روستائيان منتقل كند وجود چنين پايگاهي درروستاها سبب شده است كه دختران جوان و زنان كشاورز روستايي بيشتر به اهميت نقش خود پي ببرند در حال حاضرباشگاه 105 دختران روستايي در سطح كشور فعاليت مي كند اشاره آخرين آمار رسمي كشور نشان مي دهد كه 4 ميليون و هفتصد هزار نفر از جمعيت كشور راجوانان روستايي تشكيل رقمي مي دهند، كه /43 5معادل درصد كل جمعيت جوانان كشور است. روشن است كه روستاييان جوان نيروهاي مولد بخش كشاورزي در آينده محسوب مي شوند; بنابراين سرمايه گذاري در آموزش و پرورش آنها در عمل به مفهوم تامين و تضمين توسعه منابع انساني و درنتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي امروز و فرداي اين سرزمين پهناور خواهد بود. بايد پذيرفت كه توسعه كشاورزي در هر كشوري متكي بر جوانان روستايي و كشاورزان جوان است، و لزوم توجه به اين قشر آينده ساز به عنوان گردانندگان چرخهاي اقتصادي كه در سازندگي آتي ايران اسلامي نقش مهمي را ايفا مي كنند، ضروري است. ضرورت ايجاد باشگاه دختران روستايي در كشور بخش ترويج فعاليتهاي زنان روستايي، با آگاهي به اين امركه زنان روستايي نيمي از جمعيت فعال روستاها را تشكيل مي دهندبا يك برنامه ريزي در سال 73 اقدام به ايجاد باشگاههاي دختران روستايي كرد. خانم دكتر پروين معروفي مديركل دفتر ترويج فعاليتهاي زنان روستايي دروزارت كشاورزي هدف از ايجاداين باشگاهها را در وهله اول پيشرفت و توسعه فعاليتهاي كشاورزي توسط دختران، روشن كردن هويت اصيل و غني دختران روستايي به منظور ايجاد اعتماد به نفس در آنها و پر كردن اوقات فراغت آنها عنوان كرد. وي معتقد است باشگاههاي جوانان دختر روستايي به عنوان يك مجموعه فرهنگي، آموزشي و تفريحي ضمن سرگرم كردن جوانان روستايي و ايجاد اشتغال براي آنها، آموزشهاي لازم را براي جلوگيري از مهاجرت دختران روستايي به شهرها ارائه مي دهد. همچنين با استفاده از اين باشگاهها به عنوان پايگاهي مطمئن مي توان براي ترويج آموزش روشهاي نو كشاورزي در بين دختران روستايي و نشان دادن موقعيت حساس جوانان در رابطه با كشاورزي بهره برد. به عقيده كارشناسان ترويج فعاليت زنان روستايي، شركت دختران روستايي در چنين باشگاههايي مي تواند علم كشاورزي و يافته هاي جديد آن را به ساده ترين شكل ممكن به روستاييان منتقل كند. گفتني است ايجاد باشگاه درهر روستا به شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي حاكم بر آن روستابستگي دارد كه شناخت وآشنايي به چنين شرايطي نيازمند نيروي متخصص و وقت كافي است. به همين منظور ابتدا مطالعات مقدماتي در زمينه نياز روستاييان و نوع فعاليتهاي كشاورزي انجام مي شود و سپس برطبق نيازسنجي، آموزشهاي لازم توسط كارشناسان مراكز خدمات روستايي به دختران علاقه مند سنين 12 تا 25 سال در باشگاه روستايي ارائه وجود مي شود چنين پايگاهي در روستاها سبب شده است كه دختران جوان و زنان كشاورز روستايي بيشتر به اهميت نقش خود پي ببرند. به گفته مهندس جميل عليزاده شايق معاون ترويج سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي 40 درصد كار كشاورزي به عهده كشاورزان زن روستايي است. نيمي از زنان روستايي مولدين ما در بخش كشاورزي هستند و نيمي ديگر از زنان، مولدين را تقويت و حمايت مي كنند. بنابراين لزوم توجه جدي تر در امر تجهيز باشگاههاي دختران روستايي با توجه به نقش سازنده آنها در امر كشاورزي ضروري است. درحال حاضر 105 باشگاه دختران روستايي در سطح كشورفعاليت مي كند و به گفته مهندس عليزاده تا پايان برنامه دوم توسعه، يكهزار باشگاه روستايي ديگردركشور ايجادمي شود. گفتگو با تني چند ازدختران روستايي زهرا دلشب از روستاي دالكي توابع دشتستان استان بوشهر مي گويد: در روستاي دالكي نفر 26 از دختران روستايي دريك اتاق بسيار كوچك فعاليت مي كنند. متاسفانه با وجودگرماي بيش ازحد، دستگاه خنك كننده در اتاق وجود ندارد. گاهي وقتها به ناچار به دليل محدوديت جا، از اتاق مسئول مركز خدمات روستايي كه براي انجام كارهاي اداري از اتاق خارج مي شود، استفاده مي كنيم. كمبود جا و مكان ما را مجبور ساخته است كه تنهاروز 3 از ايام هفته را به باشگاه برويم و بقيه روزها را پسران روستايي از باشگاه استفاده مي كنند. دختر جوان روستايي از سياوش كلااستان مازندران نيز مي گويد: فعاليت باشگاه روستايي ما درمسجد محل انجام مي شود و دختران آموزشهاي لازم را درخصوص محصولات كشاورزي و همچنين كارهاي هنري فرا مي گيرند. مهمترين كمبود ما نداشتن مكان براي فعاليتهاي ورزشي است. همچنين كتابهايي كه جهت مطالعه دراختيار اعضاي باشگاه قرار مي گيرد متناسب با سن ما نيست و افراد سنين پايين بيشتر مي توانند از آن بهره ببرند. در ميان جمع دوستانه دختران تلاشگر روستايي كه از نقاط دور و نزديك ميهن اسلاميمان گردهم آمده بودند با يك دخترنوجوان كشاورز نمونه آشنا شديم. او 17 سال سن دارد و ساكن روستاي سينگرد شهرستان فريدن در استان اصفهان است. خانواده اين دختر روستايي 20 هكتار زمين دارد و در آن انواع محصولاتي چون سيبزميني، جو، گندم، عدس لوبيا، و نخود كشت مي كنند. صغري كريمي اين نوجوان روستازاده كه چهره اش مملو ازكار و تلاش شبانه روزي كشاورزي است در تمام مراحل داشت كاشت، و برداشت محصولات كشاورزي همراه و همدوش پدركار مي كند و از دسترنج خود بهره مي برد. او بسيار علاقه مند و مشتاق به آموزش فنون مختلف كشاورزي است و 5 سال است كه كار كشاورزي مي كند و با آموزش رانندگي تراكتور از پدر به تنهايي عازم زمين زراعي مي شود و امور مربوط به آبياري به محصولات را انجام مي دهد. وي با لهجه شيرين ودوست داشتني اصفهاني به ماگفت: تشكيل باشگاههاي دختران روستايي قدمي بسيار مثبت براي پيشرفت كشاورزي در هرروستا است. صغري كريمي كه به علت توليد بالاو كيفيت كار در كشاورزي به عنوان كشاورز نمونه شهرستان فريدن معرفي شده است، اعتقاد دارد: اگر فعاليتهاي توليد محصولات كشاورزي در روستاها به دو شكل تئوري و عملي آموزش داده شود تاثير زيادي در كيفيت و كميت كار باشگاهها دارد. در پايان بايد گفت: جوان روستايي با شركت در اين باشگاهها آينده زندگي خود را دررشد و ارتقاء آباداني روستامي بيند و توسعه و تجهيزچنين باشگاهي و رفع مشكلات و كمبودهاي آن به طور يقين مي تواند تضمين كننده سازندگي روستاهاي ميهن اسلاميمان باشد. گزارش از: منيره پسرك لي خبرنگار همشهري - رامسر