Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750701-6031S1

Date of Document: 1996-09-22

رئيس جمهوري در مراسم سان و رژه يگان هاي نمونه: هوشيار باشيم: دشمنان در تمامي عرصه ها عليه ايران اسلامي وارد كارزار شده اند فرماندهي كل قواي كشور ما، رادمرد تاريخ و زمان است كه اداره نيروهاي عظيم ارتش، سپاه و بسيج را به عهده دارند .سرويس سياسي: رئيس جمهوري روز گذشته در مراسم شانزدهمين سالگرد دفاع مقدس اعلام كرد: دفاع از ايران اسلامي هنوز پايان نيافته و دشمنان ما از تاريخ درس عبرت نگرفته اند، ملت بايد همچنان هشيار و آماده باشد. آقاي هاشمي رفسنجاني در جمع يگانهاي نمونه نيروهاي نظامي و انتظامي در ميدان آزادي تهران گفت: دفاع تنها در مرزها نيست، دشمن تهاجم خود رادر بيشتر ميدانهاي اداره كشور و نظام اسلامي آغاز كرده است. رئيس جمهوري گفت: براي انقلابي مثل انقلاب اسلامي كه رسالت بزرگ بيداري و آگاهي مستضعفان جهان را بردوش مي كشد، مدعيان كينه توز هميشه آماده تهاجم هستند. رئيس جمهوري افزود: هفته دفاع مقدس تنها مرورايام حساس ترين فرازتاريخ ساز كشور و تجليل از رزمندگان اسلام نيست بلكه ايجاد آمادگي، هوشياري و توجه دايم به ضرورت حفاظت ازانقلاب و كشور در برابر بيگانگان است. آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: دشمنان عليه ايران اسلامي در عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي و علمي وارد كارزار شده اند و با اعمال تحريمها و ايجاد محدوديتهابه خيال واهي خود قصد ضربه زدن دارند. دشمن در ميدان فرهنگي تلاش مي كند روحيات مردم ما راضعيف كند و محتواي فكري آنان را غير اسلامي كند، در عرصه علمي نيزبه اسم تحريم تسليحاتي ما را از فنون و علوم روز با اين ادعا كه مصرف دوگانه دارند، محروم مي كنند. به گزارش واحد مركزي خبر رئيس جمهوري سپس به تهاجم دشمنان در عرصه سياسي اشاره كرد و گفت ما در صحنه سياسي كه روح حركت ماست بيش ازديگر صحنه ها با تحريم مواجه بوديم به گونه اي كه اين تهاجم را دربسياري از مجامع و مراكز خبري و رسانه هاي امپرياليستي مي توان ديد. بنابر اين دفاع و حفاظت ما از انقلاب در همه زمينه هاست اما يكي ازمشخص ترين و ملموس ترين مواردي كه دفاع ما كاملا بارز بود، همين دوران دفاع مقدس بود كه برنامه هاي هفته دفاع مقدس به اين منظور تنظيم شده است. آقاي هاشمي رفسنجاني با يادآوري شرايط شروع تهاجم عراق به خاك ايران اسلامي گفت: دشمنان با مقدماتي كه ايجاد كرده بودند وباكمك عوامل خود در داخل كشور آشوبها و شورشهايي ايجاد كردند تاامنيت داخلي و سياست كشور را دچار اغتشاش كنند، همانهايي كه امروزيا عمدتا فراري هستند و دريوزگي مي كنند يا مانند بني صدر و اعوانش بعداز فرار در صف دشمنان رسمي ما ايستاده اند و براي آنها خدمت مي كنند. رئيس جمهوري افزود: دشمنان با چنين مقدمه چيني ها و با آلوده كردن محيط سياست و امنيت كشور به خيال خود محيط را براي ضربه نهايي و بازگرداندن رژيم پهلوي مناسب مي ديدند. رژيم منحوسي كه ملت ما با همه وجود آن راطرد كرده بود. رئيس جمهوري گفت: اين اطمينان دشمنان درحالي بود كه آنها در واقع پيكر و بدنه نظام ومردم ما را نمي شناختند و هنوز هم به درستي نشناخته اند. دشمنان ماتصور مي كردند كه در ايران اسلامي تازه انقلاب كرده باتوجه به حفاظت شرايط، از مرزها بي معناست و صف دفاعي كه بتواند درمقابل تهاجم ايستادگي كند وجود ندارد. آنها حتي از ارتش هم شناخت درستي نداشتند، ارتشي كه مستشاران نظامي خودشان آن را اداره مي كرد و مربي آن بودند. رئيس جمهوري در ادامه سخنانش به محاسبات غلط دشمناني كه توطئه سرنگوني انقلاب را طراحي كرده بودند اشاره كرد و اظهار داشتند: براي اجراي طرح سرنگوني انقلاب، رژيم بعث خود فروخته و نادان را به عنوان مجري انتخاب كردند و اين رژيم به عنوان عامل اجراي طرح دشمنان انقلاب اسلامي جسارت بزرگي به ساحت ملت عظيم ايران اسلامي مرتكب شد. جسارتي كه با شرمنده كردن ملت عراق باعث شد تا آن ملت هنوز بعد از سالها نتواند تعادل خود را بازيابد. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: رژيم بعث عراق بايد مي فهميد يك ملت 15 ميليوني راكه فاقد روحيه انقلاب است در مقابل يك ملت 60 ميليوني پرشورقرار مي دهد كه تازه انقلاب كرده و روح حماسه در آن مي جوشد، خامي و اشتباه بزرگ است. البته دشمن پس از عبور از مرزهاي ما به سرعت متوجه اشتباه خود شد اما اين اشتباه، تاريخي و بزرگ بود و اشتباهات بزرگ با اثرگذاري كه بر سرنوشت و تاريخ دارند به آساني جبران شدني رئيس جمهوري نيست با يادآوري 24 روز مقاومت حماسه ساز نيروهاي ما در دروازه خرمشهر گفت: آنها تصور مي كردند كه نيروي زميني ارتش ما بافقدان فرماندهي و با صدماتي كه ديده است توان مقاومت ندارد، درحالي كه نيروي زميني ما با آن كه دررده هاي فرماندهي كسي را نداشتند و از آن جا كه پيكره، مقتدر و قوي بود دشمن پيش از برداشتن گام هاي اول و رسيدن به برخي از مناطق خوزستان وقتي با نخستين مقاومت نيروي زميني روبرور شد ناچار شد توقف كنددر حالي كه آرزو داشت جاده انديمشك - اهواز را كه راه كمك رساني ما به جبهه خوزستان بود قطع كند. از طرف ديگر باتهديدهاي قدرتمند نيروي هوايي ما اكثر امكانات زيربنايي و پشتيباني هاي نيروي زميني عراق در آن منطقه از دست آنها خارج شد و به اين ترتيب نيروهاي عراق با توقف در همان جا دچار ضعف روزافزون شدند كه آن مكان را تبديل به گورستان نيروهاي آنان كرد. دراين حال بود كه عراق به آبراه خود از طريق ام قصر اميد بست كه در نبرد با نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران نيروي دريايي عراق غيرعملياتي و تا آخر جنگ از صحنه خارج شد. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: اين مقاومتهاي رزمندگان اسلام وشكستهايي كه روزهاي اول جنگ نصيب دشمن شد درحالي بود كه ما آمادگي نداشتيم و سپاه عظيم پاسداران و بسيج مستضعفان، آن درياي عظيم بيكران انسانهاي جان بركف، هنوز حضور منظمي در صحنه نداشت از آن به بعدبود كه افراد و گروههاي رزمي كوچك و مردمي كه بطور غير منظم در كنارارتش فعاليت مي كردند به تدريج شكل گرفتند و دراين روند شكل گيري وانسجام، پيكره مردمي انقلاب و ارتش و استعدادهاي فرماندهي جوان ارتش كه قبلا باسلطه فرماندهان طاغوتي فضايي براي بروز استعداد خود نداشتندشناسايي شدند و با برقراري ارتباطات جديد و تشكيل گردانهاي كوچك سپاه پاسداران و واحدهاي نظامي منظم مراحل آشنايي با فنون سازماندهي جنگ وپشت جبهه و شناخت اسلحه وتداركات طي شد و به اين ترتيب ماهها وقت صرف شدتا ما توانستيم نظام جنگي راطراحي و اجرا كنيم كه از طرفي متناسب باجبهه اي به طول 1300 كيلومتر در مرزها و ازطرف ديگر متناسب با جبهه اي به وسعت همه كشور باشد. كشوري كه تحت فشار ستون پنجم دشمن بود و مادراين چنين شرايطي بود كه با دشمن وارد كارزار شديم وثمره آن ايراني است كه امروز در مقايسه با عراق آن را مي بينيد. آنچه ما را ياري كرد، لطف خداوند، فرماندهي ولايت فقيه، امام راحل آن مرد بي نظير تاريخ و شخصيت الهام بخشي كه عشق او در دل تك تك مردم ما به صورت عامل محركي براي حضور در جبهه عمل مي كرد، هشياري و فداكاري مردم و روحيه و آمادگي جانبازي كه درجوانان ما وجود داشت همه اين عوامل تحت تاثير اسلام و قران اين حماسه بزرگ تاريخي را آفريد حماسه اي كه نظير آن را در دنيا نمي توان نشان داد. آقاي هاشمي رفسنجاني افزود: چرا به اتكاي گذشته خوب خود به آينده اي بهتر اميدوار نباشيم. گذشته خوبي كه اتكاي آن به خونهاي مقدس شهدا، رنجهاي فراوان جانبازان و آزادگان، صبر و متانت خانواده هاي شهدا، مفقودان، جانباران، ايثارگران، قهرمانيهاي جهادگران و حماسه آفريني هاي پرافتخار نيروهاي مسلح است، فداكاري هايي كه همواره نزد تاريخ، ملت و رهبر ما سرافرازندو همه اينهاست كه گذشته سراسر حماسه اي را براي ماساخته است و اين گذشته توان بخش حركت امروز و آينده ما و مشعل هدايتي فراراه ملت ماست. رئيس جمهوري افزود: درحال حاضر با اين سابقه و پيروزي هاي انكار ناپذير و با امكانات فراواني كه از تجربه دوران جنگ در اختيار داريم با آموزش سپاه و بسيج درحدي بسيار بهتر از دوران جنگ و با پركردن زاغه ها از مهمات، پشتوانه عظيم نظامي را فراهم كرده ايم كه همه اين ها تحت امر فرماندهي كل قوا، تمام نيازهاي نظامي ما را براي يك دفاع شرافتمندانه نظامي فراهم مي كند. رئيس جمهوري افزود: فرماندهي كل قواي كشور ما رادمرد تاريخ و زمان است كه اداره نيروهاي عظيم ارتش، سپاه، بسيج و نيروهاي تحت امر را به عهده دارد و زماني كه قواي نظامي ما به چنين نيروي ممتازي متكي است، ما به جرات مي توانيم به آينده اي بهتر از گذشته اميدوار باشيم. اگرچه اين امر نبايد باعث مغرور شدن ما شود چرا كه مامي دانيم كه اگر خداوند لطف خود را لحظه اي از ما دريغ كند، براي مانيز مانند عراق و آمريكا چيزي باقي نخواهد ماند. رئيس جمهوري با تاكيد براين كه لطف الهي پشتوانه و سرمايه اوليه حركت ماست گفت: با استفاده ازامكانات طبيعي و مادي، كشور را ساختيم و با قطع روابطي كه باعث وابستگي ما به خارج بود تلاش كرديم نيازهاي كشور را در داخل تامين كنيم و با تربيت نيروهاي انقلابي و تقويت امكانات دفاعي حفاظت اين مرز و بوم تامين شود، اما فراموش نمي كنيم كه همه اين كارها توان اصلي خود را از رحمت خداوند مي گيرد و اگر نازي كنداز هم فرو ريزند قالبها رئيس جمهوري افزود: امروزبارژه افراد و امكانات درميدان بزرگ آزادي تهران مردم آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح خود را مشاهده مي كنند و انتظار دارند كه اين نيروهاي عزيز مانند هميشه آماده دفاع از كشور باشند و انقلاباسلامي همواره پشتيبان آنان باشند. پس از سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني، مراسم رژه يگانهاي نمونه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در ميدان آزادي آغاز شد. در اين رژه، نيروهاي سه گانه ارتش و سپاه و يگانهاي ويژه بسيج و نيروهاي انتظامي با تجهيزات و سلاحهاي خود بار ديگر قدرت و توانايي نظامي را به نمايش گذاردند. با رژه يگانهاي موتوري و رزمي نيروهاي مسلح، دهها چترباز نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران با چترهايي به رنگ پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران، در مقابل جايگاه فرود آمدند.