Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750701-5991S1

Date of Document: 1996-09-22

دقت كنيد! براي جلب اعتماد خريدار خودرو ايجاد مراكز خريدوفروش خودرو در نقاط مختلف شهرتهران از اقدامهايي بود كه با هدف ارائه تسهيلات كارشناسي به خريدار و فروشنده، نظير قيمت گذاري، مشخص كردن عيبها و شناسايي موارد ديگر درخودروها و نيز افزايش قدرت انتخاب خريدارراه اندازي شد. اما به مرور زمان اين مراكز با همه تسهيلات مفيدش به پاتوق واسطه ها مبدل شده كه باتجمع در جوار مراكز و يا ترددغير اصولي در محوطه جو نامطمئني به وجود آورده اند. واسطه ها اگراتومبيلي را به درون محوطه مي برند، بدون آن كه كارشناس ببيند قصد فروش دارند و اگرخريدار باشند، آرامش را از صاحبخودرو سلب مي كنند. هر چه بر تعداد دلالان در اين مراكز افزوده شود، به همان نسبت از ميزان اعتماد مراجعه كننده عادي كاسته خواهد شد. بنابراين ضرورت دارد دلايل افزايش واسطه ها در مراكز مذكور بررسي شود تا چنانچه ايرادي در كار است، برطرف شود تا مراكز همگاني فروش خودرو همان باقي بماند كه هدف اوليه تاسيس آن بود.