Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750701-5987S1

Date of Document: 1996-09-22

دست خدا بالاترين دستهاست به ياد 2900 روز دفاع مقدس در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران 19 عمليات بزرگ 19 عمليات متوسط و 125 عمليات كوچك ازسوي نيروهاي ايراني انجام شد هفته نامه فارين ريپورت: عراق در جنگ با ايران ازنوعي سلاح شيميايي (گاز اعصاب ) استفاده كرد كه آلمان شرقي در اختيار او گذاشته بود اشاره سال 8 دفاع و مقاومت خستگي ناپذير و پرقوت مردم سلحشور ايران در برابر تجاوز عراق به جمهوري اسلامي ايران از حوادث شگفت انگيز و فراموش نشدني تاريخ پرفراز و نشيب ايران است. در 31 شهريور كه 1359ماه رژيم عراق تهاجم سرتاسري خود به ايران را سامان داد هرگز بر اين پندار نبود كه مردم ايران براي دفاع از دين، انقلاب، سرزمين، حيثيت و شرافت خود بي نفخ صور رستخيز عظيمي برپا كنند. رژيم عراق آمده بود تا دين اسلام، انقلاب سرزمين اسلامي، اسلامي و حيثيت و شرف مردم مسلمان ايران رابه گرداب فنا سپارد و حاكميت الحادي حزب بعث راگرنه بر همه ايران بلكه دست كم در خوزستان برقرارسازد. دشمن آمده بود تا اهواز، خرمشهر، دزفول و... را فراچنگ خود آورد و سرنوشتي همسان هرات، سمرقند قندهار، و... را براي اين بخش از ايران رقم زند. متجاوزان عراقي آمده بودند تا حاكميت جمهوري اسلامي ايران را بر سه جزيره ايراني در خليج فارس مخدوش حكام سازند آن سوي اروند رود پيروزي سه روزه و دردرازمدت هفت روزه را براي خود تصور و تدارك ديده بودند، آنان جغرافياي تازه اي براي جنوب ايران نگاشته و اسناد، مدارك و نقشه هاي جعلي بي شماري ساخته بودند و... ملت ايران دانست چرا و چگونه بايد بجنگد و در راه معبود جان ببازد، اما دنيا از درك واقعيات تجاوزعراق به ايران بازماند، زورمداران حاكم بر جهان براي بازداشتن مردم شريف ايران از تحقق هدفهاي حق طلبانه شان به ميدان آمدند، اما باز هم دنيا بر روي حقايق چشم بست و حاضر نشد با اين حادثه بزرگ قرن منصفانه برخورد كند. سخن گفتن از 8 سال دفاع مقدس در اين صفحات اندك دشوار است و عرصه را بر ما تنگ مي كند و ما را شرمنده تمام كساني كه به اشكال مختلف در حماسي ترين جنگ قرن از كيان اين مرز و بوم وانقلاب اسلامي دفاع كردند. آنچه كه در پيش رو داريدنگاهي است به بعضي از ابعاد جنگ تحميلي عراق عليه ايران. در سيزدهم مهرماه 1359 خبرگزاري آسوشيتدپرس درتفسيري از جنگ تحميلي عراق عليه ايران اظهارنظر كرد: دولتهاي عربي كه در آغاز جنگ عراق عليه ايران در مورد بقاي جمهوري اسلامي ايران شك كرده بودند، اكنون در پايان دومين هفته جنگ و توقف پيشرفتهاي ظاهري عراق و استراتژي و قضاوتهاي غلط خود، بقاي صدام را مورد ترديد قرار مي دهند. به نظر مي رسد جنگ در يك جبهه 400 كيلومتري به بن بست كشيده شده و تلاش عراق براي تصرف خوزستان متوقف شده است. از لحاظ استراتژي، صدام ظاهرا ادعاي خود را مبني بر نابود كردن نيروي هوايي ايران باور كرده بود در حالي كه فانتومهاي ايران روزانه با 150 پرواز به هدفهاي داخل عراق حمله مي كنند. واشنگتن پست. نيز در همان روز نوشت: فرماندهان عاليرتبه عراقي كه رهبري هجوم به خرمشهر را به عهده دارند و در فاصله چند مايلي ساحل چپ رودخانه در يك موضع زميني مستقر شده اند، در عين عصبانيت از قاطعيت و سرسختي مدافعان ايراني كه دست به مقاومت شديدي زده اند، صحبت مي كنند... دست زدن صدام به جنگ عليه ايران يك قمار خطرناك بود. وي مطمئن بود پيروزي سريع و آساني به دست خواهد آورد ولي 13 روز بعد از آغاز جنگ هنوز عراق براي تسخير بندر خرمشهر مي جنگد. تايمز مالي. نيز در گزارشي در همين روز نوشت: ... اگر اين اوضاع به نتيجه منطقي اش منجر شود، اين خرمشهر نيست كه زير رگبار گلوله عراق خواهد بود، بلكه بصره است كه زير بمباران توپخانه ايران قرار خواهد گرفت. مقايسه جنگ جهاني اول كه از 4 اوت 1914 آغاز شده بود پس از روز 1558 در 11 نوامبر 1918 به پايان جنگ جهاني رسيد دوم نيز كه به گواه مورخان از يكم سپتامبر 1939 آغاز شده بود پس از 2191 روز در 1945 2 سپتامبر خاتمه يافت. جنگ كره كه در قرن حاضر به عنوان يكي از طولاني ترين جنگها شناخته مي شود از 25 ژوئن 1950 آغاز و در 27 ژوئيه طرفين 1953 پس از 1127 روز ترك مخاصمه كرده و آتش بس را پذيرفتند. اما نبرد دلاورانه مردم دلاور ايران در مقابل دشمن بعثي در حدود 2900 روز به درازا كشيد كه 2 برابر جنگ جهاني اول و 3 برابر جنگ كره است. نگاهي به شرايط، امكانات و ساير مسائل جنگهاي ياد شده با جنگ تحميلي عراق عليه ايران نشان مي دهد كه نابرابري وحشتناكي در جنگ اخير بين دو اردوي متخاصم ديده مي شود. در يك سوي جنگ تحميلي عراق قرار داشت كه مورد حمايت وسيع و شديد و همه جانبه ارتجاع عرب واستكبار جهاني قرار داشت كه مصمم بودند به هر شكل ممكن و با استفاده از اين كشور، انقلاب اسلامي راسركوب و حداقل منزوي و ساكت در كنند طرفي ديگرجمهوري اسلامي قرار داشت كه به دليل اتكا به ارزشهاي اسلامي تهديدي جدي براي تداوم سلطه استكبار جهاني محسوب مي شد. در طول جنگ تحميلي انرژي عظيم انقلاب اسلامي هر اندازه كمبودها را خنثي مي كرد و ضربات سهمگين مداومي بر ماشين نظامي دشمن وارد مي كرد، امكانات بي پايان و كمكهاي بي دريغ جهاني مايه تضعيف اساسي و اضمحلال اردوي دشمن مي شد، به طوري كه دشمن بعثي در پايان جنگ تحميلي به مراتب از شروع جنگ نيرومندتر بود و به زراد خانه اي از تجهيزات شرقي و غربي تبديل شده بود. با تمام اين اوصاف نيروي تمام نشدني مردمي و اراده خداوند بر اين بود كه دشمن در پايان جنگ چيزي به دست نياورد و از موضعي تقريبا برابر، مذاكرات صلح را شروع كند. روي ديگر سكه بر اساس تحقيق انجام شده توسط مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 13 مهرماه 1359 نيروهاي مشترك ارتش و سپاه پاسداران حمله محدودي را در منطقه موسيان انجام دادند كه شايداولين حمله نيروهاي ايراني پس از آغاز جنگ محسوبشود. از اين پس و با ورود نيروهاي مردمي به جنگ وسازماندهي قوي تر نيروهاي رزمي كشور به تدريج ايران درجبهه هاي مختلف دست به حملات پراكنده عليه نيروهاي عراقي زد و وضعيت جنگ را آرام آرام به نفع خودتغيير داد. اين گزارش حاكي است جمهوري اسلامي ايران در طول 8 سال جنگ 19 عمليات بزرگ (بااستعداد نيروهاي تكاور بيش از 10 هزار تن )19 عمليات متوسط (با استعداد نيروي تكاور بيش از 2 هزار تن ) و 125 عمليات كوچك (با استعداد نيروي تا 2 هزار تن ) انجام داده است. عمليات ثامن الائمه در شمال آبادان و در شرق رودخانه كارون در تاريخ 5 مهرماه اولين 1360 عمليات بزرگ نيروهاي اسلام عليه صدام محسوب مي شود. در اين عمليات كه نيروهاي مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن شركت داشتند نيروهاي خودي شامل 6 تيپ شامل 15 گردان پياده وگروهان 4 تانك 9 گردان منهاي توپخانه و پنجاه قبضه ضدهوايي بود و نيروهاي دشمن نيز از 6 تيپ زرهي و پياده يك گروهان موشك ضد تانك ميلان 3 آتشبار ضدهوايي و 2 آتشبار توپخانه سبك تشكيل مي شد. در اين عمليات 1500 نفر 2000تا از نيروهاي دشمن كشته و زخمي شده و نفر 1800 از آنان به اسارت نيروهاي خودي درآمدند. همچنين در اين عمليات 90 دستگاه تانك 100 دستگاه خودرو و 2 دستگاه پل ام پي دشمن منهدم و 160 دستگاه تانك 150 دستگاه خودرو 30 دستگاه لودر و بلدوزر 7 قبضه توپخانه و مقاديري تفنگ 106 دشمن به غنيمت گرفته شد. رزمندگان اسلام در اين عمليات 150 كيلومتر مربع شامل دو جاده استراتژيك اهواز - آبادان و ماهشهر -آبادان را آزاد كردند و شهر آبادان نيز از محاصره خارج شد. ناجوانمرد دشمن بعثي در طول جنگ تحميلي خود عليه ايران براي گريز از شكست در استفاده از انواع سلاحهاي مخرب هيچ ابايي نداشت و يكي از ناجوانمردانه ترين روشهاي او استفاده از سلاحهاي شيميايي در جنگ بود. اولين گزارشهاي واصله از مناطق مرزي در آخرين روزهاي مهرماه 1359 براي نخستين بار زنگ خطر استفاده از سلاحهاي شيميايي به صدا درآمد. هفته نامه فارين ريپورت درآخرين شماره ماه مطابق 1981آوريل با 1360نوشت 13 ارديبهشت: عراق در جنگ با ايران از نوعي سلاح شيميايي كه آلمان شرقي در اختيار اين كشور قرار داده است (گاز اعصاب ) استفاده مي كند و اين گونه سلاحها در منطقه اهواز و دزفول مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده گسترده تر عراق ازسلاحهاي شيميايي به عمليات خيبر و به هنگام آزادسازي جزاير مجنون باز مي گردد. بر اساس اطلاعات ثبت شده از روز آغاز عمليات در سوم اسفند 1362 تا پايان همان سال نيروهاي عراقي از طريق هواپيما و توپخانه در 14 مورد به طور گسترده اي خطوط پدافندي نيروهاي ايراني را هدف حملات شيميايي قرار دادند كه بر اثر آن دهها تن شهيد و بيش از 2 هزار تن مجروح شدند. بر اساس مطالعات انجام شده توسط مركز اسناد ستادتبليغات جنگ شورايعالي دفاع، در حالي كه تعدادحملات شيميايي عراق عليه مناطق نظامي و غيرنظامي در سال 1361 حدود 10 مورد بود اين حملات طي يك سال ( 62 61 تا) با رشدي چشمگير به حدود 43 مورد رسيد. اوج حملات شيميايي عراق عليه مناطق نظامي و غيرنظامي از سال 1364 تا 1365 بود كه در طي يك سال 80 مورد حمله شيميايي عليه مناطق نظامي و غيرنظامي از سوي اين كشور انجام شد. جنگ كشتي هاعراق كه احساس مي كرد با ادامه جنگ توان رويارويي با نيروهاي اسلام را در نبردهاي زميني ندارد براي تضعيف بنيه اقتصادي ايران از يك سو و باز كردن پاي نيروهاي استكباري از سوي ديگر جنگ كشتي ها را آغاز كرد 8 درطول سال جنگ بيش از 540 فروند كشتي در خليج فارس مورد حمله قرار گرفت كه 270 مورد آن از سوي عراق بود. در طي اين مدت نقش فرانسه در كينه توزي عليه جمهوري اسلامي ايران قابل توجه است. عراق در جنگ كشتي ها از پشتيباني وسيع فرانسه برخوردار بود كه دراختيار قرار دادن هواپيماهاي سوپراتاندارد و ميراژ ونيز موشكهاي اكزوسه به عراق بخشي از اين حمايتهااست. اولين اقدام مقابله به مثل جمهوري اسلامي ايران در ارديبهشت سال 1363 با هدف قرار دادن نفتكش ام قصبه با پرچم كويت انجام گرفت. فعال شدن سپاه پاسداران در عرصه نبرد دريايي از موجب 1366فروردين شد كه ايران و عراق در اين صحنه به نوعي هنگامي توازن برسند كه اين توازن مي رفت به برتري ايران بينجامد آمريكا مستقيما وارد معركه شد.