Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5842S1

Date of Document: 1996-09-19

گزارش قرن - 1900 2000 بلندترين تونل راه آهن در اروپا حفاري آخرين مرحله تونل ژونگفرو فوريه 1912 گزارشي از سويس حاكي است كه عمليات حفر تونل ژونگفرو آغازشده است و با اتمام آن بهره برداي از خط آهني كه سال 16از پيش در كوهستان آلپ در دست ساختمان است آغاز خواهد شد. تونل مزبور كه در ارتفاع 3454 متري احداث مي شود مرتفع ترين تونل اروپاست. سوءقصد عليه پادشاه ايتاليا 1912 14 مارس ويكتور امانوئل سوم، پادشاه ايتاليا، هنگامي كه براي شركت در مراسم يادبود پدرش واردصحن پانتئون در رم شد، موردسوءقصد قرار گرفت و بر اثرشليك دو گلوله جراحات شديدبرداشت. ضارب يك جوان 21 ساله بود كه در تحقيقات بعدي معلوم شد وابسته به گروه آنارشيستهاست. ماموران پليس بزحمت موفق به دستگيري او شدند. چون انبوه جمعيت احاطه اش كرده بودند و از فرط خشم كتكش مي زدند. درگيري سياسي بر سر يارانه دولتي مدارس 1912 28 مارس چگونگي تقسيم يارانه دولتي به مدارس درگيري سياسي وسيعي دربلژيك پديد آورده و دامنه آن به مبارزات انتخاباتي كشيده شده است. در لايحه اي كه دولت دو سال پيش براي تصويب به پارلمان ارائه داد، مقرر شده بود كه كمكهاي مالي دولت به مدارس كشور، برحسب تعداد شاگردان هر مدرسه تنظيم و اعطاء شود، اما در كميسيون آموزش پارلمان اين لايحه با 3 راي موافق و 3 راي مخالف معوق ماند. در انتخابات پارلمان جديد دوباره مسئله يارانه دولتي مدارس بصورت يك موضوع تبليغاتي جناحهاي سياسي را رودررو قرار داده است. به قرار اطلاع تاكنون احزاب كاتوليك با دستيابي به 86 كرسي اكثريت را در پارلمان جديد در اختيار دارند. ليبرالها 44 كرسي و دموكراتها فقط يك كرسي بدست آورده اند. آشوبگران در دام پليس كشته شدن ژول بونو (آنارشيست ) 1912 27 آوريل يك گروه آشوبگر كه از سالهاپيش در پاريس و شهرهاي ديگرفرانسه دست به تخريب و جنايت و سرقت بانكها و ترور شخصيتهامي زدند، در يكي از خانه هاي پاريس به دام پليس افتادند و پس از چند ساعت زدوخورد شديد با ژول بونو ماموران، سردسته آنان كشته شد. از همراهانش نيز چند تن به هلاكت رسيدند و بقيه به چنگ پليس افتادند. از پنهانگاه آنها مقدار زيادي اسلحه و مواد تخريبي به دست آمد، همچنين وصيتنامه اي ازبونو كه در آن جناياتش را برشمرده و به عنوان يك آنارشيست به آنها باليده است و اگر زنده مانده بود به استناد همان وصيت نامه در دادگاه به چند بار اعدام محكوم مي شد. هنگام يورش پليس به پنهانگاه بونو يك جنگ واقعي در گرفت و دارودسته او مقاومت زيادي از خود نشان دادند، كه پليس از گاردزبده رياست جمهوري كمك خواست وسرانجام جنايتكاران را قلع وقمع كرد. اين عمليات پنج ساعت طول كشيد. فاجعه غرق بزرگترين كشتي مسافري جهان كشتي تيتانيك در حال غرق شدن 1912 15 آوريل تيتانيك ( Titanic) بزرگترين ومجللترين كشتي مسافري جهان كه ظرفيتش به 60 هزار تن و طول بدنه اش به 269 متر براثر مي رسيد برخورد با يك قطعه عظيم يخ شناور در شمال اقيانوس اطلس غرق شد. اين نخستين سفر تيتانيك پس از به آب افكنده شدن بود و از بندرساوت همپتون در انگليس به سوي بندر نيويورك در آمريكا مي رفت. حادثه كمي مانده به نيمه شب روي داد. صداي ضربه خفيفي شنيده شد و كشتي تكان شديدي خورد. دماغه كشتي با يك قطعه عظيم يخ شناور برخورد كرده بود. اين قطعات كه به آيسبرگ معروف هستند، در اوايل بهار درمناطق شمالي اقيانوس اطلس زيادديده مي شوند، زيرا گرماي آفتابيخهاي قطبي را مي شكند و قطعات جدا شده با جريان آب به سوي جنوب به حركت درمي آيند. دريانوردان باتجربه مسير حركت يخهاي شناور را مي شناسند و درمواقع خاصي از سال، هنگام عبور ازاقيانوس اطلس، از حركت درمناطق شمالي آن احتراز مي كنند. اما كاپيتن اسميت ناخداي تيتانيك، بااين كه از خطر آسيبرگها آگاه بود، مسير اقيانوس اطلس شمالي را براي سفر به نيويورك انتخاب كرد، زيرا اين مسير كوتاهترين راه بود و او مي خواست در كمترين مدت از اقيانوس اطلس عبور كند و سرعت و قدرت تيتانيك را به جهانيان نشان دهد. گذشته از آن براي اين كشتي مدرن، نوعي بدنه ضدضربه تعبيه شده بود و ناخدا خطربرخورد با يخهاي شناور را ناچيزمي پنداشت. به همين علت باحداكثرسرعت معادل 41 كيلومتر در ساعت به سوي كناره شمالي آمريكا پيش مي رفت. اما از بخت بد آيسبرگ بسيار بزرگتر از حد متعارف بود وسرعت زياد كشتي نيز برخورد را شديدتر كرد. حفره اي به طول 90 متر از قسمت جلو تا وسط كشتي بوجود آمد و رگباري از يخهاي خرد شده روي كشتي باريدن گرفت و از منفذهاي مختلف ناشي از تصادم، آب خروشان به درون كشتي سرازير شد، آن گونه كه پمپهاي مخصوص تخليه آب، از توانائي مقابله با خطر بازماندند. كاپيتن اسميت دستور مخابره تلگرامهاي كمك داد و قايقهاي نجات به آب افكنده شد اماتعداد آنها كافي نبود و فقط گنجايش 1100 نفر را داشت در حالي كه سرنشينان كشتي به دوهزار و 224 نفر مي رسيد. به همين جهت فقط به بانوان و كودكان اجازه سوارشدن به قايقها داده شد و مردان مسافر و خدمه كشتي در انتظار فرورفتن به قعر اقيانوس و مرگي وحشتناك باقي ماندند. سرانجام در 2 و 20 دقيقه بامدادتيتانيك بزرگترين و لوكس ترين كشتي مسافر بر جهان از سطح اقيانوس محو شد و آرام آرام به اعماق هزار 3 متري فرو رفت. درحدود ساعت 4 صبح يك كشتي آمريكايي به نام كارپاتيا كه تلگرامهاي كمك كشتي تيتانيك را دريافت كرده بود خود را به محل وقوع حادثه رساند اما ديگر دير شده بود و فقط توانست 711 نفر رانجات دهد. بقيه 1513 سرنشين كشتي همگي غرق شدند و در ميان آنها چهار ميلياردر آمريكايي بودند كه با پرداخت پول هنگفت، مي خواستند در اولين عبور تيتانيك از اقيانوس اطلس، از سفر با مدرنترين كشتي جهان لذت ببرند. پس از اين فاجعه، كاپيتن اسميت، ناخداي كشتي كه از مهلكه جان به در برده بود، به جرم غفلت درمراعات مقررات ايمني دريانوردي به محاكمه كشيده شد. وي 28 سال دركمپاني كشتيراني وايت استارانگليس ناخداي كشتيهاي مختلف بود و هرگز حادثه اي برايش پيش نيامده اما بود حادثه خبر نمي كندو فاجعه يك بار اتفاق مي افتد. ماجراي كشتي تيتانيك يكي از بزرگترين سوانح دريايي است و در باره آن كتابها نوشته و فيلمهاي گوناگوني ساخته اند.