Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5841S1

Date of Document: 1996-09-19

گشتي در دنياي خبرها موضوع 80 نگران كننده مردم امريكا واشنگتن: روزنامه واشنگتن پست تمامي صفحه 18 و قسمتي ازصفحه اول شماره يك شنبه اين هفته خود را به 80 مورد نگراني آمريكائيها اختصاص داده بود كه اخيرا در پرسشنامه اي از آنها استعلام شده است. طبق اين گزارش 62 درصدآمريكائي ها از وضع آموزش وپرورش اين كشور كه در پرورش نسل نو به عنوان افرادي بااحساس مسئوليت و مبادي آداب و به دوراز جرم و گناه، صادق و پرهيزگار و منضبط كه ميان ماديات و معنويات موازنه برقرار كنند با شكست روبرو شده است ابراز نگراني كرده انددرصد 610 نگراني آنها از ازدياد جنايات است كه توليد بي اعتمادي اجتماعي مي كند و 61 درصد هم از بيماري ايدز وافزايش ساير بيماريهاي مقاربتي بوده است درصد 570 نگرانيها ازرواج دروغ گوئي سوءاستفاده هاي از قدرت مالي و امور رفاهي است درصد 510 نگرانيها از ضعف اخلاقيات 49 درصد از گسترش نزاع ها و اختلافات خانوادگي ودرصد 47 از آن بوده است كه كارخانه هاي آمريكا و سرمايه داران اين كشور متوجه توليد در ساير كشورها و انتقال محصولات به آمريكا شده اند كه باعث بيكاري داخلي مي شوددرصد 460 گفته اند نگرانند كه معنويات از آمريكا رخت بربسته وپول براي مردم شده است همه چيزدرصد 180 آمريكائيان نگراني خود را از نفوذ اسرائيل در دستگاه حكومتي آمريكا ابراز داشته اند. فقط 18 درصد نگراني آمريكائيان بازگشت كمونيستها به صحنه سياست است، حال آنكه در سال ( 11 1985 سال پيش ) قدرت گيري كمونيستها مايه 91 درصد نگراني آمريكائيان بوددرصد 110 آمريكائيان گفته اند كه نگران انتخابات اين كشورند كه ملعبه دست پولدارها شده است و نامزدها با پول آنها كه بدون چشمداشت نيست براي خود تبليغ مي كنند چهاردرصد آنها از قدرت گيري چين نگرانند و تنها و تنها دو درصد گفته اند كه هنوز از آلمان و ژاپن مي ترسند يك درصد هم از قدرتمندشدن اروپاي غربي و دورشدن از آمريكا ابراز نگراني كرده اند. سال 78 در انتظار يك نشان افتخار . اكلاهماسيتي: همه كشورها گرفتار آفت بوروكراسي هستند و آمريكا هم از اين قاعده مستثنا نيست. پل شولز، آمريكايي صد ساله كه به عنوان يك سرباز پياده در جنگ اول جهاني در جبهه هاي اروپا برضد آلمان جنگيد و دو بار مجروح شد تازه ديروز پس از 78 سال كه از جنگ اول سپري شده است موفق به دريافت نشان قلب بنفش شد. وي در مراسم دريافت اين نشان در باشگاه نظاميان قديمي دراكلاهما گفت: عيبي ندارد، فراموش كرده بودند! جنگ اول ديگر كهنه شده و از ياد رفته است، اما من هنوز آن لحظه را كه در يك جنگ سنگري يك سرباز آلماني سرنيزه تفنگش را در شكمم فرو برد و به گمان اينكه مرده ام، پي كار خود رفت فراموش نمي كنم و 78 سال است كه اين صحنه را درخواب مي بينيم و عرق ريزان بيدار مي شوم. وي يك بار هم گلوله خورده است. هنوز معلوم نيست كه چرا مدال اين سرباز كه يك سال پس از پايان جنگ اول ( ) 1919 ارتش را ترك گفت تاكنون به دست او نرسيده بود، امان از اين كاغذ بازي ادارات! تغيير تاكتيك اتمي فرانسه . پاريس: فرانسه كار پياده كردن موشكهاي اتمي خود را آغاز كرد، زيرا تاكتيك دفاعي خود را تغيير داده است و به جاي موشك مي خواهد در موارد لازم باهواپيما وزير دريائي سلاحهاي هسته اي اش را به هدف بزند. فرانسه موشك 18تنها هسته اي زميني داشته است. اين موشكها كه در فلات جنوبي آلپ مستقرشده اند به سوي شوروي ( سابق ) نشانه گيري شده بودند. سرطان در صداي افريقاي جوان . پاريس: مجله آفريقاي جوان (Afrique Jeune) كه سال 36 پيش با اين رسالت كه صداي كشورهاي تازه استقلال يافته باشد پا به عرصه وجود گذارد با مشكل رقابت با روزنامه هاي محلي اين قاره روبه رو شده و نيمي از تيراژ و به همين نسبت آگهي هاي خود را از دست داده اين است مجله توسط يك ناشر تونسي آغاز به كار كرد. اين مجله كه با تيراژ 150 هزاري خود براي 50 كشور آفريقايي فرستاده مي شد و مردم كه به دليل غيردمكراتيك بودن دولتهاي خود و يك حزبي بودنشان از اين مجله كه حقايق را مي نوشت استقبال مي كردند اكنون متوجه مطبوعات كشورهاي خود شده اند كه چيزي از مجله آفريقاي جوان كم ندارد. دمكراسي در آفريقا در شش سال گذشته به بهبود كيفي و توسعه كمي مطبوعات آفريقائي و تنوع مطالب آنها كمك چشمگيري كرده و ديگر براي مردم اين قاره مجله آفريقاي جوان يك رسانه برتر نيست. بشير بن يحمد ناشر آفريقاي جوان اينك نگران ادامه حيات اين مجله است كه روزگاري اخبار و تفسيرهايش توسط خبرگزاريها به همه كشورها ارسال و به همه زبانها ترجمه مي شد. وي براي بقاي مجله، يك سرويس خبري هم داير كرد كه با تلكس براي مشتريان خاصي آخرين خبرهاي جهان را روزانه و حتي ساعت به ساعت ارسال مي داشت، ولي باز هم موفق نشد تيراژ خود را حفظ كند. افزايش ارزش برابري فرانك هم در بعضي كشورهاي آفريقايي مزيد بر علت شده و ارزش آن را هر نسخه تا 6 دلار بالا برده است كه مردم محل توان خريد آن را ندارند. بن يحمد 67 ساله مي گويد: ما اينك كه فروشمان به نصف نزديك شده است بيش از پيش به آگهي شركتهامتكي شده ايم و اين امر مارا از انتقاد كردن از آنهاباز داشته است و مي ترسم كه به تدريج بي خاصيت و توخالي ما شويم اينك با مصداق هر كس كه فقير است آزاد هم نيست شده ايم. او مي گويد راه تازه اي كه به نظرش رسيده اين است كه مجله را به سه صورت منتشر كند يك نوع ( چاپ ) براي كشورهاي عربي و شمال آفريقا، يك نوع براي آفريقاي سياه و يك نوع ديگر براي سراسر جهان همانند تايم و نيوزويك و اين آخرين تلاش ما خواهد ما بود هنوز نمي خواهيم به اين اصل صنعت روزنامه نگاري تسليم شويم كه روزنامه سرطاني خواهد مرد. ما هنوزسرطاني نشده ايم، فقط سرما خورده ايم. تحركات نازيها در نيويورك نيويورك: پيدا شدن علائم نازيها و شعارهاي ضديهود دروست چستر نيويورك بارديگر ساكنان يهودي اين محله راكه بيش از 18 هزار نفرند نگران كرده است. هشت ماه پيش هم اين علائم در گورستان و بر در و ديوار اين شهر ظاهر شده بود كه پليس براي رفع نگراني يهوديان دست به تدابير احتياطي دامنه داري زد. علائم جديد با رنگ پاش بر در و ديوارها نقش شده است.