Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5839S1

Date of Document: 1996-09-19

دقت كنيد! الگوهاي ايثار و مهرباني هر حرفه اي ابزار كاري مي طلبد و حرفه شريف پرستاري، خصلتهايي دارد، همچون مهرباني، بردباري و از خودگذشتگي كه لازمه اين حرفه است. اگر در مشاغل خدماتي ديگر، جريان شادي و اميد و حتي غم ميان صاحب حرفه و ديگران مبادله مي شود، در پرستاري فقط پرستار بايد اميد دهد و شادي ببخشد، زيرا با كساني روبه روست كه در سخت ترين شرايط زندگي خود هستند. روز پرستار، امروز است و هركه در حد توان درك خود مي كوشد نسبت به اين انسانهاي شريف كه نقشي بسزا در سلامتي جامعه دارند، قدرداني خود را ابراز كند. در عين حال، در اظهارنظرهايي كه در روزهاي اخير درگراميداشت مقام پرستار عنوان مي شود نكاتي وجود دارد مبني بر اينكه مشكلات اقتصادي، كمبود پرستار در مراكز درماني و چند شيفته كار كردن مشكلاتي را براي آنان به وجود آورده است. در جامعه اي كه شعار و سرلوحه آن ايثار و مهرباني مي بايد است، از كساني كه از الگوهاو نمادهاي اين مفاهيم هستند، هم قدرداني كرد و هم به مشكلاتشان رسيدگي كرد تا همان كه هستند و بايد هم باشند، بمانند.